pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]   19  [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
541
From Concept-City to City Experience. A study in Urban Drama
Ewa Kębłowska-Ławniczak
ISBN/ISSN 9788374329040
Wyd.: Atut
542
Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo -gospodarka - środowisko
red. Kazimierz Pająk, red. Jan Polcyn
ISBN/ISSN 9788377806340
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
543
Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym
Raewyn Connell
ISBN/ISSN 9788301172886
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
544
Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce
Paweł Kocoń
ISBN/ISSN 9788377805596
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
545
Fikcja jako spoiwo społeczne. Z wizytą u Ferdinanda Tonniesa
Andrzej Przestalski
ISBN/ISSN 9788362243051
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
546
W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo?
red. Agnieszka Figiel, red. Łukasz Rogowski
ISBN/ISSN 9788362243297
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
547
Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat
red. Małgorzata Kostka-Szymańska, red. Anna Siudem
ISBN/ISSN 9788377843000
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
548
Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej
red. Józef Styk, red. Małgorzata Dziekanowska
ISBN/ISSN 9788377843208
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
549
Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej
Lech M. Nijakowski
ISBN/ISSN 9788373836440
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
550
Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (miękka oprawa)
Michał Łuczewski
ISBN/ISSN 9788323130529
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
551
Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu
Anna Wiatr
ISBN/ISSN 9788376881164
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
552
Dzieci z Auschwitz-Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia
Wanda Witek-Malicka
ISBN/ISSN 9788376881157
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
553
Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie
red. Katarzuna Lidia Kuklińska
ISBN/ISSN 9788374363181
Wyd.: Trio
554
Kobiety, rozwój, obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii
Beata Kowalska
ISBN/ISSN 9788323334750
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
555
Poza monogamią
red. Jan Potkański, red. Robert Pruszczyński
ISBN/ISSN 9788371519260
Wyd.: Dom wydawniczy Elipsa
556
Rzeszowskie studia socjologiczne 2012/1

ISBN/ISSN 22996044_121
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
557
Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu
Ulrich Beck
ISBN/ISSN 9788301173098
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
558
Białorusini. Między wschodem a zachodem
Ryszard Radzik
ISBN/ISSN 9788377843031
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
559
Libido Dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej
Jones E. Michael
ISBN/ISSN 9788360562611
Wyd.: Wydawnictwo Wektory
560
Efekty oczekiwań interpersonalnych. Wybór tekstów
red. Sławomir Trusz
ISBN/ISSN 9788373836099
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
561
Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych
red. Adam Mrozowiecki, red. Olga Nowaczyk, red. Irean Szlachcicowa
ISBN/ISSN 9788376881188
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
562
Prywatność w perspektywie zmiany społecznej
Renata Dopierała
ISBN/ISSN 9788376881140
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
563
Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od techniki, a mniej od siebie nawzajem
Sherry Turkle
ISBN/ISSN 9788323334811
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 50,00
Cena wysyłkowa: 45,00
564
Władza komunikacji
Manuel Castells
ISBN/ISSN 9788301170219
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
565
Ekonomia starzejącego się społeczeństwa
Łukasz Jurek
ISBN/ISSN 9788376417066
Wyd.: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
566
Przestrzeń publiczna a przemiany miasta
Małgorzata Dymnicka
ISBN/ISSN 9788373836297
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
567
Tam gdzie dzieci są luksusem. Chiny wobec katastrofy demograficznej
Isabelle Attane
ISBN/ISSN 9788362304547
Wyd.: Studio Emka
568
Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem
red. Piotr Madajczyk, red. Paweł Popieliński
ISBN/ISSN 9788360580967
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
569
Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu

ISBN/ISSN 9788377370612
Wyd.: Oficyna Naukowa
570
Od tożsamości do niepodległości. Studia i szkice z dziejów kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej
Mirosława Papierzyńska-Turek
ISBN/ISSN 9788377805268
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]   19  [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka