pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1406
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
511
Tam gdzie dzieci są luksusem. Chiny wobec katastrofy demograficznej
Isabelle Attane
ISBN/ISSN 9788362304547
Wyd.: Studio Emka
512
Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem
red. Piotr Madajczyk, red. Paweł Popieliński
ISBN/ISSN 9788360580967
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
513
Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu

ISBN/ISSN 9788377370612
Wyd.: Oficyna Naukowa
514
Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna
Jan Maciejewski
ISBN/ISSN 9788322932537
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
515
Od tożsamości do niepodległości. Studia i szkice z dziejów kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej
Mirosława Papierzyńska-Turek
ISBN/ISSN 9788377805268
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
516
Studia miejskie t.8
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955134
Wyd.: Uniwersytet Opolski
517
Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji
Leszek Gołdyka
ISBN/ISSN 9788373836334
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
518
Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji Norberta Eliasa
Katarzyna Suwada
ISBN/ISSN 9788376881126
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
519
520
Mniejszości narodowe w państwach unii europejskiej. Stan prawny i faktyczny
red. Ewa Godlewska, red. Magdalena Lesińska-Staszczuk
ISBN/ISSN 9788377842812
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
521
Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie
Helena Krasowska
ISBN/ISSN 9788389191083
Wyd.: Instytut Slawistyki PAN
522
Intersubiektywność
red. Piotr Makowski
ISBN/ISSN 9788324222094
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
523
Ponowoczesność jako źródło cierpień
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788361967392
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
524
Systemy społeczne
Niklas Luhmann
ISBN/ISSN 9788376880952
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
525
Socjologia religii. Antologia tekstów
Władysław wyb. Piwowarski
ISBN/ISSN 9788376881058
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
526
Religia w kontekście społecznym
Meredith B. McGuire
ISBN/ISSN 9788376881096
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
527
Siła słabych więzi
red. Marek Krajewski
ISBN/ISSN 9788323224846
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
528
Labour immigration in the European Union
Agnieszka Piekutowska
ISBN/ISSN 9788375453928
Wyd.: Aspra-JR
529
Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej
red. Jan Szymczyk, red. Mariusz Zemło, red. Arkadiusz Jabłoński
ISBN/ISSN 9788377025191
Wyd.: Wydawnictwo KUL
530
Gentryfikacja starej części Nowej Huty?
Jacek Gądecki
ISBN/ISSN 9788376830629
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
531
Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym
red. Bronisław Urban, red. Marek Konopczyński
ISBN/ISSN 9788323333517
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 49,40
Cena wysyłkowa: 44,46
532
Dziesiąty równoleżnik. Doniesienia z pogranicza chrześcijaństwa i islamu
Eliza Griswold
ISBN/ISSN 9788377583074
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
533
Cztery dekady socjologii na UMK. (tw)Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej
Andrzej Kaleta
ISBN/ISSN 9788323128755
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
534
Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowocze
red. Aleksandra Banot, red. Anna Barabasz, red. Rafał Majka
ISBN/ISSN 9788362292639
Wyd.: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biel
535
Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności
Anna Barska
ISBN/ISSN 9788373955127
Wyd.: Uniwersytet Opolski
536
Kobieta w przestrzeni wizualnej
red. Anna Barska, red. Kamilla Biskupska
ISBN/ISSN 9788373954953
Wyd.: Uniwersytet Opolski
537
Studia z socjologii emocji
red. Anna Czerner, red. Elżbieta Nieroba
ISBN/ISSN 9788373954892
Wyd.: Uniwersytet Opolski
538
O wielości światów
Alfred Schutz
ISBN/ISSN 9788376880945
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
539
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Pomorski Jerzy Mikułowski
ISBN/ISSN 9788324217762
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
540
Nowe ruchy religijne
Eileen Baker
ISBN/ISSN 9788376881089
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Znaleziono pozycji: 1406
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]

(c) Księgarnia Akademicka