pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Pedagogy
Znaleziono pozycji: 501
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
1
Pedagogia osoby. Personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji
Stanisław Czesław Michałowski
ISBN/ISSN 9788380195905
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 65,34
Cena wysyłkowa: 58,81
2
Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne
Jagoda Jezior
ISBN/ISSN 9788377849927
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 50,40
Cena wysyłkowa: 45,36
3
Ortografia dla ucznia. Ćwiczenia
Mariola Rokicka
ISBN/ISSN 9788378925576
Wyd.: Wydawnictwo LINGO
Cena w sklepie: 19,99
Cena wysyłkowa: 17,99
4
Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
Wojciech Czerski
ISBN/ISSN 9788377849811
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 35,70
Cena wysyłkowa: 32,13
5
Koszty kształcenia wyższego
red. Urszula Sztanderska, red. Gabriela Grotkowska
ISBN/ISSN 9788323527473
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
6
Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie
red. Renata Siemieńska
ISBN/ISSN 9788373835023
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 33,60
Cena wysyłkowa: 30,24
7
Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej
red. Grażyna Pańko, red. Małgorzata Skotnicka-Palka, red. Barbara Techmańska
ISBN/ISSN 9788377302491
Wyd.: Avalon
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
8
Edukacja. Korzenie - źródła - narracje
Aleksander Nalaskowski
ISBN/ISSN 9788380953062
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
9
Szkoła główna. Kręgi wpływów
red. Urszula Kowalczuk, red. Łukasz Książyk
ISBN/ISSN 9788323527329
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
10
Idee pedagogiczne Seneki. Między edukacją a przemijaniem
Ilona Błaszczyk, Charles Burnier
ISBN/ISSN 9788380181199
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
Cena w sklepie: 26,00
Cena wysyłkowa: 23,40
11
Esej postantypedagogiczny
Piotr Magier
ISBN/ISSN 9788373067561
Wyd.: TN KUL
Cena w sklepie: 50,00
Cena wysyłkowa: 45,00
12
Polonistyczna zasada indywidualizacji
Natalia Grabska
ISBN/ISSN 9788373067554
Wyd.: TN KUL
Cena w sklepie: 52,00
Cena wysyłkowa: 46,80
13
Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej (tw.)
red. Anna Brożek, red. Alicja Chybińska
ISBN/ISSN 9788362475193
Wyd.: Wydawnictwo Academicon
14
Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej
red. Anna Brożek, red. Alicja Chybińska
ISBN/ISSN 9788362475193
Wyd.: Wydawnictwo Academicon
Cena w sklepie: 44,98
Cena wysyłkowa: 40,48
15
Rodzice a gotowość szkolna dzieci
Małgorzata Chojak
ISBN/ISSN 9788377849514
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
16
Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich
Anna Gajdzica, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Alicja Hruzd-Matuszczyk
ISBN/ISSN 9788380196605
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
17
Przemiany edukacji przedszkolnych w Polsce i Czechach okresu transformacji ustrojowej
Marzenna Magda-Adamowicz
ISBN/ISSN 9788380195578
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
18
Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii
red. Ewa Szatan, red. Ewa Antonina Muzioł, red. Alicja Komorowska-Zielony
ISBN/ISSN 9788378654681
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
19
Salezjańska ars educandi
red. Karolina Kmiecik-Jusięga, red. Bogdan Stańkowski
ISBN/ISSN 9788327713124
Wyd.: WAM
Cena w sklepie: 41,00
Cena wysyłkowa: 36,90
20
Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Aleksandra Pleśniarka
ISBN/ISSN 9788380195318
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
21
Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T.4: Archiwum jako
red. Bożena Popiołek, red. Agnieszka Chłosta-Sikorska, red. Agnieszka Słaby
ISBN/ISSN 9788365705143
Wyd.: Libron sc.
22
Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki
Grzegorz Żuk
ISBN/ISSN 9788377848753
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
23
Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty
red. Teresa Parczewska
ISBN/ISSN 9788377849187
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
24
Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej
red. Zofia Palak, red. Magdalena Wójcik
ISBN/ISSN 9788377848944
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
25
Myślenie krytyczne jako cel kształcenia na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady
Ewa Wasilewska-Kamińska
ISBN/ISSN 9788323525554
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
26
Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Paweł Kozłowski
ISBN/ISSN 9788380950696
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
Cena w sklepie: 34,80
Cena wysyłkowa: 31,32
27
Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności
red. Andrei Harbatski, red. Elżbieta Krysztofik-Gogol
ISBN/ISSN 9788380195295
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
28
Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji
red. Anna Karpińska, red. Monika Zińczuk, red. Piotr Remża
ISBN/ISSN 9788380194236
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
29
W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej
Andrzej Węgliński, Grażyna Kuziora
ISBN/ISSN 9788377848791
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
30
Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek
ISBN/ISSN 9788377848586
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Pedagogy
Znaleziono pozycji: 501
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

(c) Księgarnia Akademicka