pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]   20  [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
571
572
Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych
Axel Honneth
ISBN/ISSN 9788376880983
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
573
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy
red. Renata Dopierała, red. Kaia Kaźmierska
ISBN/ISSN 9788376880860
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
574
Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej
Michel Maffesoli
ISBN/ISSN 9788376880938
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
575
Po kryzysie
Alain Touraine
ISBN/ISSN 9788377370513
Wyd.: Oficyna Naukowa
576
Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych
Howard Schuman
ISBN/ISSN 9788377370193
Wyd.: Oficyna Naukowa
577
Walka klas w bezklasowej Polsce
Sławomir Magala, Stanisław) (Starski
ISBN/ISSN 9788362853045
Wyd.: Europejskie Centrum Solidarności
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
578
Kim jesteśmy? Studenci Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w świetle badań ankietowych
red. Radosław Marzęcki
ISBN/ISSN 9788372717085
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
579
Demografia. Współczesne zjawiska i teorie
Marek Okólski, Agnieszka fihel
ISBN/ISSN 9788373836129
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
580
Zdrowie. Przewodnik krytyki politycznej

ISBN/ISSN 9788362467860
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
581
582
Migracje i wielkie metropolie
Jan E. Zamojski
ISBN/ISSN 9788388909979
Wyd.: Instytut Historii PAN
583
Imigrantki w społeczeństwie amerykańskim. Porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880-1930
Małgorzata Martynuska
ISBN/ISSN 9788373388079
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
584
Socjologia. Analiza społeczeństwa
Piotr Sztompka
ISBN/ISSN 9788324018956
Wyd.: Znak
585
Wyzwania autorytetu
Lech Witkowski
ISBN/ISSN 9788375872460
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
586
Mediacje w społeczeństwie otwartym
Magdalena Tabernacka, Renata Raszewska-Skałecka
ISBN/ISSN 9788393343157
Wyd.: Wydawnictwo Gaskor
587
Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych
red. Jacek Kurczewski, red. Aleksandra Herman
ISBN/ISSN 9788374530910
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
588
My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980
Arnold Kłonczyński
ISBN/ISSN 9788373269101
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
589
Kiedy Ja jest innym
Jean-Claude Kaufmann
ISBN/ISSN 9788377370216
Wyd.: Oficyna Naukowa
590
Pamięć utraconych ojczyzn
red. Ewa Nowicka, red. Aleksandra Bilewicz
ISBN/ISSN 9788323508847
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
591
592
Studia miejskie t.7
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955080
Wyd.: Uniwersytet Opolski
593
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość
red. Zbigniew Lew-Starowicz, red. Katarzyna Waszyńska
ISBN/ISSN 9788323224617
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
594
Socjologia pojednania
red. Jacek Kruczewski
ISBN/ISSN 9788376881027
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
595
W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej
red. Irena Borowik
ISBN/ISSN 9788376881041
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
596
Badania jakościowe. T.1 Podejścia i teorie
red. Dariusz Jemielniak
ISBN/ISSN 9788301169459
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
597
Badania jakościowe. T.2 Metody i narzędzia
red. Dariusz Jemielniak
ISBN/ISSN 9788301169466
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
598
Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup
Mancur Olson
ISBN/ISSN 9788373836006
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
599
Moments of mutuality. Rearticulating Social Justice in France and the EU
Peter McCormick
ISBN/ISSN 9788323333685
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
600
Nowoczesność i Zagłada
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788308049747
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]   20  [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka