pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1903
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]   38  [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
1111
Marksizm - Leninizm. Nauka czy wiara?
Józef I. Bocheński
ISBN/ISSN 9788387809089
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1112
Putin. Człowiek bez twarzy
Masha Gessen
ISBN/ISSN 9788378390541
Wyd.: Prószyński i S-ka
1113
II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

ISBN/ISSN 9788376760490
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
1114
Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski
Henry Tam
ISBN/ISSN 9788323126997
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1115
Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej
red. Jacek Knopek
ISBN/ISSN 9788377802427
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1116
Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL
Krzysztof Kozłowski
ISBN/ISSN 9788377800454
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1117
Cholerna niepodległość
Piotr Wierzbicki
ISBN/ISSN 9788361967262
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1118
Patologia transformacji
Witold Kieżun
ISBN/ISSN 9788375611502
Wyd.: POLTEXT
1119
Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacjipolitycznej
Maurycy Graszewicz
ISBN/ISSN 9788322932445
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1120
System polityczny RP
Andrzej Antoszewski
ISBN/ISSN 9788301168544
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1121
Wartości w świecie polityki
red. Joanna Miluska
ISBN/ISSN 9788371778346
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
1122
Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce
Danuta Waniek
ISBN/ISSN 9788377802342
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1123
Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich
Bożena Dziemidok-Olszewska
ISBN/ISSN 9788377841143
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1124
Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła
red. Bogdan Borowik, red. Włodzimierz Mich
ISBN/ISSN 9788377840887
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1125
USA w sondażach
Wojciech Modzelewski
ISBN/ISSN 9788376415970
Wyd.: Difin
1126
O źródłach państwa i władzy politycznej
red. Adam Wielomski, red. Cezary Kalita
ISBN/ISSN 9788361938392
Wyd.: Wydawnictwo ARTE
1127
Ruch Socjaldemokratyczny Rzeczpospolitej Polskiej (1980-2010)
red. Krystyna Leszczyńska, red. Edward Olszewski
ISBN/ISSN 9788377841037
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1128
O karykaturze polityki
Mirosław Karwat
ISBN/ISSN 9788377581650
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1129
Totalitaryzm przetrwał do XXi wieku
Władysław Masiarz
ISBN/ISSN 9788375711622
Wyd.: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjna
1130
Zwycięzca po przejściach. Zebrane eseje i szkice V
Zdzisław Krasnodębski
ISBN/ISSN 9788362628193
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
1131
Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Antologia
W. red Bernacki, red. J. Maciejewski, red. A. Rzegocki
ISBN/ISSN 9788362977321
Wyd.: Dante
1132
Czarny wrzesień
Sławomir M. Kozak
ISBN/ISSN 9788393263028
Wyd.: Oficyna "Aurora"
1133
Po południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu władzy
Robert Krasowski
ISBN/ISSN 9788377000311
Wyd.: Wydawnictwo czerwone i czarne
1134
Czyj kryzys, czyja odpowiedź
Susan George
ISBN/ISSN 9788362744602
Wyd.: Książka i Prasa
1135
Polityczne czytanie Kapitału
Harry Cleaver
ISBN/ISSN 9788392666271
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1136
Euro-facta 2. Kultura a komunikacja
ed. Marcin Rebes
ISBN/ISSN 9788376380346
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 1,00
Cena wysyłkowa: 0,90

1137
Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
Michał Bukowski, Jarosław Flis, Agnieszka Hess
ISBN/ISSN 9788323332701
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 33,00
Cena wysyłkowa: 29,70
1138
Wrocławskie Studia Politologiczne 12/2011

ISBN/ISSN WSP_122012
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1139
System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych
Krzysztof Chaczko
ISBN/ISSN 9788322932360
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1140
Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku
Agnieszka Kastory
ISBN/ISSN 9788362261390
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
Znaleziono pozycji: 1903
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]   38  [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]

(c) Księgarnia Akademicka