pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1831
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ]   2  [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
31
Administracja publiczna. Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego
red. Danuta Plecka, red. Patrycja Rutkowska
ISBN/ISSN 9788380196698
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
32
Ad Americam 2016, nr 17

ISBN/ISSN AD201617
Wyd.: Księgarnia Akademicka

33
Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)
red. Teresa Kulak, red. Małgorzata Dajnowicz
ISBN/ISSN 9788394616625
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
Cena w sklepie: 44,00
Cena wysyłkowa: 39,60
34
Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny
Robert Białoskórski, Robert Kobryński, Mirosław Sułek
ISBN/ISSN 9788375457407
Wyd.: Aspra-JR
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
35
Cienie aryjskich przodków. Mitologia polityczna w Rosji
Anna Zaczkowska
ISBN/ISSN 9788371649301
Wyd.: Śląsk
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
36
Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego
Konrad Pawłowski
ISBN/ISSN 9788377848821
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 37,00
Cena wysyłkowa: 33,30
37
Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga Jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla
red. Joanna Szymoniczek
ISBN/ISSN 9788364091636
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
38
A słabi muszą ulegać? Europa, polityka oszczędnościowa a zagrożenie dla globalizacji stabilizacji
Janis Warufakis
ISBN/ISSN 9788365369673
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Cena w sklepie: 54,90
Cena wysyłkowa: 49,41
39
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, t. 2
red. Sabina Grabowska, red. Radosław Grabowski
ISBN/ISSN 9788379963706
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
40
Demokracja z każdej strony (ludzie, sprawy i zdarzenia)
Zygmunt Zieliński
ISBN/ISSN 9788380196308
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
41
Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Paweł Laidler, Maciej Turek
ISBN/ISSN 9788376388090
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
42
Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty funkcjonowania
Michał Patryk Sadłowski
ISBN/ISSN 9788380196117
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
43
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski, t. 3. Organiza
red. Anna Szwed-Walczak, red. Łukasz Lewkowicz, red. Łukasz Jędrzejski
ISBN/ISSN 9788377849248
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 65,00
Cena wysyłkowa: 58,50
44
Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji
Jadwiga Staniszkis, Włodzimierz Marciniak, Konrad Świder
ISBN/ISSN 9788364091797
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
45
Donald Trump. Prezydent Biznesmen
Donald J. Trump
ISBN/ISSN 9788364599439
Wyd.: Fijor Publishing
46
Dania. Zarys systemu ustrojowego
Marian Grzybowski
ISBN/ISSN 9788323341840
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
47
Szczęście i wolność. Utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla
Kamil Aksiuto
ISBN/ISSN 9788364091537
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
48
Izrael w cieniu fundamentalizmów
Uri J. Huppert
ISBN/ISSN 9788380194977
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
49
Europa jako kinder niespodzianka
Piotr Mazurkiewicz
ISBN/ISSN 9788364753169
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
50
Rola opozycji w systemach demokratycznych
red. Krzysztof Łabądź
ISBN/ISSN 9788327713223
Wyd.: WAM
51
Zjednoczenie Chin? Proces reintegracji Wielkich Chin na przełomie XX i XXI wieku
Rafał Kwieciński
ISBN/ISSN 9788376387338
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
52
Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji
Karolina Sztandar-Sztanderska
ISBN/ISSN 9788373837973
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 31,50
Cena wysyłkowa: 28,35
53
Historia polityczna Chin 1839-2014. Konspekt analityczny
Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak
ISBN/ISSN 9788364091650
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
Cena w sklepie: 31,50
Cena wysyłkowa: 28,35
54
Politeja 2016, nr 44: Human Values in Intercultural Space
red. Bogdan Szlachta
ISBN/ISSN POL44
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00

55
Politeja 2016, nr 45
red. Bogdan Szlachta
ISBN/ISSN POL45
Wyd.: Księgarnia Akademicka

56
Polskie organizacje w Niemczech. Stan i uwarunkowania
Michał Nowosielski
ISBN/ISSN 9788361736608
Wyd.: Instytut Zachodni
57
W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych
Michał Pułaski
ISBN/ISSN 9788377302057
Wyd.: Avalon
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
58
59
Afryka i (post)kolonializm
red. Aneta Pawłowska, red. Julia Sowińska-Heim
ISBN/ISSN 9788380882607
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
60
Miasta trwogi. Terroryzm na obszarze zurbanizowanym
red. Andrzej Aksamitowski, red. Marek Cupryjak, red. Zygmunt Kozak
ISBN/ISSN 9788364277757
Wyd.: Uniwersytet Szczeciński
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
Znaleziono pozycji: 1831
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ]   2  [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

(c) Księgarnia Akademicka