pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]   21  [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
601
Wyzwania autorytetu
Lech Witkowski
ISBN/ISSN 9788375872460
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
602
Mediacje w społeczeństwie otwartym
Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska-Skałecka
ISBN/ISSN 9788393343157
Wyd.: Wydawnictwo Gaskor
603
My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980
Arnold Kłonczyński
ISBN/ISSN 9788373269101
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
604
Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych
red. Jacek Kurczewski, red. Aleksandra Herman
ISBN/ISSN 9788374530910
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
605
Kiedy Ja jest innym
Jean-Claude Kaufmann
ISBN/ISSN 9788377370216
Wyd.: Oficyna Naukowa
606
607
Pamięć utraconych ojczyzn
red. Ewa Nowicka, red. Aleksandra Bilewicz
ISBN/ISSN 9788323508847
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
608
Studia miejskie t.7
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955080
Wyd.: Uniwersytet Opolski
609
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość
red. Zbigniew Lew-Starowicz, red. Katarzyna Waszyńska
ISBN/ISSN 9788323224617
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
610
Socjologia pojednania
red. Jacek Kruczewski
ISBN/ISSN 9788376881027
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
611
W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej
red. Irena Borowik
ISBN/ISSN 9788376881041
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
612
Badania jakościowe. T.2 Metody i narzędzia
red. Dariusz Jemielniak
ISBN/ISSN 9788301169466
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
613
Badania jakościowe. T.1 Podejścia i teorie
red. Dariusz Jemielniak
ISBN/ISSN 9788301169459
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
614
Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup
Mancur Olson
ISBN/ISSN 9788373836006
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
615
Moments of mutuality. Rearticulating Social Justice in France and the EU
Peter McCormick
ISBN/ISSN 9788323333685
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
616
Nowoczesność i Zagłada
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308049747
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
617
Grupy kultowe. Uwarunkowania społeczne
Mariusz Gajewski
ISBN/ISSN 9788377671092
Wyd.: WAM
618
Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu
red. Konrad Słowiński
ISBN/ISSN 9788377024812
Wyd.: Wydawnictwo KUL
619
Teorie socjologiczne a religia. Między sekularyzacją a desekularyzacją
Łukasz Kusztyło
ISBN/ISSN 9788375257175
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
620
Współczesna teoria społeczna
Anthony Elliott
ISBN/ISSN 9788301166397
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
621
Nowe ślady - stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków
Wojciech Doliński
ISBN/ISSN 9788376880792
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
622
Reprodukcja
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron
ISBN/ISSN 9788301146245
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
623
Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminescencje. Wybór pism i listów
Walter Żelazny
ISBN/ISSN 9788376880891
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
624
Wolność spod znaku undergroundu
Andrzej Kasperek
ISBN/ISSN 9788376880921
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
625
626
Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje
Piotr Zientara
ISBN/ISSN 9788373268791
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
627
Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór zagadnień
Ewa Głażewska, Urszula Kusio
ISBN/ISSN 9788377841778
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
628
Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych
Jan Węgleński
ISBN/ISSN 9788373835993
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
629
Migrantów ścieżki zawodowe bez granic
Izabela Grabowska-Lusińska
ISBN/ISSN 9788373835894
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
630
Szacunek w świecie nierówności
Richard Sennett
ISBN/ISSN 9788377582121
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]   21  [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka