pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1814
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]
511
Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci
Tomasz Stryjek
ISBN/ISSN 9788373837096
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
512
Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne
red. Agnieszka Małek, red. Paulina Napierała
ISBN/ISSN 9788376384115
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 27,00
Cena wysyłkowa: 24,30
513
Nie dla Unii Europejskiej, tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Barbara Zyzak
ISBN/ISSN 9788377808900
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
514
Leksykon obronności. Polska i Europa

ISBN/ISSN 9788311133822
Wyd.: Bellona.Wydawnictwo
515
Traktat o władzy
Robert de Jouvenel
ISBN/ISSN 9788389812933
Wyd.: Fijor Publishing
516
Siła państw w Unii Europejskiej. Formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej
Marcin Kleinowski
ISBN/ISSN 9788377809723
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
517
Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki
Rafał Prostak
ISBN/ISSN 9788362628919
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
518
Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD
Robert Krasowski
ISBN/ISSN 9788377001486
Wyd.: Wydawnictwo czerwone i czarne
519
Marzenia i polityka
Stanisław Jedynak
ISBN/ISSN 9788377845271
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
520
Zaangażowania polityczne młodzieży
Błażej Przybylski
ISBN/ISSN 9788362363919
Wyd.: Europejskie Centrum Edukacyjne
521
Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej
red. Tomasz Nowakowski
ISBN/ISSN 9788370969752
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
522
Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989-2012)
Małgorzata Podolak
ISBN/ISSN 9788377845257
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
523
W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego -
Roman Wysocki
ISBN/ISSN 9788377844731
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
524
Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich1866-1934
Michał Jaskólski
ISBN/ISSN 9788362628902
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
525
Tożsamość narodowa i polityka zagraniczna Indonezji
Anna Grzywacz
ISBN/ISSN 9788377808870
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
526
Polska - Ameryka Łacińska. Historia - polityka - gospodarka
Michał red Drags, red. Jacek Knopek, red. Anna Ratke-Majewska
ISBN/ISSN 9788362558995
Wyd.: Dom Wydawniczy Duet
527
Wojna z Talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994-2012
Łukasz Jureńczyk
ISBN/ISSN 9788362941513
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Grado
528
Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokrac
Grzegorz Radomski
ISBN/ISSN 9788323122661
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
529
Konfederacja Szwajcarii
red. Tadeusz Branecki, red. Michał Gołoś, red. Katarzyna Krzywińska
ISBN/ISSN 9788377809655
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
530
Solidarność a polityka anty polityki
David Ost
ISBN/ISSN 9788362853397
Wyd.: Europejskie Centrum Solidarności
531
Polityka stolicy apostolskiej wobec Chin. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Robert Klarecki
ISBN/ISSN 9788362942206
Wyd.: Wydawnictwo Mado
532
Pluralizm wyznaniowy a integracja Narodu Ukraińskiego po 1991 roku
Antonina Kozyrska
ISBN/ISSN 9788364567018
Wyd.: Europejskie Centrum Edukacyjne
533
Przywództwo partyjne w Polsce
Maciej Hartliński
ISBN/ISSN 9788377801512
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
534
Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje
Beata Kosowska-Gąstoł
ISBN/ISSN 9788323337164
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
535
Porewolucyjny Egipt. Wybrane aspekty społeczne i polityczne
red. Piotr Niziński, red. Michał Lipa
ISBN/ISSN 9788323336655
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
536
Morze i problematyka morska w polskiej myśli politycznej (XIX-XXI wiek) Studia i rozprawy
red. Tomasz Sikorski, red. Adam Wątor
ISBN/ISSN 9788364277191
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycz
537
Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi
Pavel Usov
ISBN/ISSN 9788364091254
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
538
Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej
Zbigniew Stawrowski
ISBN/ISSN 9788362628896
Wyd.: Pracownia Impuls
539
Polska myśl polityczna XX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem. Tom I. Od końca XIX wieku do 1939 r.
Jerzy Juchnowski, Wojciech Kalicki, Janusz Tomaszewski
ISBN/ISSN 9788389102119
Wyd.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wit
540
Sen o potędze. Bezpieczeństwo - Suwerenność - Mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939
red. Ewa Maj, red. Jerzy Gryz, red. Eleonora Kirwiel
ISBN/ISSN 9788377843826
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Znaleziono pozycji: 1814
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]   18  [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]

(c) Księgarnia Akademicka