pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]   19  [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
541
Libido Dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej
Jones E. Michael
ISBN/ISSN 9788360562611
Wyd.: Wydawnictwo Wektory
542
Efekty oczekiwań interpersonalnych. Wybór tekstów
red. Sławomir Trusz
ISBN/ISSN 9788373836099
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
543
Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych
red. Adam Mrozowiecki, red. Olga Nowaczyk, red. Irean Szlachcicowa
ISBN/ISSN 9788376881188
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
544
Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od techniki, a mniej od siebie nawzajem
Sherry Turkle
ISBN/ISSN 9788323334811
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 50,00
Cena wysyłkowa: 45,00
545
Prywatność w perspektywie zmiany społecznej
Renata Dopierała
ISBN/ISSN 9788376881140
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
546
Ekonomia starzejącego się społeczeństwa
Łukasz Jurek
ISBN/ISSN 9788376417066
Wyd.: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
547
Przestrzeń publiczna a przemiany miasta
Małgorzata Dymnicka
ISBN/ISSN 9788373836297
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
548
Władza komunikacji
Manuel Castells
ISBN/ISSN 9788301170219
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
549
Tam gdzie dzieci są luksusem. Chiny wobec katastrofy demograficznej
Isabelle Attane
ISBN/ISSN 9788362304547
Wyd.: Studio Emka
550
Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem
red. Piotr Madajczyk, red. Paweł Popieliński
ISBN/ISSN 9788360580967
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
551
Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu

ISBN/ISSN 9788377370612
Wyd.: Oficyna Naukowa
552
Od tożsamości do niepodległości. Studia i szkice z dziejów kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej
Mirosława Papierzyńska-Turek
ISBN/ISSN 9788377805268
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
553
Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna
Jan Maciejewski
ISBN/ISSN 9788322932537
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
554
Studia miejskie t.8
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955134
Wyd.: Uniwersytet Opolski
555
Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji
Leszek Gołdyka
ISBN/ISSN 9788373836334
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
556
557
Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji Norberta Eliasa
Katarzyna Suwada
ISBN/ISSN 9788376881126
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
558
Mniejszości narodowe w państwach unii europejskiej. Stan prawny i faktyczny
red. Ewa Godlewska, red. Magdalena Lesińska-Staszczuk
ISBN/ISSN 9788377842812
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
559
Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie
Helena Krasowska
ISBN/ISSN 9788389191083
Wyd.: Instytut Slawistyki PAN
560
Intersubiektywność
red. Piotr Makowski
ISBN/ISSN 9788324222094
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
561
Ponowoczesność jako źródło cierpień
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788361967392
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
562
Socjologia religii. Antologia tekstów
Władysław wyb. Piwowarski
ISBN/ISSN 9788376881058
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
563
Systemy społeczne
Niklas Luhmann
ISBN/ISSN 9788376880952
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
564
Religia w kontekście społecznym
Meredith B. McGuire
ISBN/ISSN 9788376881096
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
565
Siła słabych więzi
red. Marek Krajewski
ISBN/ISSN 9788323224846
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
566
Labour immigration in the European Union
Agnieszka Piekutowska
ISBN/ISSN 9788375453928
Wyd.: Aspra-JR
567
Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej
red. Jan Szymczyk, red. Mariusz Zemło, red. Arkadiusz Jabłoński
ISBN/ISSN 9788377025191
Wyd.: Wydawnictwo KUL
568
Dziesiąty równoleżnik. Doniesienia z pogranicza chrześcijaństwa i islamu
Eliza Griswold
ISBN/ISSN 9788377583074
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
569
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym
red. Bronisław Urban, red. Marek Konopczyński
ISBN/ISSN 9788323333517
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 49,40
Cena wysyłkowa: 44,46
570
Cztery dekady socjologii na UMK. (tw)Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej
Andrzej Kaleta
ISBN/ISSN 9788323128755
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]   19  [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka