pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1900
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]   27  [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
781
Obszar byłego ZSRR. Klęska demokracji czy transformacji?
red. Sylwester Gardocki
ISBN/ISSN 9788377808139
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
782
Eseje polityczne
lord Macaulay Babington
ISBN/ISSN 9788377808054
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
783
Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej
Krzysztof Kozłowski
ISBN/ISSN 9788377808092
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
784
Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porownawcza
Przemysław Żukiewicz
ISBN/ISSN 9788377808030
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
785
Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej . Od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej
Barbara Stoczewska
ISBN/ISSN 9788375712223
Wyd.: Oficyna Wydawnicza AFM
786
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1941
red. Jacek Tebinka
ISBN/ISSN 9788362453672
Wyd.: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
787
Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej
Ewa Myślak
ISBN/ISSN 9788323335634
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 37,80
Cena wysyłkowa: 34,02
788
Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej
Izabela Oleksiewicz
ISBN/ISSN 9788377843727
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
789
Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie
red. Paweł Jakubowski, red. Ewelina Kancik
ISBN/ISSN 9788377843642
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
790
Parlament w Polsce. Przemiany polityczno-ustrojowe na przest
Paweł Momro
ISBN/ISSN 9788393715008
Wyd.: nakładem autora
791
Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane
red. Jan Wiktor Tkaczyński
ISBN/ISSN 9788323335757
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
792
Z dziejów naszej partyjności
Władysław Konopczyński
ISBN/ISSN 9781909
Wyd.: E. Nicz i S-ka
793
794
Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1990-2012
Andrzej Nowak
ISBN/ISSN 9788361967507
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
795
Rewizjoniści. Obecność w dyskursach okresu PRL
Magdalena Mikołajczyk
ISBN/ISSN 9788372718372
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
796
Demokracje polskie. Tradycje - współczesność - oczekiwania
Izabela Lewandowska-Malec
ISBN/ISSN 9788376382807
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
797
W bałkańskim kręgu
Adam Koseski
ISBN/ISSN 9788375491647
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
798
Upadek cywilizacji zachodniej
Florian Znaniecki
ISBN/ISSN 9788323511892
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
799
Wybór listów politycznych
Zygmunt Krasiński
ISBN/ISSN 9788323511977
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
800
Prawica w XX wieku
Adam Wielomski
ISBN/ISSN 9788362748411
Wyd.: Von Borowiecky
801
Europa marzycieli. Wizje i projekty integracyjne środkowoeuropejskiej emigracji politycznej 1940-1956
Józef Łaptos
ISBN/ISSN 9788372717863
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
802
O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem
Bolesław Balcerowicz
ISBN/ISSN 9788362751181
Wyd.: Wydawnictwo Rambler
803
Konflikt cypryjski
Przemysław Osiewicz
ISBN/ISSN 9788301173302
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
804
805
Współczesne doktryny polityczne i prawne. Twórcy, idee, interpretacje. Podręcznik akademicki
red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, red. Bogdan Szlachta, red. Anna Citkowska-Kimla
ISBN/ISSN 9788371884276
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
806
Koncepcja nauki, szkoły i wychowania w ujęciu Deng Xiaopinga. Fragmenty przemówień z lat 1938-1992
oprac. Joanna Marszałek-Kawa
ISBN/ISSN 9788377806463
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
807
Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń
red. Arkadiusz Czwołek, red. Magdalena Nowak-Paralusz, red. Karolina Gawron-Tabor
ISBN/ISSN 9788323130871
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
808
System polityczny Księstwa Liechtensteinu
Krzysztof Koźbiał
ISBN/ISSN 9788323335238
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
809
Marketing polityczny w Internecie
Jarosław Zieliński
ISBN/ISSN 9788377807019
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
810
Symbol w polityce
red. Iwona Massaka
ISBN/ISSN 9788362558384
Wyd.: Dom Wydawniczy Duet
Znaleziono pozycji: 1900
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]   27  [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]

(c) Księgarnia Akademicka