pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1202
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]   23  [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
661
Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja
Mirosław Pęczak
ISBN/ISSN 9788363631185
Wyd.: Narodowe Centrum Kultury
662
Wielki leksykon kulinarny
Herrmann F. Jurgen
ISBN/ISSN 9788375445947
Wyd.: Rea s.j.
663
Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII
Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
ISBN/ISSN 9788375432701
Wyd.: Neriton. Wydawnictwo
664
Mistrzowie gry na argumenty. Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski
Grażyna Filip
ISBN/ISSN 9788373388475
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
665
Od próżnowania do rozwoju osobowego
Lidia Marek
ISBN/ISSN 9788377804841
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
666
Estetyka pragmatyczna - projekt otwarty
Sebastian Stankiewicz
ISBN/ISSN 9788324217816
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
667
Nowoczesność/ponowoczesność. Fenomen i wyzwanie
Jan Wojciechowski
ISBN/ISSN 9788370725563
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
668
Echolalie o zapominaniu jezyka
Daniel Heller-Roazen
ISBN/ISSN 9788374531078
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
669
Pressje. Tu mówi Londyn

ISBN/ISSN PRXXXXXXI
Wyd.: Klub Jagielloński
670
Świat arabski. Kultura i polityka

ISBN/ISSN 9788361203643
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
671
Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków
Paweł Majewski
ISBN/ISSN 9788323511526
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
672
Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacja w XX wieku
red. Mateusz Borowski, red. Małgorzata Sugiera
ISBN/ISSN 9788376382791
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
673
Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej
Bogdan Cywiński
ISBN/ISSN 9788374363198
Wyd.: Trio
674
Wirtualne okno. Od Alberta Wielkiego do Microsoftu
Anne Friedberg
ISBN/ISSN 9788377370537
Wyd.: Oficyna Naukowa
675
Orgazm i Zachód. Historia rozkoszy
Robert Muchembled
ISBN/ISSN 9788362858354
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
676
Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle
Wojciech Józef Burszta
ISBN/ISSN 9788324402199
Wyd.: Iskry. Wydawnictwo
677
Leksykon tradycji bułgarskiej

ISBN/ISSN 9788389191052
Wyd.: Instytut Slawistyki PAN
678
Zarządzanie w kulturze t.13 rok 2012
red. Ewa Kocój, red. Emil Orzechowski
ISBN/ISSN 9788323334354
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
679
Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych
red. Witold Jakubowski
ISBN/ISSN 9788378501404
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
680
Odrodzenie i reformacja w Polsce, t. 56

ISBN/ISSN ORWPT.56
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
681
682
Technonauka w społeczeństwie ryzyka
Ewa Bieńczyk
ISBN/ISSN 9788323128915
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
683
Życie po arabsku
Emire Khidayer
ISBN/ISSN 9788378394440
Wyd.: Prószyński i S-ka
684
Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze. T. 2. Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze
red. Barbara Hołub, red. Bartosz Kołtonowski, red. Monika Wołos
ISBN/ISSN 9788377842645
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
685
Kotlina Sandomierska. Studium krajobrazu kulturowego
Józef Wojtanowicz
ISBN/ISSN 9788377842348
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
686
Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej
Maria Bogucka
ISBN/ISSN 9788377370605
Wyd.: Oficyna Naukowa
687
Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu
Monika Bakke
ISBN/ISSN 9788323223870
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
688
Człowiek w kulturze (nr 22). Rola autorytetu w kulturze

ISBN/ISSN 9788377024935
Wyd.: Wydawnictwo KUL
689
Ku nowej filozofii dziedzictwa
Andrzej Tomaszewski
ISBN/ISSN 9788363463038
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
690
Bractwo Orderu Świętego Stanisława 1996-2011
Stanisław Pagacz
ISBN/ISSN 9788386354054
Wyd.: Wydawnictwo Sapientia
Znaleziono pozycji: 1202
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]   23  [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]

(c) Księgarnia Akademicka