pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]   21  [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
601
Polska klasa średnia
Henryk Domański
ISBN/ISSN 9788323129691
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
602
Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji
Przemysław Mikiewicz
ISBN/ISSN 9788362563135
Wyd.: Oficyna Wydawnicza "Arboretum"
603
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit
Piotr Nowak
ISBN/ISSN 9788323334675
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
604
O socjologii. Integracja badań i teorii
John H. Goldthorpe
ISBN/ISSN 9788376830582
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
605
606
Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej
Michel Maffesoli
ISBN/ISSN 9788376880938
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
607
Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych
Axel Honneth
ISBN/ISSN 9788376880983
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
608
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy
red. Renata Dopierała, red. Kaia Kaźmierska
ISBN/ISSN 9788376880860
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
609
Po kryzysie
Alain Touraine
ISBN/ISSN 9788377370513
Wyd.: Oficyna Naukowa
610
Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych
Howard Schuman
ISBN/ISSN 9788377370193
Wyd.: Oficyna Naukowa
611
Walka klas w bezklasowej Polsce
Sławomir Magala, Stanisław) (Starski
ISBN/ISSN 9788362853045
Wyd.: Europejskie Centrum Solidarności
612
Kim jesteśmy? Studenci Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w świetle badań ankietowych
red. Radosław Marzęcki
ISBN/ISSN 9788372717085
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
613
Demografia. Współczesne zjawiska i teorie
Marek Okólski, Agnieszka fihel
ISBN/ISSN 9788373836129
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
614
Zdrowie. Przewodnik krytyki politycznej

ISBN/ISSN 9788362467860
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
615
Migracje i wielkie metropolie
Jan E. Zamojski
ISBN/ISSN 9788388909979
Wyd.: Instytut Historii PAN
616
617
Socjologia. Analiza społeczeństwa
Piotr Sztompka
ISBN/ISSN 9788324018956
Wyd.: Znak
Cena w sklepie: 59,90
Cena wysyłkowa: 53,91
618
Imigrantki w społeczeństwie amerykańskim. Porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880-1930
Małgorzata Martynuska
ISBN/ISSN 9788373388079
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
619
Wyzwania autorytetu
Lech Witkowski
ISBN/ISSN 9788375872460
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
620
Mediacje w społeczeństwie otwartym
Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska-Skałecka
ISBN/ISSN 9788393343157
Wyd.: Wydawnictwo Gaskor
621
My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980
Arnold Kłonczyński
ISBN/ISSN 9788373269101
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
622
Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych
red. Jacek Kurczewski, red. Aleksandra Herman
ISBN/ISSN 9788374530910
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
623
Kiedy Ja jest innym
Jean-Claude Kaufmann
ISBN/ISSN 9788377370216
Wyd.: Oficyna Naukowa
624
625
Pamięć utraconych ojczyzn
red. Ewa Nowicka, red. Aleksandra Bilewicz
ISBN/ISSN 9788323508847
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
626
Studia miejskie t.7
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955080
Wyd.: Uniwersytet Opolski
627
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość
red. Zbigniew Lew-Starowicz, red. Katarzyna Waszyńska
ISBN/ISSN 9788323224617
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
628
W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej
red. Irena Borowik
ISBN/ISSN 9788376881041
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
629
Socjologia pojednania
red. Jacek Kruczewski
ISBN/ISSN 9788376881027
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
630
Badania jakościowe. T.1 Podejścia i teorie
red. Dariusz Jemielniak
ISBN/ISSN 9788301169459
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]   21  [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka