pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1882
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
511
Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, t. 1. księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu
red. Jerzy Juchnowski, red. Robert Wiszniowski
ISBN/ISSN 9788380190412
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
512
Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości
Pierre Manent
ISBN/ISSN 9788362853403
Wyd.: Europejskie Centrum Solidarności
513
Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do polityki oświatowej
Bogusław Śliwerski
ISBN/ISSN 9788378507192
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
514
Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu
Rafał Matyja, Anna Chmaj-Siewierska, Konrad Pędziwiatr
ISBN/ISSN 9788364286223
Wyd.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
515
Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Tom poźwięcony profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi
Oboleńska Diana red., Patocka-Sigłowa Urszula red., Arciszewska Katarzyna red.
ISBN/ISSN 9788378651840
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
516
Śmiertelni bogowie. Rzecz o demokracji i o dyktaturze
Mieczysław Szerer
ISBN/ISSN 9788323517108
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
517
Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009
Ewelina Waśko-Owsiejczuk
ISBN/ISSN 9788377301357
Wyd.: Avalon
518
Dziennik watykański. Władza, ludzie, polityka
John Thavis
ISBN/ISSN 9788324032754
Wyd.: Znak
519
System polityczny współczesnej Rumunii
Adam Burakowski
ISBN/ISSN 9788364753138
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
520
521
Widmo kapitału
Joseph Vogl
ISBN/ISSN 9788364682124
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
522
Imperializm państwowy. Wybór pism
Adolf Bocheński
ISBN/ISSN 9788364753183
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
523
Decydowanie publiczne
red. Grzegorz Rydlewski
ISBN/ISSN 9788371510496
Wyd.: Dom wydawniczy Elipsa
524
Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha
Bogumił Grott
ISBN/ISSN 9788360748664
Wyd.: Von Borowiecky
525
Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 1: Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji
red. Martyna Kowalska, red. Michał Kuryłowicz
ISBN/ISSN 9788376384689
Wyd.: Księgarnia Akademicka

526
Juan Carlos de Borbon y Borbon i jego rola w transformacji ustrojowej w Hiszpanii
Michał M. Klonowski
ISBN/ISSN 9788362942275
Wyd.: Wydawnictwo Mado
527
Marketing polityczny w gorsecie mediów
Wiszniowski Robert red., Kasińska-Metryka Agnieszka red.
ISBN/ISSN 9788377809235
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
528
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Waldemar Dziak, Michał Pawiński
ISBN/ISSN 9788364091353
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
529
W poszukiwaniu geoekonomii w Europie
Tomasz Grzegorz Grosse
ISBN/ISSN 9788364091230
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
530
Kto rządzi w Korei Północnej?
Nicolas Levi
ISBN/ISSN 9788380021006
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
531
Demokracja lokalna w państwach Europy
Bokszczanin Izolda red., Mirska Andżelika red.
ISBN/ISSN 9788371519819
Wyd.: Dom wydawniczy Elipsa
532
Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne
Justyna Grażyna Otto
ISBN/ISSN 9788380710177
Wyd.: Dom wydawniczy Elipsa
533
Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja
Marta Kijewska-Trembecka
ISBN/ISSN 9788376384375
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 15,00
Cena wysyłkowa: 13,50
534
Spotkania polsko-chorwackie
red. Edward Olszewski, red. Bogusław Zieliński
ISBN/ISSN 9788380190382
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
535
Na skrzydłach władzy czyli sekrety polityki
Benedykt Zybała
ISBN/ISSN 9788378562870
Wyd.: Wydawnictwo Poligraf
536
Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy
red. Marek Czyżewski, red. Karol Franczak, red. Magdalena Nowicka
ISBN/ISSN 9788363354534
Wyd.: Sedno. Wydawnictwo Akademickie
537
Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki
red. Paweł Laidler, red. Jarosław Szymanek
ISBN/ISSN 9788323337959
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
538
Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian
Jerzy Łukaszewski
ISBN/ISSN 9788360695753
Wyd.: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
539
Bariery modernizacji Rosji
red. Stanisław Bieleń, red. Andrzej Skrzypek
ISBN/ISSN 9788375455557
Wyd.: Aspra-JR
540
Polityka rolna w programach polskich partii politycznych (1989-2004)
Dorota Rdzanek
ISBN/ISSN 9788377809129
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1882
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]

(c) Księgarnia Akademicka