pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
511
Dziecko w Oriencie
red. Danuta Chmielowska, red. Barbara Grabowska, red. Ewa Machut-Mendecka
ISBN/ISSN 9788363778194
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
512
W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej
Mateusz Błaszczyk
ISBN/ISSN 9788373836655
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
513
Procesy grupowe. Perspektywa socjologiczna
red. Joanna Heidtman, red. Kinga Wysieńska
ISBN/ISSN 9788373832237
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
514
Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty lokalne i regionalne rozwoju terytorialnego
Jakub Hadyński
ISBN/ISSN 9788323224662
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
515
Ekoteologiczny wymiar raportów Klubu Rzymskiego
Adam Walesiak
ISBN/ISSN 9788360163962
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
516
Formy spędzania czasu wolnego
red. Marek Banach, red. Tadeusz Gierat
ISBN/ISSN 9788364028038
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
517
Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia
Edyta Czop
ISBN/ISSN 9788373388710
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
518
Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian
Ewelina Szpak
ISBN/ISSN 9788373836488
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
519
Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej
red. Stefan Durda, red. Bernadetta Nitschke
ISBN/ISSN 9788376881003
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
520
Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni
Anna M. Kłonkowska, red. Marcin Szulc
ISBN/ISSN 9788378650546
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
521
Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością
Karol Franczak
ISBN/ISSN 9788324222735
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
522
Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP
Leszek Filipiak
ISBN/ISSN 9788377805732
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
523
From Concept-City to City Experience. A study in Urban Drama
Ewa Kębłowska-Ławniczak
ISBN/ISSN 9788374329040
Wyd.: Atut
524
Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo -gospodarka - środowisko
red. Kazimierz Pająk, red. Jan Polcyn
ISBN/ISSN 9788377806340
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
525
Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce
Paweł Kocoń
ISBN/ISSN 9788377805596
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
526
Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym
Raewyn Connell
ISBN/ISSN 9788301172886
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
527
W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo?
red. Agnieszka Figiel, red. Łukasz Rogowski
ISBN/ISSN 9788362243297
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
528
Fikcja jako spoiwo społeczne. Z wizytą u Ferdinanda Tonniesa
Andrzej Przestalski
ISBN/ISSN 9788362243051
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
529
Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat
red. Małgorzata Kostka-Szymańska, red. Anna Siudem
ISBN/ISSN 9788377843000
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
530
Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej
red. Józef Styk, red. Małgorzata Dziekanowska
ISBN/ISSN 9788377843208
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
531
Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej
Lech M. Nijakowski
ISBN/ISSN 9788373836440
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
532
Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (miękka oprawa)
Michał Łuczewski
ISBN/ISSN 9788323130529
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
533
Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu
Anna Wiatr
ISBN/ISSN 9788376881164
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
534
Dzieci z Auschwitz-Birkenau. Socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie Dzieci Oświęcimia
Wanda Witek-Malicka
ISBN/ISSN 9788376881157
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
535
Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie
red. Katarzuna Lidia Kuklińska
ISBN/ISSN 9788374363181
Wyd.: Trio
536
Kobiety, rozwój, obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii
Beata Kowalska
ISBN/ISSN 9788323334750
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
537
Rzeszowskie studia socjologiczne 2012/1

ISBN/ISSN 22996044_121
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
538
Poza monogamią
red. Jan Potkański, red. Robert Pruszczyński
ISBN/ISSN 9788371519260
Wyd.: Dom wydawniczy Elipsa
539
Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu
Ulrich Beck
ISBN/ISSN 9788301173098
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
540
Białorusini. Między wschodem a zachodem
Ryszard Radzik
ISBN/ISSN 9788377843031
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Znaleziono pozycji: 1427
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka