pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1934
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]   12  [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]
331
Politeja 2015, nr 38
red. Bogdan Szlachta
ISBN/ISSN POL38
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00

332
Politeja 2015, nr 37
red. Bogdan Szlachta
ISBN/ISSN POL37
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00

333
334
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, t. III: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej i Arktyki
Robert Jakimowicz
ISBN/ISSN 9788323340218
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 46,20
Cena wysyłkowa: 41,58
335
Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015
Janusz Józef Węc
ISBN/ISSN 9788376386348
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 37,00
Cena wysyłkowa: 33,30
336
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, t. II: Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku, cz. II: Aspekt gospodarczy
Karolina Kotulewicz
ISBN/ISSN 9788323340195
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 46,20
Cena wysyłkowa: 41,58
337
Teorie zmiany na przykładzie włoskiej polityki wschodniej
Iwona Krzyżanowska-Skowronek
ISBN/ISSN 9788376385471
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 26,25
Cena wysyłkowa: 23,63
338
Polityczne dzieje Kosowa (1974-2008)
Andrzej Malinowski
ISBN/ISSN 9788377809525
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
339
Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku
Krystyna Gomółka, Izabela Borucińska-Dereszkiewicz
ISBN/ISSN 9788380193376
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
340
Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem 36, nr 2: Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi
red. Marek Maciejewski, red. Tomasz Scheffler
ISBN/ISSN SNA362
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
341
Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia
Sabina Grabowska
ISBN/ISSN 9788379962266
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
342
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, t. I: Doktryna rosyjskiej polityki zagranicznej. Partnerzy najb
Joachim Diec
ISBN/ISSN 9788323340225
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
343
Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, t. II: Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku, cz. I: Aspekt polityczny
Rafał Lisiakiewicz
ISBN/ISSN 9788323340201
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
344
Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo-kościół w Meksyku
Marta Wójtowicz-Wcisło
ISBN/ISSN 9788324227532
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
345
Jak być konserwatystą
Roger Scruton
ISBN/ISSN 9788377858455
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
346
Jan Nowak-Jeziorański. Misja: Polska
Mariusz Urbanek
ISBN/ISSN 9788361056867
Wyd.: Ossolineum. Z.N.im.Ossolińskich Wydawnic
347
Idea Katolickiego Panstwa Narodu Polskiego. Zarys ideologii ONR
Jan Józef Lipski
ISBN/ISSN 9788364682414
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
348
Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji
Eugeniusz Sobol
ISBN/ISSN 9788380192782
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
349
Miejsce Słowenii w Unii Europejskiej (integracja i prezydencja)
Renata Zawistowska
ISBN/ISSN 9788375432794
Wyd.: Neriton. Wydawnictwo
350
Doktryna i system władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym
Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
ISBN/ISSN 9788323336938
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
351
Unia Europejska a obywatele
Monika Łukasik-Duszyńska
ISBN/ISSN 9788363434250
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Katedra
352
Sylwetka ideowa Zygmunta Krasińskiego. Dylematy i meandry polskiej myśli konserwatywnej
Aleksandra Sekuła
ISBN/ISSN 9788261750643
Wyd.: Instytut Badań Literackich PAN
353
Słownik historii doktryn politycznych, t.6: T-Ż z Suplementem
red. Krystyna Chojnicka, red. Michał Jaskólski
ISBN/ISSN 9788376663937
Wyd.: Sejmowe Wydawnictwo
354
Koniec demokracji / The end of democracy
Marek Migalski
ISBN/ISSN 9788361808749
Wyd.: The Facto
355
Liberalizm w tradycji klasycznej
von Ludwig Mises
ISBN/ISSN 9788386255535
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
356
Wiedza i władza. Informacyjna teoria kapitalizmu i wywołana przez nią rewolucja
George Gilder
ISBN/ISSN 9788377854969
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
357
Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego
Kinga Sekerdej
ISBN/ISSN 9788376883717
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
358
Militarni. Już wojskowi czy jeszcze cywile. Polskie organizacjw proobronne
Wojciech Chełchowski, Andrzej Czuba
ISBN/ISSN 9788328701410
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
359
Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego)
Konrad Świder
ISBN/ISSN 9788364091513
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
360
Historia polityczna Chin 1839-2014. Kronika najważniejszych wydarzeń
Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak
ISBN/ISSN 9788364091568
Wyd.: Instytut Studiów Politycznych Polskiej A
Znaleziono pozycji: 1934
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]   12  [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

(c) Księgarnia Akademicka