pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]   37  [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
1081
Fotograf, fotografia, prawo (wydanie II rozszerzone)
Wojciech Orżewski
ISBN/ISSN 9788393046102
Wyd.: Inicjał
1082
Kwartalnik historii (2010/1) kultury materialnej
red. Andrzej Klonder
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Cena w sklepie: 6,60
Cena wysyłkowa: 5,94
1083
Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w ...
Izabela Franckiewicz
ISBN/ISSN 9788375431322
Wyd.: Neriton. Wydawnictwo
1084
Narodziny tradycji. Symbole amerykańskiej demokracji
Jolanta A. Daszyńska
ISBN/ISSN 9788375253894
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
1085
Sekrety włoskiej kuchni
Elena Kostioukovitch
ISBN/ISSN 9788373599710
Wyd.: Albatros. Andrzej Kuryłowicz
1086
Czego się boimy? Praca zbiorowa
red. Włodzimierz Pawluczuk, red. Stanisław Zagórski
ISBN/ISSN 9788385734826
Wyd.: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "S
1087
Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe...
red. Danuta Piwowarska, red. Ewa Korpała-Kiszak
ISBN/ISSN 9788323328605
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1088
Co kochamy? Polacy w poszukiwaniu wartości
red. Piotr Kowalski, red. Stanisław Zagórski
ISBN/ISSN 9788385734857
Wyd.: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "S
1089
Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską
red. Krzysztof Stępnik, red. Dariusz Trześniowski
ISBN/ISSN 9788322731796
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1090
O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia...
Katarzyna Łeńska-Bąk
ISBN/ISSN 9788373953871
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
1091
Nowe mitologie
red. Jerome Garcin
ISBN/ISSN 9788323328384
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1092
Kultura popularna - tożsamość - edukacja
red. Daria Hejwosz, red. Witold Jakubowski
ISBN/ISSN 9788375874167
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
1093
Kwartalnik historii (2009/3-4) kultury materialnej
red. Andrzej Klonder
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Cena w sklepie: 6,60
Cena wysyłkowa: 5,94
1094
Biblioteki publiczne w strukturze społecznej
Jadwiga Kołodziejska
ISBN/ISSN 9788361464341
Wyd.: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
1095
Odczarowanie. Z artystami o narkotykach rozmawia J.Smoleński
red. Magdalena Błędowska
ISBN/ISSN 9788361006893
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
1096
Żydzi Lwowa. Opowieść
Leszek Allerhand
ISBN/ISSN 9788393122202
Wyd.: Instytut Allerhanda
1097
Wprowadzenie do mediologii
Regis Debray
ISBN/ISSN 9788374591072
Wyd.: Oficyna Naukowa
1098
Młode Chiny
Krzysztof Kardaszewicz
ISBN/ISSN 9788361568926
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
1099
Nikt nie zna wszytkich jej imion. Opowieść o królowej...
Hanna Goworowska-Adamska
ISBN/ISSN 9788362129805
Wyd.: Maszoperia Literacka
1100
Polski słownik pijacki. Antologia bachiczna
Julian Tuwim
ISBN/ISSN 9788360222980
Wyd.: Ad Oculos. Agencja Wydawnicza
1101
Kultura w dialogu
red. Joanna Sanetra-Szeliga, red. Robert Kusek
ISBN/ISSN 9788389273604
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
1102
Kultura a rozwój. 20 lat po upadku komunizmu w Europie
red. Jacek Purchla, red. Robert Palmer
ISBN/ISSN 9788389273741
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
1103
W stronę nowej wielokulturowości
red. Robert Kusek, red. Joanna Santera-Szeliga
ISBN/ISSN 9788389273758
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
1104
Tajemnice haremów
Jerzy S. Łątka
ISBN/ISSN 9788385104421
Wyd.: Cracovia
1105
Transkulturelle perspektuven. Die deutschprachige...
red. Katarzyna Jaśtal, red. Agnieszka Palej
ISBN/ISSN 9788323328612
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1106
Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz
red. Joanna Lisek
ISBN/ISSN 9788322930991
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1107
Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe...
Elżbieta Nieroba, Anna Czerner, Marek Szczepański
ISBN/ISSN 9788373834149
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1108
Pressje. Teka 19. Naturalne ścieki

ISBN/ISSN PRXIX
Wyd.: Klub Jagielloński
1109
Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
Bogusław Żyłko
ISBN/ISSN 9788374539401
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
1110
Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego...
Maria Topolska
ISBN/ISSN 9788374812474
Wyd.: Uniwersytet Zielonogórski
Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]   37  [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

(c) Księgarnia Akademicka