pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]   19  [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
541
Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji Norberta Eliasa
Katarzyna Suwada
ISBN/ISSN 9788376881126
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
542
Mniejszości narodowe w państwach unii europejskiej. Stan prawny i faktyczny
red. Ewa Godlewska, red. Magdalena Lesińska-Staszczuk
ISBN/ISSN 9788377842812
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
543
Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie
Helena Krasowska
ISBN/ISSN 9788389191083
Wyd.: Instytut Slawistyki PAN
544
Ponowoczesność jako źródło cierpień
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788361967392
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
545
Intersubiektywność
red. Piotr Makowski
ISBN/ISSN 9788324222094
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
546
Socjologia religii. Antologia tekstów
Władysław wyb. Piwowarski
ISBN/ISSN 9788376881058
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
547
Systemy społeczne
Niklas Luhmann
ISBN/ISSN 9788376880952
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
548
Religia w kontekście społecznym
Meredith B. McGuire
ISBN/ISSN 9788376881096
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
549
Siła słabych więzi
red. Marek Krajewski
ISBN/ISSN 9788323224846
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
550
Labour immigration in the European Union
Agnieszka Piekutowska
ISBN/ISSN 9788375453928
Wyd.: Aspra-JR
551
Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej
red. Jan Szymczyk, red. Mariusz Zemło, red. Arkadiusz Jabłoński
ISBN/ISSN 9788377025191
Wyd.: Wydawnictwo KUL
552
Dziesiąty równoleżnik. Doniesienia z pogranicza chrześcijaństwa i islamu
Eliza Griswold
ISBN/ISSN 9788377583074
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
553
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym
red. Bronisław Urban, red. Marek Konopczyński
ISBN/ISSN 9788323333517
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 49,40
Cena wysyłkowa: 44,46
554
Cztery dekady socjologii na UMK. (tw)Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej
Andrzej Kaleta
ISBN/ISSN 9788323128755
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
555
Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowocze
red. Aleksandra Banot, red. Anna Barabasz, red. Rafał Majka
ISBN/ISSN 9788362292639
Wyd.: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biel
556
Studia z socjologii emocji
red. Anna Czerner, red. Elżbieta Nieroba
ISBN/ISSN 9788373954892
Wyd.: Uniwersytet Opolski
557
Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności
Anna Barska
ISBN/ISSN 9788373955127
Wyd.: Uniwersytet Opolski
558
Kobieta w przestrzeni wizualnej
red. Anna Barska, red. Kamilla Biskupska
ISBN/ISSN 9788373954953
Wyd.: Uniwersytet Opolski
559
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Pomorski Jerzy Mikułowski
ISBN/ISSN 9788324217762
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
560
Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości
red. Elżbieta Hałas
ISBN/ISSN 9788376881010
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
561
Grań kultury. Transgresje alpinizmu
Marek Pacukiewicz
ISBN/ISSN 9788324217885
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
562
O wielości światów
Alfred Schutz
ISBN/ISSN 9788376880945
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
563
Suburbanizacja po polsku
Katarzyna Kajdanek
ISBN/ISSN 9788376881072
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
564
Aktywne społeczeństwo
Amitai Etzioni
ISBN/ISSN 9788376880976
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
565
Nowe ruchy religijne
Eileen Baker
ISBN/ISSN 9788376881089
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
566
Polska klasa średnia
Henryk Domański
ISBN/ISSN 9788323129691
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
567
Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamosci wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku
Anna Engelking
ISBN/ISSN 9788323129226
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
568
Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji
Przemysław Mikiewicz
ISBN/ISSN 9788362563135
Wyd.: Oficyna Wydawnicza "Arboretum"
569
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych elit
Piotr Nowak
ISBN/ISSN 9788323334675
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
570
O socjologii. Integracja badań i teorii
John H. Goldthorpe
ISBN/ISSN 9788376830582
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
Znaleziono pozycji: 1415
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]   19  [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka