pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1851
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]   36  [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
1051
Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXIwieku
Krzysztof Kubiak
ISBN/ISSN 9788374362924
Wyd.: Trio
1052
Spory o historię 2000-2011
Paweł Machcewicz
ISBN/ISSN 9788324018871
Wyd.: Znak
1053
Samorząd terytorialny w Polsce. Kształtowanie się i ustrój obecny
red. Jacek Dziobek-Romański
ISBN/ISSN 9788362661398
Wyd.: Armoryka
1054
Polityka -media - manipulacja medialna. Przypadek Polski po
Aleksandra Seklecka
ISBN/ISSN 9788377802199
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1055
Od Dmowskiego do Giertycha. Szkice z dziejów Obozu Narodowego
Maciej Motos
ISBN/ISSN 9788393394388
Wyd.: Wydawnictwo Prasy Lokalnej
1056
Fronda 62

ISBN/ISSN FR62
Wyd.: Fronda
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1057
Wysadzić Rosję
Aleksander Litwinienko
ISBN/ISSN 9788375108767
Wyd.: REBIS
1058
Marksizm - Leninizm. Nauka czy wiara?
Józef I. Bocheński
ISBN/ISSN 9788387809089
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1059
Putin. Człowiek bez twarzy
Masha Gessen
ISBN/ISSN 9788378390541
Wyd.: Prószyński i S-ka
1060
II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

ISBN/ISSN 9788376760490
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
1061
Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski
Henry Tam
ISBN/ISSN 9788323126997
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1062
Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL
Krzysztof Kozłowski
ISBN/ISSN 9788377800454
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1063
Cholerna niepodległość
Piotr Wierzbicki
ISBN/ISSN 9788361967262
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1064
Patologia transformacji
Witold Kieżun
ISBN/ISSN 9788375611502
Wyd.: POLTEXT
1065
Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej
red. Jacek Knopek
ISBN/ISSN 9788377802427
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1066
Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacjipolitycznej
Maurycy Graszewicz
ISBN/ISSN 9788322932445
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1067
System polityczny RP
Andrzej Antoszewski
ISBN/ISSN 9788301168544
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1068
Wartości w świecie polityki
red. Joanna Miluska
ISBN/ISSN 9788371778346
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
1069
Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce
Danuta Waniek
ISBN/ISSN 9788377802342
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1070
Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła
red. Bogdan Borowik, red. Włodzimierz Mich
ISBN/ISSN 9788377840887
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1071
Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich
Bożena Dziemidok-Olszewska
ISBN/ISSN 9788377841143
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1072
USA w sondażach
Wojciech Modzelewski
ISBN/ISSN 9788376415970
Wyd.: Difin
1073
O źródłach państwa i władzy politycznej
red. Adam Wielomski, red. Cezary Kalita
ISBN/ISSN 9788361938392
Wyd.: Wydawnictwo ARTE
1074
O karykaturze polityki
Mirosław Karwat
ISBN/ISSN 9788377581650
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1075
Ruch Socjaldemokratyczny Rzeczpospolitej Polskiej (1980-2010)
red. Krystyna Leszczyńska, red. Edward Olszewski
ISBN/ISSN 9788377841037
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1076
Totalitaryzm przetrwał do XXi wieku
Władysław Masiarz
ISBN/ISSN 9788375711622
Wyd.: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjna
1077
Zwycięzca po przejściach. Zebrane eseje i szkice V
Zdzisław Krasnodębski
ISBN/ISSN 9788362628193
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
1078
Czarny wrzesień
Sławomir M. Kozak
ISBN/ISSN 9788393263028
Wyd.: Oficyna "Aurora"
1079
Po południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu władzy
Robert Krasowski
ISBN/ISSN 9788377000311
Wyd.: Wydawnictwo czerwone i czarne
1080
Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Antologia
W. red Bernacki, red. J. Maciejewski, red. A. Rzegocki
ISBN/ISSN 9788362977321
Wyd.: Dante
Znaleziono pozycji: 1851
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]   36  [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

(c) Księgarnia Akademicka