pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1934
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]   59  [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]
1741
Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku
Joanna Plak
ISBN/ISSN 9788374419499
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1742
Ewolucja ideologii i doktryny brytyjskiej Partii Pracy po...
Grzegorz Ronek
ISBN/ISSN 9788374419390
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1743
Dokąd zmierza świat?
Adam Rotfeld
ISBN/ISSN 9788389607379
Wyd.: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
1744
Stosunki polsko-rosyjskie. Stereoptypy, realia, nadzieje
red. Joanna Marszałek-Kawa, red. Zbigniew Karpus
ISBN/ISSN 9788374417433
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1745
Międzynarodowe organizacje morskie i oceaniczne
Donata Rossa-Kilian
ISBN/ISSN 9788374417082
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1746
System instytucjonalny Unii Europejskiej
Anna Wierzchowska
ISBN/ISSN 9788360807095
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
1747
Międzynarodowe stosunki polityczne
red. Erhard Cziomer
ISBN/ISSN 9788389823380
Wyd.: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjna
1748
Politeja 2007, nr 7

ISBN/ISSN 17336716POL7
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 7,00
Cena wysyłkowa: 6,30
1749
Ciesz się późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i...
Jan Sowa
ISBN/ISSN 9788389911988
Wyd.: Ha.Art.
1750
Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy...
red. Tadeusz Palmowski
ISBN/ISSN 9788373805255
Wyd.: Bernardinum
1751
Niemcy w otoczeniu międzynarodowym
red. Romuald Gelles
ISBN/ISSN 9788322928912
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1752
Powrót smoka. Marsz ku pozycji mocarstwa
red. Joanna Marszałek-Kawa
ISBN/ISSN 9788374418751
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1753
Irak. Dylematy amerykańskiej interwencji
red. Witold Dzielski, red. Wojciech Michnik
ISBN/ISSN 9788371889950
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1754
Dwa bałwochwalstwa. Wybór pism
Jan Koźmian, wstęp Bogdan wybór, Szlachta, wstęp Ewa wybór, Hajdasz
ISBN/ISSN 9788371888137
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1755
Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w...
Anna Chorążewska
ISBN/ISSN 9788370598341
Wyd.: Sejmowe Wydawnictwo
1756
Wolność i jej granice. Polskie dylematy
red. Jacek Kloczkowski
ISBN/ISSN 9788360125298
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
1757
Regionalizacja w stosunkach międzynrodowych
Katarzyna Jędrzejczyk-Kulinak, Leszek Kwieciński
ISBN/ISSN 9788374418409
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1758
Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy...
red. Witold Góralski
ISBN/ISSN 9788389607249
Wyd.: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
1759
Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia..)
red. Joanna Marszałek-Kawa, red. Alfred Lutrzykowski
ISBN/ISSN 9788374418881
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1760
Działania konsularne polskiej służby dyplomatycznej i kons.
Anna Umińska-Woroniecka
ISBN/ISSN 9788374417976
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1761
Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna
Tomasz Sylwiusz Ceran
ISBN/ISSN 9788374418836
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1762
Referenda w państwach europejskich
Magdalena Musiał-Karg
ISBN/ISSN 9788374418478
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1763
Religia w Białym Domu
Sebastien Fath
ISBN/ISSN 9788389899903
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
1764
Druga szansa. Trzej prezydenci i kryzys amer. mocarstwa
Zbigniew Brzeziński
ISBN/ISSN 9788324708048
Wyd.: Świat Książki
Cena w sklepie: 17,00
Cena wysyłkowa: 15,30
1765
System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność
Jakub Potulski
ISBN/ISSN 9788373264489
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
1766
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
red. Ryszard Zięba
ISBN/ISSN 9788360501924
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
1767
Międzynarodówka socjalistyczna. Organizacja doktryna
Wojciech Ziętara
ISBN/ISSN 9788374418326
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1768
Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynar. bezp.
Edward Haliżak
ISBN/ISSN 9788373832817
Wyd.: Instytut Studiów Miedzynarodowych UW
1769
Granice demokracji liberalnej
Dariusz Gawin
ISBN/ISSN 9788360125236
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1770
Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina
Roman Backer
ISBN/ISSN 9788374418058
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1934
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]   59  [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

(c) Księgarnia Akademicka