pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]   16  [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
451
Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach
red. Jolanta Grotowska-Leder, red. Ewa Rokicka
ISBN/ISSN 9788375259674
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
452
Przeszłość w dyskursie publicznym
Andrzej Szpociński
ISBN/ISSN 9788373836631
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
453
Tematy trudne. Sytuacje badawcze
red. Inga B. Kuźma
ISBN/ISSN 9788375259636
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
454
Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi
Justyna Straczuk
ISBN/ISSN 9788323130123
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
455
Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów
Samuel Nowak
ISBN/ISSN 9788324223077
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
456
Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju
Aneta Baranowska
ISBN/ISSN 9788376881447
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
457
Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem. Studium empiryczne
Anna Wiłkomirska
ISBN/ISSN 9788323512882
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
458
Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii
Grzegorz Wilk-Jakubowski
ISBN/ISSN 9788376881409
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
459
Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie
Maria Halamska
ISBN/ISSN 9788373836259
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
460
Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku
Szymon Marcińczak
ISBN/ISSN 9788375259469
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
461
20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne
red. Małgorzata Głowacka-Grajper, red. Robert Wyszyński
ISBN/ISSN 9788323509998
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
462
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Waldemar Furmanek
ISBN/ISSN 9788373388734
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
463
Doświadczenie in vitro
Magdalena Radkowska-Walkowicz
ISBN/ISSN 9788323510451
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
464
Współczesne polskie migracje. Strategie - skutki społeczne
red. Magdalena Lesińska
ISBN/ISSN 9788323512721
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
465
Studia miejskie t.10
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955745
Wyd.: Uniwersytet Opolski
466
Od przeszłości ku nowym horyzontom. W kręgu historii socjologii
red. Jerzy Kaczmarek, red. Andrzej Przestalski
ISBN/ISSN 9788362243570
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
467
Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku
Jarosław Kłaczkow
ISBN/ISSN 9788377806937
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
468
Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne
Andrzej Sakson
ISBN/ISSN 9788361736424
Wyd.: Instytut Zachodni
469
Tyrania wyboru
Renata Salecl
ISBN/ISSN 9788363855567
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
470
Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie
Joanna Dobrowolska-Polak, Natalia Jackowska, Michał Nowosielski
ISBN/ISSN 9788361736400
Wyd.: Instytut Zachodni
471
Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych
Sabina Bober
ISBN/ISSN 9788363795269
Wyd.: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
472
Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce
Paulina Polak
ISBN/ISSN 9788376880549
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
473
Rola płci w integracji europejskich muzułmanów
Barbara Pasamonik
ISBN/ISSN 9788376881386
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
474
Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy
Richard Sennett
ISBN/ISSN 9788377584521
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
475
W stronę socjologii ucieleśnionej
Izabela Bukraba-Rylska
ISBN/ISSN 9788323511748
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
476
Niepełnosprawnosć intelektualna a kompetencje społeczne
Ditta Baczała
ISBN/ISSN 9788323127765
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
477
Polacy w niepodległej Ukrainie. Analiza strukturalno-funkcjonalna
Andrzej Bonusiak
ISBN/ISSN 9788373388888
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
478
Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy
Łukasz Krzyżowski
ISBN/ISSN 9788373836839
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
479
Kulturowe wymiary ludobójstwa
red. Radosław F. Muniak
ISBN/ISSN 9788362409297
Wyd.: Officyna
480
Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur
Anna Jawor
ISBN/ISSN 9788373836600
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]   16  [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka