pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1871
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]   17  [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
481
Republika Federalna Niemiec. Przemiany i wyzwania
red. Katarzyna Gelles
ISBN/ISSN 9788322933930
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
482
Sztuka debaty
red. Marek Kochan
ISBN/ISSN 9788374532907
Wyd.: Instytut Kultury Miejskiej
483
Dyskurs polityczny w Rosji. Analiza pragmalingwistyczna
Adam Jskólski
ISBN/ISSN 9788361487579
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
484
Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka - kultura - gospodarka
Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Krzysztof A. Kuczyński
ISBN/ISSN 9788379694556
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
485
Polska scena polityczna. Karawana... dialog inteligentnych
Henryk Olesiak
ISBN/ISSN 9788361466093
Wyd.: BIKSTUDIO
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
486
487
Cichy pucz. Zawłaszczanie Europy przez niejawne elity gospodarczo-polityczne
Jurgen Roth
ISBN/ISSN 9788377854945
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
488
Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka
Konrad Raczkowski
ISBN/ISSN 9788301181154
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
Cena w sklepie: 57,00
Cena wysyłkowa: 51,30
489
Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych
red. Bogumił Grott, red. Olgierd Grott
ISBN/ISSN 9788360748596
Wyd.: Von Borowiecky
490
Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie
Chantal Mouffe
ISBN/ISSN 9788364682384
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
491
Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej
red. Magdalena Bogusławska, red. Zuzanna Grębicka
ISBN/ISSN 9788364275326
Wyd.: Libron sc.
492
Francois Mitterrand i Europa w latach 1981-1995
Marek Mikołajczyk
ISBN/ISSN 9788364864988
Wyd.: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
493
Dobra publiczne w administracji. Public goods in administration
red. Marta Wożniak, red. Ewa Pierzchała
ISBN/ISSN 9788380190788
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
494
Polityka w pierwszej osobie. Twórczość Dereka Jarmana
Dagmara Rode
ISBN/ISSN 9788379693597
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
495
Czechy-Polska-Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i per
red. Krzysztof Kowalczyk, Łukasz Tomczak
ISBN/ISSN 9788376112909
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
496
Lobby etniczne a polityka zagraniczna USA. Wybrane przykłady
Konrad Oświecimski
ISBN/ISSN 9788327701510
Wyd.: Akademia Ignatianum
497
Agonia komunizmu
Zbigniew Brzezinski
ISBN/ISSN 9788361005186
Wyd.: Instytut Literacki
498
Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, t. 1. księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu
red. Jerzy Juchnowski, red. Robert Wiszniowski
ISBN/ISSN 9788380190412
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
499
Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości
Pierre Manent
ISBN/ISSN 9788362853403
Wyd.: Europejskie Centrum Solidarności
500
Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucjei mechanizmy rywalizacji politycznej, t. 2. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu
red. Robert Alberski, red. Wiesław Jedynak, red. Dariusz Skrzypiński
ISBN/ISSN 9788380190429
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
501
Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu
Rafał Matyja, Anna Chmaj-Siewierska, Konrad Pędziwiatr
ISBN/ISSN 9788364286223
Wyd.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
502
Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do polityki oświatowej
Bogusław Śliwerski
ISBN/ISSN 9788378507192
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
503
Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Tom poźwięcony profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi
Oboleńska Diana red., Patocka-Sigłowa Urszula red., Arciszewska Katarzyna red.
ISBN/ISSN 9788378651840
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
504
Śmiertelni bogowie. Rzecz o demokracji i o dyktaturze
Mieczysław Szerer
ISBN/ISSN 9788323517108
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
505
Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009
Ewelina Waśko-Owsiejczuk
ISBN/ISSN 9788377301357
Wyd.: Avalon
506
Dziennik watykański. Władza, ludzie, polityka
John Thavis
ISBN/ISSN 9788324032754
Wyd.: Znak
507
508
Decydowanie publiczne
red. Grzegorz Rydlewski
ISBN/ISSN 9788371510496
Wyd.: Dom wydawniczy Elipsa
509
Widmo kapitału
Joseph Vogl
ISBN/ISSN 9788364682124
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
510
System polityczny współczesnej Rumunii
Adam Burakowski
ISBN/ISSN 9788364753138
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
Znaleziono pozycji: 1871
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]   17  [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]

(c) Księgarnia Akademicka