pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2180
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]   33  [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]
961
Blask ciemności i światło niewiedzy
Stanisław ks. Kobielus
ISBN/ISSN 9788370319427
Wyd.: Apostolicum
962
Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce
Agata Szydłowska, Marian Misiak
ISBN/ISSN 9788362376797
Wyd.: Wydawnictwo Karakter
963
Jan Recmanik 1874-1949. Artysta introligator
Elżbieta Pokorzyńska
ISBN/ISSN 9788370968700
Wyd.: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
964
965
Roczniki humanistyczne 2014/4(62) Historia sztuki
red. Irena Rolska
ISBN/ISSN 97897800357708
Wyd.: TN KUL
966
Esej o malarstwie
Denis Diderot
ISBN/ISSN 9788323509806
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
967
Konterfekty zwielokrotnione. Rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława Konarskiego
Ryszard Mączyński
ISBN/ISSN 9788323130895
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
968
Kwartalnik historii (2014/3) kultury materialnej

ISBN/ISSN KHKM20143
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
969
Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne
red. Beata Frydryczak
ISBN/ISSN 9788376543222
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
970
Museion Poloniae Maioris t.1 Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów
Andrzej Wyrwa
ISBN/ISSN MPM1
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
971
Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831
Wioletta Brzezińska-Marjanowska
ISBN/ISSN 9788362737413
Wyd.: Wydawnictwo Tako
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
972
Ślady ludzi : Traces of People
Cristiano Mascaro, Sławomir Rumiak
ISBN/ISSN 9788363463267
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
973
Teoria obrazu w naukach humanistycznych
red. Konrad Chmielecki, red. Beata Lisowska
ISBN/ISSN 9788374056311
Wyd.: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekono
974
Witraże w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku
Ewa Witkowicz-Pałka
ISBN/ISSN 9788360518526
Wyd.: Muzeum Zamkowe w Malborku
975
Zygmunt Radnicki
Światosław Lenartowicz
ISBN/ISSN 9788364448232
Wyd.: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
976
Sztuka Europy Wschodniej, t. 1 Polska-Rosja. Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku
red. Jerzy Malinowski, red. Irina Gavrash, red. Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz
ISBN/ISSN 9788362737444
Wyd.: Wydawnictwo Tako
977
Muzeum: fenomeny i problemy
Dorota Folga-Januszewska
ISBN/ISSN 9788324226900
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
978
Faces. Historia twarzy
Hans Belting
ISBN/ISSN 9788374532440
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
979
Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN t. VI: miejscowości Ł-N
red. Wanda Mossakowska
ISBN/ISSN 9788368377620
Wyd.: Instytut Sztuki PAN
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
980
Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości t.II + DVD
red. Ewa Manikowska, red. Piotr Jacek Jamski
ISBN/ISSN 9788363877576
Wyd.: Instytut Sztuki PAN
981
Zegary Stanisława Augusta
Zuzanna Prószyńska
ISBN/ISSN 9788370220389
Wyd.: Zamek Królewski w Warszawie
982
Sen architekta czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku
Zdzisława Tołłoczko
ISBN/ISSN 9788372428103
Wyd.: Politechnika Krakowska
983
Warszawa architekta. Wspomnienia pierwszego powojnnego prezydenta stolicy
Marian Spychalski
ISBN/ISSN 9788311134164
Wyd.: Bellona.Wydawnictwo
984
Iluminacje 1/2014 (9)

ISBN/ISSN IL20141
Wyd.: Bibliopol
985
986
Współczesność - historia nieznana. Studia z historii sztuki
red. Wojciech Włodarczyk
ISBN/ISSN 9788388341700
Wyd.: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział
987
Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy wkontekście architektury około roku 1000
Aneta Bukowska
ISBN/ISSN 9788361033738
Wyd.: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe
Cena w sklepie: 57,00
Cena wysyłkowa: 51,30
988
Odzież i insygnia grobowe biskupow przemyskich obrządku łacińskiego
Anna Drążkowska
ISBN/ISSN 9788323132882
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Cena w sklepie: 220,00
Cena wysyłkowa: 198,00
989
Krzysztof Skórczewski. Kolekcja miedziorytów z lat 2010-2014 Dar dla Gabinetu Rycin PAU
red. Karolina Grodziska, red. Andrzej Kobos
ISBN/ISSN 9788376762050
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
990
Stanisław Samostrzelnik
Małgorzata Anna Quinkenstein
ISBN/ISSN 9788385213468
Wyd.: Polska Akademia Nauk
Znaleziono pozycji: 2180
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]   33  [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]

(c) Księgarnia Akademicka