pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]   30  [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
871
Pamięć. Kultura. Edukacja
red. Andrzej P. Bieś, red. Marzena Chrost, red. Beata Topij-Stempińska
ISBN/ISSN 9788377670965
Wyd.: WAM
872
873
Historia eunuchów
Olivier de Marliave
ISBN/ISSN 9788311123519
Wyd.: Bellona.Wydawnictwo
874
Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz
Umberto Eco
ISBN/ISSN 9788374149020
Wyd.: WAB.Wydawnictwo
875
Zegary. Historia pomiaru czasu
David Christianson
ISBN/ISSN 9788321347462
Wyd.: Arkady
876
Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności
Władysław Dynak
ISBN/ISSN 9788322931868
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
877
Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską i Japonią
red. Ho-Chi Beata Kubiak
ISBN/ISSN 9788323508748
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
878
Przegląd kulturoznawczy 2.(10) Rok 2011

ISBN/ISSN PK10
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
879
Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku
Katarzyna Taras
ISBN/ISSN 9788370727574
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
880
Człowiek, język, kultura
red. Katarzyna Smyczyńska
ISBN/ISSN 9788370988401
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
881
Życie jak w Tochigi na japońskiej prowincji
Anna Ikeda
ISBN/ISSN 9788377476598
Wyd.: WAB.Wydawnictwo
882
Kognitywistyka 3/2012. Empatia, obrazowanie i kontekst jakokategorie kognitywistyczne
red. Henryk Kardela, red. Zbysław Muszyński, red. Maciej Rajewski
ISBN/ISSN 9788377840696
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
883
Perspektywy kultury 5 2/2011: Kultura i hermeneutyka
red. Andrzej Waśko
ISBN/ISSN PK_5_2_2011
Wyd.: WAM
884
Wiktoria znaczy zwycięstwo. Kulturowe oblicza brytyjskiej królowej
Dorota Babilas
ISBN/ISSN 9788323508618
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
885
Samotny hulaka. Rzecz o protokulturze ery pop
Tomasz Kozłowski
ISBN/ISSN 9788362726639
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Łośgraf
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
886
Kultura wiedzy
red. Piotr Celiński, red. Jan Hudzik
ISBN/ISSN 9788323333104
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
887
Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z Birmingham
red. Michał Wróblewski
ISBN/ISSN 9788323128533
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
888
Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności
Steven Lukes
ISBN/ISSN 9788323126980
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
889
Antoni Kępiński
Krzysztof Maj
ISBN/ISSN 9788377200506
Wyd.: Wydawnictwo "Petrus"
890
Mit i utopia
Maciej Czeremski, Jakub Sadowski
ISBN/ISSN 9788362196470
Wyd.: Libron sc.
891
O gnuśności
Marcin T. Zdrenka
ISBN/ISSN 9788323128441
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
892
Europe and America in the mirror. Culture, economy and history
Maik Arnold, Przemysław Łukasik
ISBN/ISSN 9788376880914
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
893
Najsłynniejsze bękarty w historii
Jure Fiorillo
ISBN/ISSN 9788311122550
Wyd.: Bellona.Wydawnictwo
894
Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnychbadań jakościowych

ISBN/ISSN 9788361587330
Wyd.: Narodowe Centrum Kultury
895
Myć się czy wietrzyć? Dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś
Małgorzata Sokołowska
ISBN/ISSN 9788360494400
Wyd.: Oficyna Verbi Causa
896
Dania z grilla

ISBN/ISSN 9788378450566
Wyd.: Wydawnictwo SBM
897
898
Kultura: Pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego
red. Bartosz Jastrzębski, red. Katarzyna Konarska, red. Arkadiusz Lewicki
ISBN/ISSN 9788322933022
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
899
Kwartalnik historii (2011/3-4) kultury materialnej
red. Andrzej Klonder
ISBN/ISSN KHKM2011_34
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Cena w sklepie: 6,60
Cena wysyłkowa: 5,94
900
Cywilizacja europejska
Franciszek Gołembski
ISBN/ISSN 9788375611274
Wyd.: POLTEXT
Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]   30  [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

(c) Księgarnia Akademicka