pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]   13  [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
361
362
Podróże psychologiczne przez kultury świata
Paweł Boski, Joanna Rożycka-Tran, Piotr Sorokowski
ISBN/ISSN 9788363768638
Wyd.: Sorus
363
W drodze do sławy. Studia i szkice
Franciszek Ziejka
ISBN/ISSN 9788376385358
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
364
Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła
Zbigniew Chojnowski
ISBN/ISSN 9788372999191
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazu
365
Pogrzeby to nasze życie
Anna Kubiak
ISBN/ISSN 9788376830971
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
366
Człowiek i świat w języku subkultur
Ewa Kołodziejek
ISBN/ISSN 9788372419774
Wyd.: Uniwersytet Szczeciński
367
Gazda czy pon? Portret górali podhalańskich na przełomie XX i XXI wieku
Natalia Maksymowicz-Maciata
ISBN/ISSN 9788372419255
Wyd.: Uniwersytet Szczeciński
368
Alchemia. Wprowadzenie do symboliki i psychologii
Marie-Louise von Franz
ISBN/ISSN 9788377857434
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
369
Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce
red. Jacek Sójka, red. Marcin Poprawski, red. Przemysław Kieliszewski
ISBN/ISSN 9788323223313
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
370
Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe
red. Janusz Hochleitner
ISBN/ISSN 9788360518670
Wyd.: Muzeum Zamkowe w Malborku
371
Z kulturą o kulturze. Kultura pod ścianą
red. Alicja Kędziora, red. Emil Orzechowski, red. Joanna Szulborska-Łukaszewicz
ISBN/ISSN 9788362139811
Wyd.: Wydawnictwo ATTYKA
Cena w sklepie: 47,00
Cena wysyłkowa: 42,30
372
Współpraca w obszarze kultury. Samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe
red. Piotr Adamiak, red. Zofia Dworakowska, red. Jan Herbst
ISBN/ISSN 9788362139873
Wyd.: Wydawnictwo ATTYKA
Cena w sklepie: 47,00
Cena wysyłkowa: 42,30
373
Ciało, płeć, kultura
Krzysztof Obremski
ISBN/ISSN 9788323133681
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
374
Memory of Old Serbia and shaping of serbian identity
Bogdan Trifunovic
ISBN/ISSN 9788371819292
Wyd.: DiG Wydawnictwo
375
Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku
red. Elżbieta Muskat-Tabakowska, red. Gabriel Borowski, red. Agnieszka Cierpich
ISBN/ISSN 9788323339397
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
376
Czy kultura ma znaczenie? ZZL w japońskich fabrykach w Polsce
Tomasz Olejniczak
ISBN/ISSN 9788375615319
Wyd.: POLTEXT
377
Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie
red. Daniel Kalinowski
ISBN/ISSN 9788374672399
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Cena w sklepie: 56,00
Cena wysyłkowa: 50,40
378
Cultural heritage. Management, identity and potential
ed. Łukasz Gaweł, Ewa ed. Kocój
ISBN/ISSN 9788323339410
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
379
Legendy wrocławskie i dolnośląskie
Krzysztof Kwaśniewski
ISBN/ISSN 9788379763078
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
380
Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki
red. Bohdan Jung
ISBN/ISSN 9788361587637
Wyd.: Narodowe Centrum Kultury
381
Krajobraz kulturowy
red. Beata Frydryczak, red. Mieszko Ciesielski
ISBN/ISSN 9788376543130
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
382
Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej
red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
ISBN/ISSN 9788393655038
Wyd.: Katedra Ukrainistyki UW
383
Fragile 2015: 2(28)
red. Anna Gregorczyk
ISBN/ISSN 18994261_28
Wyd.: Śródmiejski Ośrodek Kultury
Cena w sklepie: 7,00
Cena wysyłkowa: 6,30
384
Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach toźsamościowych
Roma Sendyka
ISBN/ISSN 9788324227037
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
385
Re-wizje kulturowe. Wpływ globalizacji na kulturę Quichua
red. Aleksandra Wierucka
ISBN/ISSN 9788378652380
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
386
Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów. Zbiór studiów
red. Andrzej Buczyła, red. Julia Możdźeń, red. Alicja Mutrynowska
ISBN/ISSN 9788365127037
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Cena w sklepie: 22,00
Cena wysyłkowa: 19,80
387
Herito 19. Myślenie krajobrazem / Thinking the Landscape
red. Jacek Purchla
ISBN/ISSN HER19
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
388
Slavia Occidentalis Litteraria 71/1(2014)

ISBN/ISSN 9788376543963
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
389
Człowiek. Zjawiska i teksty w komunikacji społecznej
red. Małgorzata Karwatowska, red. Robert Litwiński, red. Adam Siwiec
ISBN/ISSN 9788377846490
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
390
Babilońskie zaklęcia magiczne
oprac. Krystyna Łyczkowska
ISBN/ISSN 9788380021563
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
Znaleziono pozycji: 1268
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]   13  [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

(c) Księgarnia Akademicka