pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1406
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]   38  [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
1111
Idea gender jako wyzwanie dla teologii
red. Antonii Jucewicz, red. Marian Machinka
ISBN/ISSN 9788389093462
Wyd.: Wydawnictwo "Hosianum"
1112
Socjologia tożsamości
Tadeusz Paleczny
ISBN/ISSN 9788375710601
Wyd.: Krakowska Szkoła Wyższa
1113
Systemowe determinanty polityki społecznej
Ludmiła Dziewięcka-Bokun
ISBN/ISSN 9788322921081
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1114
Szkice o cywilizacji
Leszek Gawor
ISBN/ISSN 9788373384781
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1115
Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości
Marta Olcoń-Kubicka
ISBN/ISSN 9788373833708
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1116
Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu
Arjun Appadurai
ISBN/ISSN 9788301160289
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1117
Jak się różnimy, jak się zmieniamy?
Wojciech Modzelewski
ISBN/ISSN 9788373833609
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1118
Marketing polityczny w teorii i praktyce
red. Andrzej Jabłoński
ISBN/ISSN 9788322930120
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1119
Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współcz. socjol.
red. Krystyna Slany, red. Zygmunt Saręga
ISBN/ISSN 9788360490938
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Cena w sklepie: 56,00
Cena wysyłkowa: 50,40
1120
Sztuka życia
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308043844
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
1121
Teoria komunikowania masowego
Denis McQuail
ISBN/ISSN 9788301151539
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1122
Dlaczego wszystko jeszcze nie zginęło? Esej ostatni
Jean Baudrillard
ISBN/ISSN 9788360457825
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1123
Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny...
Richard Barbrook
ISBN/ISSN 9788374957236
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1124
Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy
Barbara Rozwadowska
ISBN/ISSN 9788388607264
Wyd.: Studio Emka
1125
Wzbierająca fala
Ronald Inglehart, Pippa Norris
ISBN/ISSN 9788306032338
Wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy
1126
Świat człowieka - świat kultury. Wydanie nowe
Ewa Nowicka
ISBN/ISSN 9788301147617
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1127
Funkcja przemysłowa małych miast
red. Tadeusz Marszał
ISBN/ISSN 9788375252903
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
1128
Media - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i Komunikacja Społ.
red. Jan Kreft, red. Józef Majewski
ISBN/ISSN 9788375280432
Wyd.: Marpress Gdańsk
1129
Człowiek, granice państw, gospodarka
red. Tadeusz Guz, red. Kazimierz Kłosiński, red. Paweł Marzec
ISBN/ISSN 9788373638556
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1130
Pochodzenie eposu bohaterskiego. Wczesne formy i archaiczne
Eleazar Mieletinski
ISBN/ISSN 9788360490884
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1131
Przebudowa społeczeństwa
Murray Bookchin
ISBN/ISSN 9788392666295
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1132
Czego nas uczy Radio Maryja?
Ireneusz Krzemiński
ISBN/ISSN 9788376440088
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
1133
Powstawanie wartości
Hans Joas
ISBN/ISSN 9788374590648
Wyd.: Oficyna Naukowa
1134
Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza
Artur Borcuch
ISBN/ISSN 9788375561951
Wyd.: CeDeWu.pl
1135
Odkrywanie teorii ugruntowanej
Barney Glaser, Anselm Strauss
ISBN/ISSN 9788360490860
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1136
Funkcje konfliktu społecznego
Lewis Coser
ISBN/ISSN 9788360490853
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1137
Punkt przełomowy
Malcolm Gladwell
ISBN/ISSN 9788324012039
Wyd.: Znak
1138
Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce
Jarosław Tomasiewicz
ISBN/ISSN 9788326201929
Wyd.: Park
1139
Spotkanie cywilizacji
Youssef Courbage, Emmanuel Todd
ISBN/ISSN 9788323327004
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1140
Eksploracja zasobów internetowych
Zdravko Markov, Daniel Larose
ISBN/ISSN 9788301158682
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1406
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]   38  [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]

(c) Księgarnia Akademicka