pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1934
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]   16  [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]
451
Idee, utopie, rzeczywistość. Myśl polityczna Milovana Dilasa (1911-1995)
Michał Jerzy Zacharias
ISBN/ISSN 9788380180253
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
452
Status prawny klubów i kół parlamentarnych w Sejmie RP
Mariusz Antoni Kamiński
ISBN/ISSN 9788380191754
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
453
O socjalizmie, Stańczykach i polityce narodowej. Wybór pism
Leon Biliński
ISBN/ISSN 9788364753046
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
454
Szkoły polskiej demokracji. Wybory i polityka
Artur Wołek
ISBN/ISSN 9788362628773
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
455
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011
Krystyna Leszczyńska
ISBN/ISSN 9788377846469
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
456
Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy-struktury-funkcje
Beata Surmacz
ISBN/ISSN 9788377846582
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
457
Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie
Grzegorz Gil
ISBN/ISSN 9788377846476
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
458
Propedeutyka zarządzania kryzysowego
Jan Gołębiewski
ISBN/ISSN 9788379307449
Wyd.: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
459
Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności
red. Piotr Kwiatkiewicz, red. Radosław Szczerbowski
ISBN/ISSN 9788364541032
Wyd.: Fundacja na rzecz Czystej Energii
460
Wybaczyć Ameryce! Czyli co Stany Zjednoczone dały światu?
Dinesh D'Souza
ISBN/ISSN 9788364599170
Wyd.: Fijor Publishing
461
Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym
Dominik Sieklucki
ISBN/ISSN 9788323339281
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
462
Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej
red. Bogumiła Mucha-Leszko
ISBN/ISSN 9788377846599
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
463
464
Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy i pomocy
red. Leszek Buliński
ISBN/ISSN 9788380191525
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
465
C.B. Macpherson: "indywidualizm posiadaczy" a dylemat współczesnej ontologii politycznej
Mariusz Turowski
ISBN/ISSN 9788322934470
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
466
O postępie i wolności. Wybór pism
Franciszek Kasparek
ISBN/ISSN 9788362628384
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
467
Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania
Agnieszka Kuszewska
ISBN/ISSN 9788301182267
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
468
469
Demokracja - gospodarka - polityka. Perspektywa polskiego wyborcy
Radosław Markowski, Mikołaj Cześnik, Michał Kotnarowski
ISBN/ISSN 9788373837454
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
470
Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka
red. Karol Derwich, red. Marta Kania
ISBN/ISSN 9788323339298
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
471
Teorie klasyczne imperializmu kapitalistycznego. Zarys krytyczny
Filip Ilkowski
ISBN/ISSN 9788380191211
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
472
Patologie w polskim życiu politycznym
red. Krzysztof Łabędź
ISBN/ISSN 9788376385211
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
473
Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa
red. Elżbieta Ura, red. Stanisław Pieprzny
ISBN/ISSN 9788379961160
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
474
Demokracja inkluzywna a neoliberalizm. Rozważania o przyszłości Europy
Daniele Stasi, Diego Fusaro
ISBN/ISSN 9788379961375
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
475
O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa
Piotr Żuk, Paweł Żuk
ISBN/ISSN 9788364363221
Wyd.: Oficyna Naukowa
476
Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji
Łukasz J. Pikuła
ISBN/ISSN 9788380192034
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
477
478
Dzieci migrantów zarobkowych. Obywatele Europy czy Eurosieroty?
Ireneusz Kawecki, Sławomir Trusz, Anna Kwatera
ISBN/ISSN 9788372719140
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
479
Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania - koncepcje - działania
red. Paweł Grata, red. Marek Delong
ISBN/ISSN 9788379961290
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
480
Regiony i regionalizmy w Europie. Badania - kreacje -popularyzacje
Anna Weronika Brzezińska, Jacek Schmidt
ISBN/ISSN 9788364465086
Wyd.: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Odz. Kra
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
Znaleziono pozycji: 1934
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]   16  [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

(c) Księgarnia Akademicka