pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
511
Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia
red. Tomasz Pudłocki, red. Katarzyna Sierakowska
ISBN/ISSN 9788375432626
Wyd.: Neriton. Wydawnictwo
512
Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum
Bell Hooks
ISBN/ISSN 9788363855352
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
513
Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej
Barbara Toroń
ISBN/ISSN 9788378503910
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
514
Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1
red. Jerzy Juchnowski, red. Robert Wiszniowski
ISBN/ISSN 9788377807071
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
515
Świat rodzinny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany
red. Joanna Maria Garbula, red. Aldona Zakrzewska, red. Wiktor Sawczuk
ISBN/ISSN 9788377806630
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
516
Świat rodzinny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń
red. Joanna Maria Garbula, red. Aldona Zakrzewska, red. Wiktor Sawczuk
ISBN/ISSN 9788377806647
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
517
Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 2
red. Jerzy Juchnowski, red. Robert Wiszniowski
ISBN/ISSN 9788377807088
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
518
Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce
Maria Paula Malinowski-Rubio
ISBN/ISSN 9788376881065
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
519
Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna
Lucjan Miś
ISBN/ISSN 9788376881263
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
520
W poszukiwaniu kultury ubóstwa
Monika Oliwa-Ciesielska
ISBN/ISSN 9788323225737
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
521
Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa
Katarzyna Ornacka
ISBN/ISSN 9788323335429
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
522
Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego. Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku
Rydzard Kantor
ISBN/ISSN 9788323335184
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
523
Współczesne transformacje. Kultura - Polityka - Gospodarka
red. Monika Banaś, red. Joanna Dziadowiec
ISBN/ISSN 9788376383064
Wyd.: Księgarnia Akademicka

524
Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów
red. Grażyna Firlit-Fesnak, red. Justyna Godlewska-Szyrkowa, red. Cezary Żołędowski
ISBN/ISSN 9788375454451
Wyd.: Aspra-JR
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
525
Są w życiu rzeczy... Szkice z socjologii przedmiotów
Marek Krajewski
ISBN/ISSN 9788362418268
Wyd.: Fundacja Bęc Zmiana
526
Lider społeczny w XXI wieku
red. Andrzej K. Piasecki
ISBN/ISSN 9788372718211
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
527
Przyszłość jest teraz
Mirosława Jaworowska, Bronisław Gołębiowski
ISBN/ISSN 9788377807002
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
528
Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Sąsiedztwo polsko-niemieckie
red. Robert Traba
ISBN/ISSN 9788360580929
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
529
Procesy grupowe. Perspektywa socjologiczna
red. Joanna Heidtman, red. Kinga Wysieńska
ISBN/ISSN 9788373832237
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
530
W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej
Mateusz Błaszczyk
ISBN/ISSN 9788373836655
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
531
Dziecko w Oriencie
red. Danuta Chmielowska, red. Barbara Grabowska, red. Ewa Machut-Mendecka
ISBN/ISSN 9788363778194
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
532
Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty lokalne i regionalne rozwoju terytorialnego
Jakub Hadyński
ISBN/ISSN 9788323224662
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
533
Ekoteologiczny wymiar raportów Klubu Rzymskiego
Adam Walesiak
ISBN/ISSN 9788360163962
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
534
Formy spędzania czasu wolnego
red. Marek Banach, red. Tadeusz Gierat
ISBN/ISSN 9788364028038
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
535
Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia
Edyta Czop
ISBN/ISSN 9788373388710
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
536
Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian
Ewelina Szpak
ISBN/ISSN 9788373836488
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
537
Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej
red. Stefan Durda, red. Bernadetta Nitschke
ISBN/ISSN 9788376881003
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
538
Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni
Anna M. red Kłonkowska, red. Marcin Szulc
ISBN/ISSN 9788378650546
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
539
Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością
Karol Franczak
ISBN/ISSN 9788324222735
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
540
Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP
Leszek Filipiak
ISBN/ISSN 9788377805732
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka