pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1412
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]   14  [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
391
Studia miejskie t.11
Janusz red Słodczyk
ISBN/ISSN 9788373955882
Wyd.: Uniwersytet Opolski
392
WieloPolska: Nowe struktury - nowe zróżnicowania
red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
ISBN/ISSN 9788301163693
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
393
Kryteria wartościowania bogactwa w kontekście nauczania społecznego Kościoła
Marietta Stawarz
ISBN/ISSN 9788374383523
Wyd.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
394
Metody badań terenowych
Martyn Hammersley, Paul Atkinson
ISBN/ISSN 9788371507045
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
395
Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim
red. Valentina D. Kurganskaa, red. Andrzej Wierzbicki, red. Piotr Załęski
ISBN/ISSN 9788375755060
Wyd.: Aspra-JR
396
Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze
red. Patrycja Chudzicka-Dudzik, red. Elżbieta Durys
ISBN/ISSN 9788379690343
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
397
Teorie społeczne XX wieku i dzisiaj
Patrick Baert, da Silva Carreira
ISBN/ISSN 9788376881300
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
398
Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce
Izabela Czerniejewska
ISBN/ISSN 9788323131311
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
399
Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami
Tomasz Komornicki, Piotr Korcelli, Piotr Siłka
ISBN/ISSN 9788363354411
Wyd.: Sedno. Wydawnictwo Akademickie
400
Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie
Irena Borowik
ISBN/ISSN 9788373836754
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
401
Problematyka kobieca - konteksty
red. Marek Jeziński, red. Magdalena Nowak-Paralusz
ISBN/ISSN 9788323130406
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
402
Kultura - media - społeczństwo. Symbiotyczne związki
red. Zbigniew Pucek, red. Joanna Bierówka
ISBN/ISSN 9788375712544
Wyd.: Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzew
403
Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów
red. Piotr Raźniak
ISBN/ISSN 9788375712216
Wyd.: Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzew
404
Niewolnicy Apple'a. Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Foxconna
red. Pun Ngai, red. Guo Yuhua, red. Shen Yuan
ISBN/ISSN 9788393308255
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
405
Przemoc jako przedmiot rozważań i badań
red. Wiesława Sajdek, red. Jan T. Mróz
ISBN/ISSN 9788377027424
Wyd.: Wydawnictwo KUL
406
System socjologii
Ludwik Gumplowicz
ISBN/ISSN 9788323510062
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 59,00
Cena wysyłkowa: 53,10
407
Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim
Agata Dziuban
ISBN/ISSN 9788323130673
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
408
Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat 2
red. Ireneusz Siudem, red. Marcin Stencel
ISBN/ISSN 9788377844137
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
409
Kartki z socjologii historycznej
Marcin Kula
ISBN/ISSN 9788373836921
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
410
Socjologia w badaniach dwujęzyczności
Michał Głuszowski
ISBN/ISSN 9788323128472
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
411
Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian
red. Wojciech Kosiedowski
ISBN/ISSN 9788323131687
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
412
Przeszłość w dyskursie publicznym
Andrzej Szpociński
ISBN/ISSN 9788373836631
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
413
Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach
red. Jolanta Grotowska-Leder, red. Ewa Rokicka
ISBN/ISSN 9788375259674
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
414
Tematy trudne. Sytuacje badawcze
red. Inga B. Kuźma
ISBN/ISSN 9788375259636
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
415
Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi
Justyna Straczuk
ISBN/ISSN 9788323130123
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
416
Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów
Samuel Nowak
ISBN/ISSN 9788324223077
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
417
Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem. Studium empiryczne
Anna Wiłkomirska
ISBN/ISSN 9788323512882
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
418
Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii
Grzegorz Wilk-Jakubowski
ISBN/ISSN 9788376881409
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
419
Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju
Aneta Baranowska
ISBN/ISSN 9788376881447
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
420
Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie
Maria Halamska
ISBN/ISSN 9788373836259
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1412
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]   14  [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

(c) Księgarnia Akademicka