pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]   30  [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
871
Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni
red. Kamila Kamińska
ISBN/ISSN 9788374326926
Wyd.: Atut
872
Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie
Agnieszka Graff
ISBN/ISSN 9788374144018
Wyd.: WAB.Wydawnictwo
873
Człowiek na pograniczu kultur
Marta Cywińska
ISBN/ISSN 9788375831610
Wyd.: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa
874
Odszkolnić społeczeństwo
Ivan Illich
ISBN/ISSN 9788362418039
Wyd.: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
875
Socjologia i polityka.O koncepcjach społ.i nauk. Ossowskiego
Mirosław Chałubiński
ISBN/ISSN 9788375491289
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
876
Miasto nie-miasto.Refleksje o mieście jako społ.-kult. hybr.
red. Lesław Michałowski, red. Dorota Rancew-Sikora, red. Agata Bachórz
ISBN/ISSN 9788373267589
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
877
Hand-made. Praca rąk wpostindustrialnej rzeczywistości
red. Marek Krajewski
ISBN/ISSN 9788362418015
Wyd.: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
878
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne...
red. Anna M. Zawadzka, red. Małgorzata Górnik-Durose
ISBN/ISSN 9788374893152
Wyd.: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
879
Historie nieoczywiste. Szkice z dziejów socjologii polskiej
red. Paweł Łuczenko
ISBN/ISSN 9788373267688
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
880
Jedna nauka, wiele historii. Dzieje subdyscyplin socjolog.
red. Paweł Łuczenko, red. Daniel Wincenty
ISBN/ISSN 9788373267671
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
881
Tożsamość Gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci
red. Maria Mendel, red. Alicja Zbierzchowska
ISBN/ISSN 9788373267879
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
882
Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce
red. Bogusława Dobek-Ostrowska, red. Kamila Majdecka
ISBN/ISSN 9788322931578
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
883
Socjologia religii
Grace Davie
ISBN/ISSN 9788376880440
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
884
Fenomen doświadczenia mistycznego.Analiza filzoficzno-psych.
Paweł Czapla
ISBN/ISSN 9788376880396
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
885
Razem i osobno. Religia a dobroston w warunkach zróżnicow.
Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska
ISBN/ISSN 9788376880389
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
886
Samotworzenie się społeczeństwa
Alain Touraine
ISBN/ISSN 9788376880372
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
887
Spotkania
Erving Goffman
ISBN/ISSN 9788376880402
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
888
Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społ.
red. Norbert Pikuła
ISBN/ISSN 9788374382564
Wyd.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
889
Miasto w sztuce - sztuka miasta
red. Ewa Rewers
ISBN/ISSN 9788324213061
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
890
Świat (z) kolorowych czasopism
red. Edyta Zierkiewicz
ISBN/ISSN 9788374326285
Wyd.: Atut
891
Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena...
Cezary Żołędowski
ISBN/ISSN 9788323506133
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
892
Analiza ramowa
Erving Goffman
ISBN/ISSN 9788376880419
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
893
Śmierć Papieża, narodziny mitu
Magdalena Hodalska
ISBN/ISSN 9788323329886
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
894
Teoria społeczna a religia
James Beckford
ISBN/ISSN 9788360490204
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
895
Terapia w resocjalizacji cz. 1: Ujęcie teoretyczne
red. Andrzej Rejzner, red. Paweł Szczepaniak
ISBN/ISSN 9788362015016
Wyd.: Żak. Wydawnictwo Akademickie
896
Samobójstwo. Studium z socjologii
Emile Durkheim
ISBN/ISSN 9788377370049
Wyd.: Oficyna Naukowa
897
Terapia w resocjalizacji cz. 2: Ujęcie praktyczne
red. Andrzej Rejzner, red. Paweł Szczepaniak
ISBN/ISSN 9788362015023
Wyd.: Żak. Wydawnictwo Akademickie
898
Nowe ruchy społeczne
Tadeusz Paleczny
ISBN/ISSN 9788323329992
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
899
Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo
red. Marta Warat, red. Agnieszka Małek
ISBN/ISSN 9788323330073
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
900
Legal communication: A cross-cultural perspective
Anna Jopek-Bosiacka
ISBN/ISSN 9788323506270
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]   30  [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka