pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1259
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]   25  [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
721
Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków
Paweł Majewski
ISBN/ISSN 9788323511526
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
722
Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacja w XX wieku
red. Mateusz Borowski, red. Małgorzata Sugiera
ISBN/ISSN 9788376382791
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
723
Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej
Bogdan Cywiński
ISBN/ISSN 9788374363198
Wyd.: Trio
724
Wirtualne okno. Od Alberta Wielkiego do Microsoftu
Anne Friedberg
ISBN/ISSN 9788377370537
Wyd.: Oficyna Naukowa
725
Orgazm i Zachód. Historia rozkoszy
Robert Muchembled
ISBN/ISSN 9788362858354
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
726
Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle
Wojciech Józef Burszta
ISBN/ISSN 9788324402199
Wyd.: Iskry. Wydawnictwo
727
Leksykon tradycji bułgarskiej

ISBN/ISSN 9788389191052
Wyd.: Instytut Slawistyki PAN
728
Zarządzanie w kulturze t.13 rok 2012
red. Ewa Kocój, red. Emil Orzechowski
ISBN/ISSN 9788323334354
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
729
Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych
red. Witold Jakubowski
ISBN/ISSN 9788378501404
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
730
Odrodzenie i reformacja w Polsce, t. 56

ISBN/ISSN ORWPT.56
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
731
732
Technonauka w społeczeństwie ryzyka
Ewa Bieńczyk
ISBN/ISSN 9788323128915
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
733
Życie po arabsku
Emire Khidayer
ISBN/ISSN 9788378394440
Wyd.: Prószyński i S-ka
734
Kotlina Sandomierska. Studium krajobrazu kulturowego
Józef Wojtanowicz
ISBN/ISSN 9788377842348
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
735
Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze. T. 2. Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze
red. Barbara Hołub, red. Bartosz Kołtonowski, red. Monika Wołos
ISBN/ISSN 9788377842645
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
736
Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej
Maria Bogucka
ISBN/ISSN 9788377370605
Wyd.: Oficyna Naukowa
737
Człowiek w kulturze (nr 22). Rola autorytetu w kulturze

ISBN/ISSN 9788377024935
Wyd.: Wydawnictwo KUL
738
Ku nowej filozofii dziedzictwa
Andrzej Tomaszewski
ISBN/ISSN 9788363463038
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
739
Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu
Monika Bakke
ISBN/ISSN 9788323223870
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
740
Bractwo Orderu Świętego Stanisława 1996-2011
Stanisław Pagacz
ISBN/ISSN 9788386354054
Wyd.: Wydawnictwo Sapientia
741
Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej
red. Renata Hołda, red. Tadeusz Paleczny
ISBN/ISSN 9788376382289
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
742
(Od)nowa - znowu - na nowo. Rekapitulacja
red. Jarosław Wach, red. Łukasz Janicki
ISBN/ISSN 9788377842553
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
743
Polskie dziedzictwo kultury i nauki u progu trzeciego tysiąclecia
red. Edward Szczepanik
ISBN/ISSN 9788323127857
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
744
Tradycja i współczesność. Folklor - język - kultura
red. Dionizjusz Czubala
ISBN/ISSN 9788360714720
Wyd.: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biel
745
Doświadczenie władzy 1. Znak, symbol, rytuał
red. Józef Marecki, red. Lucyna Rotter
ISBN/ISSN 9788374383127
Wyd.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Cena w sklepie: 28,02
Cena wysyłkowa: 25,22
746
Wino w Biblii
Samuele Bacchiocchi
ISBN/ISSN 9788360271346
Wyd.: Orion plus
747
748
Pasjanse

ISBN/ISSN 9788363473044
Wyd.: Wydawnictwo Xeein
749
Studia z myśli późnego średniowiecza
Stefan Swieżawski
ISBN/ISSN 9788387045302
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
750
Studia mitoznawcze. Współczesna obecność mitu
red. Ilona Błocian, red. Ewa Kwiatkowska
ISBN/ISSN 9788377805350
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1259
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]   25  [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]

(c) Księgarnia Akademicka