pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1412
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]   22  [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
631
Studia miejskie t.4
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373954366
Wyd.: Uniwersytet Opolski
632
Studia miejskie t.6
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955028
Wyd.: Uniwersytet Opolski
633
Style życia i porządek klasowy w Polsce
Maciej Gdula, Przemysław Sadura
ISBN/ISSN 9788373835627
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
634
Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna
Dominika Byczkowska
ISBN/ISSN 9788375256499
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
635
Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji
Krzysztof Nawratek
ISBN/ISSN 9788362467631
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
636
Słownik geografii społeczno-ekonomicznej
Jerzy Wrona
ISBN/ISSN 9788324217526
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
637
Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja
David Harvey
ISBN/ISSN 9788362418138
Wyd.: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
638
Developing the "Sociology of Ageing" to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe
ed. Jolanta Perek-Białas, Andreas ed. Hoff
ISBN/ISSN 9788323333043
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 36,75
Cena wysyłkowa: 33,08
639
Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?
red. Marta Widy-Behiesse
ISBN/ISSN 9788361203940
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
640
Historie wydobyte z cienia
Ewa Kępa
ISBN/ISSN 9788324216970
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
641
Nowe rzeczywistości społeczne , nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje
red. Maciej Gdula, red. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, red. Renata Włoch
ISBN/ISSN 9788373835870
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
642
Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u
Krzysztof Tomasik
ISBN/ISSN 9788362467549
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
643
Etyka ponowoczesna
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788361182863
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
644
645
Socjologia Zygmunta Baumana
Przemysław Tacik
ISBN/ISSN 9788373835856
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
646
Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia
red. Aldona Jawłowska, red. Wojciech Pawlik, red. Barbara Fatyga
ISBN/ISSN 9788323509073
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
647
Habermas, teoria krytyczna i edukacja
red. Mark Murphy, red. Ted Fleming
ISBN/ISSN 9788362302420
Wyd.: Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydawnictwo Na
648
Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim
Kazimierz Z. Sowa
ISBN/ISSN 9788323333142
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
649
Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich
Katarzyna Górak-Sosnowska
ISBN/ISSN 9788362122370
Wyd.: Smak Słowa
650
Doświadczanie cielesności. Podmiotowe uwarunkowania transseksualizmu
Jacek Bielas
ISBN/ISSN 9788360741320
Wyd.: Aureus
651
Fenomeny kontroli ciała
red. Ewa Banaszak, red. Paweł Czajkowski, red. Robert Florkowski
ISBN/ISSN 9788376416533
Wyd.: Difin
652
Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków
red. Krzysztof Zagórski
ISBN/ISSN 9788373832879
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
653
654
Pamięć przeszłości pokolenia transformacji
Krzysztof Malicki
ISBN/ISSN 9788373835696
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
655
Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym
Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Tomasz Nawrocki
ISBN/ISSN 9788376880907
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
656
Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy
Jadwiga Staniszkis
ISBN/ISSN 9788373835962
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
657
Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa
red. Włodzimierz Wesołowski, red. Kazimierz M. Słomczyński
ISBN/ISSN 9788376830506
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
658
Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między
Małgorzata Dmochowska
ISBN/ISSN 9788376830483
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
659
Spektakle masowej śmierci. Plagi, zarazy, epidemie
John Aberth
ISBN/ISSN 9788377998304
Wyd.: Świat Książki
660
Chuligani a kultura futbolu w Polsce. Resocjalizacja
Przemysław Piotrowski
ISBN/ISSN 9788301169626
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1412
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]   22  [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka