pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   6  [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
151
Pozytywistyczne dylematy. Szkice o problemach literatury, filozofii i nauki
Tomasz Sobieraj
ISBN/ISSN 9788365666017
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyc
Cena w sklepie: 16,00
Cena wysyłkowa: 14,40
152
Dwór jako zjawisko polskiej kultury XIX i XX wieku
Emanuela Tatarkiewicz
ISBN/ISSN 9788361573906
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyc
153
Znak 2/2017(741) Islamofobie

ISBN/ISSN 0044488X
Wyd.: Znak
154
Zarządzanie w płynnej nowoczesności
Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy et al. Kociatkiewicz
ISBN/ISSN 9788362418756
Wyd.: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Cena w sklepie: 33,00
Cena wysyłkowa: 29,70
155
Odrodzenie i reformacja w Polsce, t. 60

ISBN/ISSN ORWPT.60
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
156
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, t. XII: Kultura masowa w kulturach Słowian
red. Hanna Kowalska-Stus
ISBN/ISSN 24514985
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
157
Nowa widownia. O promocji w kulturze
Sławomir Czarnecki
ISBN/ISSN 9788379822287
Wyd.: Narodowe Centrum Kultury
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
158
Pressje. Teka 46 W poszukiwaniu straconej rzeczywistości

ISBN/ISSN 9781644705049
Wyd.: Klub Jagielloński
Cena w sklepie: 25,00
Cena wysyłkowa: 22,50
159
Kulturowe projekcje Słowian w tradycji polskiej
red. Daniel Kalinowski, red. Edyta Foltyn
ISBN/ISSN 9788374672665
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
160
Pressje. Teka 45 Inny uniwersytet

ISBN/ISSN 9781644705049
Wyd.: Klub Jagielloński
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
161
Kultura wsi w egodokumentach

ISBN/ISSN 9788323136057
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
162
Pragmatyka reklamy
Jacek Grębowiec
ISBN/ISSN 9788324230969
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
163
Miasto 6. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie
red. Małgorzata Święcicka, red. Monika Peplińska
ISBN/ISSN 9788380180994
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
Cena w sklepie: 33,60
Cena wysyłkowa: 30,24
164
Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów, t. 3: Używki w sztuce i literaturze
red. Justyna Żychlińska, red. Anetta Głowacka-Penczyńska
ISBN/ISSN 9788380180536
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
165
Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm do Rousseau do Foucaulta
Stephen R.C. Hicks
ISBN/ISSN 9788380180925
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
166
Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów, t. 2: Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym
red. Justyna Żychlińska, red. Anetta Głowacka-Penczyńska, red. Jacek Woźny
ISBN/ISSN 9788380180529
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
167
Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin
red. Iwona Imańska, red. Arkadiusz Wagner
ISBN/ISSN 9788323135890
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
168
Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych
red. Dariusz Brzostek, red. Aldona Kobus, red. Miłosz Markocki
ISBN/ISSN 9788323136118
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
169
Topografia pamięci
Martin Pollack
ISBN/ISSN 9788390494265
Wyd.: Czarne. Wydawnictwo
170
Moda: model(ka) i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze
red. Mariusz Gołąb, red. Natalia Schiller
ISBN/ISSN 9788380881556
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
Cena w sklepie: 51,50
Cena wysyłkowa: 46,35
171
Z teorii i praktyki badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne
red. Tadeusz Lewowicki, red. Aniela Różańska, red. Urszula Klajmon-Lech
ISBN/ISSN 9788380196087
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
172
Tabu w procesie globalizacji kultury
red. Agata Małyska
ISBN/ISSN 9788377849088
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
173
Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności
red. Józef Borzyszkowski
ISBN/ISSN 9788376762531
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 21,00
Cena wysyłkowa: 18,90
174
Proksemika. Studia z semiotyki i antropologii kultury
Marek Hendrykowski
ISBN/ISSN 9788323231035
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
175
A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości
red. Małgorzata Kowalewska, red. Aleksandra drzał-Sierocka
ISBN/ISSN 9788365155290
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
176
Sport w świecie islamu. Religia. rozrywka, polityka
red. Katarzyna Górak-Sosnowska
ISBN/ISSN 9788364846809
Wyd.: Smak Słowa
177
Wiadomości Ziemiańskie 68

ISBN/ISSN 97897816414509
Wyd.: Wiadomości Ziemiańskie Polskie Towarzyst
Cena w sklepie: 16,00
Cena wysyłkowa: 14,40
178
Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów
red. Robert Bubczyk, red. Barbara Hołub
ISBN/ISSN 9788377848913
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
179
Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością
Marta Raczyńska
ISBN/ISSN 9788365148810
Wyd.: Libron sc.
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
180
Szkice z teorii kultury
Zygmunt Bauman
ISBN/ISSN 9788373838789
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   6  [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

(c) Księgarnia Akademicka