pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]   37  [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
1081
Fotografia podróżnicza
Steve Davey
ISBN/ISSN 9788375960761
Wyd.: G+J RBA National Geographic
1082
Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. Tom VIII
red. Józef Styka, red. Marta Łacek, red. Danuta Niczyporuk
ISBN/ISSN 9788322730829
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1083
W ogóle i w szczególe. Eseje poufałe
Anne Fadiman
ISBN/ISSN 9788324013159
Wyd.: Znak
1084
Ex libris. Wyznania czytelnika
Anne Fadiman
ISBN/ISSN 9788324013074
Wyd.: Znak
1085
Apokaliptycy i dostosowani
Umberto Eco
ISBN/ISSN 9788374147729
Wyd.: WAB.Wydawnictwo
1086
Ruchliwość społeczna
Pitrim Sorokin
ISBN/ISSN 9788376830025
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1087
Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego
red. Elżbieta Hałas, red. Andrzej Kojdera
ISBN/ISSN 9788323507123
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
1088
Pamięć, przestrzeń, tożsamośc
red. Sławomir Kapralski
ISBN/ISSN 9788373833951
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1089
Atrakcyjność Polski, Mazowsza i Warszawy
red. Ireneusz Michałków
ISBN/ISSN 9788375451634
Wyd.: Aspra-JR
1090
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
Andrzej K. Piasecki
ISBN/ISSN 9788301158989
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1091
Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
Jan wybór Surman
ISBN/ISSN 9788374590907
Wyd.: Oficyna Naukowa
1092
Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie
Leon Dyczewski
ISBN/ISSN 9788373639386
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1093
Człowiek i jego decyzje, t.1-2
red. Kazimierz A. Kłosiński, red. Adam Biela
ISBN/ISSN 9788373639362
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1094
Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności
red. Krzysztof Podemski
ISBN/ISSN 9788323220992
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1095
Ziarna zmian. Sześć roślin, które zmieniły oblicze świata
Henry Hobhouse
ISBN/ISSN 9788374957540
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1096
Zarządzanie publiczne nr 1/2009

ISBN/ISSN 9788323328056
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1097
Wywiad rozumiejący
Jean-Claude Kaufmann
ISBN/ISSN 9788374591102
Wyd.: Oficyna Naukowa
1098
Podstawy gerontologii społecznej
Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska
ISBN/ISSN 9788389964717
Wyd.: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
1099
Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej...
Józef Baniak
ISBN/ISSN 9788376880129
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
1100
Socjologia. Wprowadzenie do socjologii turystyki
Mieczysław Guida
ISBN/ISSN 9788389081223
Wyd.: Wyższa Szkoła Tur. i Hotelarstwa w Gd.
1101
Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką
Karol Jakubowicz
ISBN/ISSN 9788376440149
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
1102
Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś. Tom 1
red. Agnieszka Kasińska-Metryka
ISBN/ISSN 9788371334078
Wyd.: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy W
1103
Dylematy światopoglądowe młodzieży
red. Jadwiga Koralewicz, red. Paweł Ruszkowski, red. Jacek Bieliński
ISBN/ISSN 9788375063837
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
1104
Puszka Pandory. Metamorfozy znaczenia symbolu mitycznego
Erwin Panofsky, Dora Panofsky
ISBN/ISSN 9788389158826
Wyd.: KR. Wydawnictwo
1105
Struktura funkcjonalna małych miast
red. Tadeusz Marszał
ISBN/ISSN 9788375252989
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
1106
Współczesne miasta. Szkice socjologiczne
red. Małgorzata Dymnicka, red. Andrzej Majera
ISBN/ISSN 9788375253047
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
1107
Kultura nowego kapitalizmu
Richard Sennett
ISBN/ISSN 9788374957854
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1108
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant
Zbyszko Melosik
ISBN/ISSN 9788375872507
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
1109
Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje
red. Aneta Chybicka
ISBN/ISSN 9788375872453
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 39,80
Cena wysyłkowa: 35,82
1110
Wymiana i władza w życiu społecznym
Peter M. Blau
ISBN/ISSN 9788376880082
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]   37  [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka