pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]   11  [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
301
Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caff
Dorota Groyecka
ISBN/ISSN 9788363434328
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Katedra
302
Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam
red. Andrzej Rozmus
ISBN/ISSN 9788323516477
Wyd.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
303
Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937)
Stefan Czarnowski
ISBN/ISSN 9788364363160
Wyd.: Oficyna Naukowa
304
Idiotyzmy feminizmu
Magdalena Żuraw
ISBN/ISSN 9788264095505
Wyd.: Fronda
305
Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców
Leszek Żyliński
ISBN/ISSN 8332929
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
306
Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny u praktyka działań
red. Marcjanna Nóżka, red. Marta Smagacz-Poziemska
ISBN/ISSN 9788323338307
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
307
Wpływ transformacji ustrojowej na kierunki i typy polskich wypraw wysokogórskich
Aneta Marek
ISBN/ISSN 9788374672306
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
308
Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne
Anna Andrzejewska
ISBN/ISSN 9788379302277
Wyd.: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
309
Obszary wykluczenia społecznego - sfera biologiczna i środowiskowa
red. Danuta Apanel, red. Anetta Jaworska
ISBN/ISSN 9788377805442
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
310
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich? Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety
Janusz Bujak
ISBN/ISSN 9788372419705
Wyd.: Uniwersytet Szczeciński
311
Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych
red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
ISBN/ISSN 9788373956186
Wyd.: Uniwersytet Opolski
312
Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspieraniarozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych
red. Alina Szczurek-Boruta, red. Barbara Chojnacka-Synaszko, red. Jolanta Suchodolska
ISBN/ISSN 9788380190290
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
313
Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspieraniarozwoju, aktywizacji i integracji społecznej. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne
red. Alina Szczurek-Boruta, red. Barbara Chojnacka-Synaszko, red. Jolanta Suchodolska
ISBN/ISSN 9788380190122
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
314
Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej
red. Danuta Kisielewicz, red. Aleksandra Trzcielińska-Polus
ISBN/ISSN 9788373956285
Wyd.: Uniwersytet Opolski
315
Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia
red. Agnieszka Hennel-Brzozowska
ISBN/ISSN 9788364028526
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
316
Złudzenia wyboru
Jarosław Flis
ISBN/ISSN 9788323337546
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 46,20
Cena wysyłkowa: 41,58
317
Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna
Mirosław Marody
ISBN/ISSN 9788373832046
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
318
Polskie wartości w europejskiej aksjosferze
Jerzy Bartmiński
ISBN/ISSN 9788377845653
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
319
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej
red. Łukasz Wróblewski
ISBN/ISSN 9788375566390
Wyd.: CeDeWu.pl
320
Baskowie. Powstanie współczesnego narodu
Joanna Orzechowska-Wacławska
ISBN/ISSN 9788323337973
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
321
Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT
Anna Kwak
ISBN/ISSN 9788362015757
Wyd.: Żak. Wydawnictwo Akademickie
322
Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego
Michał Dudek
ISBN/ISSN 9788376881782
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
323
O pułapkach emigracyjnej lekkości
Rafał Cekiera
ISBN/ISSN 9788376881836
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
324
Bez Boga na co dzień
Radosław Tyrała
ISBN/ISSN 9788376881829
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
325
Decyzje w świecie szybkich zmian, czyli o użytecznosci nauk społecznych
Konrad Studnicki-Gizbert
ISBN/ISSN 9788380190085
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
326
Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej
Marta Woźniak
ISBN/ISSN 9788379692644
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
327
Ossowski z perspektywy półwiecza
opr. Antoni Sułek
ISBN/ISSN 9788364363184
Wyd.: Oficyna Naukowa
328
Bitcoin. Złoto XXI wieku
Karol Kopańko, Mateusz Kozłowski
ISBN/ISSN 9788324697489
Wyd.: one press
329
Senior zalogowany
red. Barbara Szmigielska
ISBN/ISSN 9788323337935
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
330
Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej
red. Anna Przybylska, red. Anna Giza
ISBN/ISSN 9788373835429
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1446
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]   11  [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

(c) Księgarnia Akademicka