pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 2139
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]   31  [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
901
Mona Lisa. Odkryte życie
Dianne Hales
ISBN/ISSN 9788377058855
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
902
Kościół św. Marcina w Poznaniu
Andrzej Kusztelski
ISBN/ISSN 9788377681206
Wyd.: Wydawnictwo Miejskie Posnania
903
Gotycka architektura murowana w Polsce (m.)
Andrzej Grzybkowski
ISBN/ISSN 9788323518730
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
904
Rezepzion japanischer Kultur in Deutschland: Zeitgenossische Keramik als Fallstudie
Eva Kaminski
ISBN/ISSN 9788376382395
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
905
Mao Star. Instynktowne znikanie w przestrzeni. Listy i materiały do biografii Małgorzaty
Kapsyda Kobro-Okołowicz
ISBN/ISSN 9788379080151
Wyd.: Fundacja Terytoria Książki
906
Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich. Sudety Wschodnie
Romuald M. Łuczyński
ISBN/ISSN 9788361157656
Wyd.: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf
907
Iter Italicum. Sztuka i historia/Arte e Storia
red. Małgorzata Wrześniak
ISBN/ISSN 9788370726157
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
908
Kobiety, sztuka i społeczeństwo
Whitney Chadwiek
ISBN/ISSN 9788378185529
Wyd.: REBIS
909
Kobro. Skok w przestrzeń
Małgorzata Czyńska
ISBN/ISSN 9788380490420
Wyd.: Czarne. Wydawnictwo
910
Figuralizm Aleksandra Gierymskiego
Michał Haake
ISBN/ISSN 9788323228165
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
911
Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej
red. Ryszard Kluszczyński, red. Dagmara Rode
ISBN/ISSN 9788379694259
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
912
913
O miejsce książki w historii sztuki
red. Agnieszka Gronek
ISBN/ISSN 9788376241326
Wyd.: Collegium Columbinum
914
Nie tylko art deco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym
red. Beata Fekecz-Tomaszewska, red. Magda Ławicka
ISBN/ISSN 9788361176633
Wyd.: Stowarzyszenie Miłośników Witraży "ARS V
Cena w sklepie: 44,00
Cena wysyłkowa: 39,60
915
Krempachy. Kościoły św. Marcina i św. Walentego
Rafał Monita, Andrzej Skorupa
ISBN/ISSN 9788360569771
Wyd.: Wydawnictwo Astraia
916
Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego
red. Krzysztof Zieliński
ISBN/ISSN 9788361577683
Wyd.: Pro Carpathia
917
Blask ciemności i światło niewiedzy
Stanisław ks. Kobielus
ISBN/ISSN 9788370319427
Wyd.: Apostolicum
918
Jan Recmanik 1874-1949. Artysta introligator
Elżbieta Pokorzyńska
ISBN/ISSN 9788370968700
Wyd.: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
919
Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce
Agata Szydłowska, Marian Misiak
ISBN/ISSN 9788362376797
Wyd.: Wydawnictwo Karakter
920
Roczniki humanistyczne 2014/4(62) Historia sztuki
red. Irena Rolska
ISBN/ISSN 97897800357708
Wyd.: TN KUL
921
922
Konterfekty zwielokrotnione. Rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława Konarskiego
Ryszard Mączyński
ISBN/ISSN 9788323130895
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
923
Esej o malarstwie
Denis Diderot
ISBN/ISSN 9788323509806
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
924
Kwartalnik historii (2014/3) kultury materialnej

ISBN/ISSN KHKM20143
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
925
Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831
Wioletta Brzezińska-Marjanowska
ISBN/ISSN 9788362737413
Wyd.: Wydawnictwo Tako
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
926
Ślady ludzi : Traces of People
Cristiano Mascaro, Sławomir Rumiak
ISBN/ISSN 9788363463267
Wyd.: Międzynarodowe Centrum Kultury
927
Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne
red. Beata Frydryczak
ISBN/ISSN 9788376543222
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
928
Museion Poloniae Maioris t.1 Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów
Andrzej Wyrwa
ISBN/ISSN MPM1
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
929
Teoria obrazu w naukach humanistycznych
red. Konrad Chmielecki, red. Beata Lisowska
ISBN/ISSN 9788374056311
Wyd.: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekono
930
Witraże w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku
Ewa Witkowicz-Pałka
ISBN/ISSN 9788360518526
Wyd.: Muzeum Zamkowe w Malborku
Znaleziono pozycji: 2139
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]   31  [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]

(c) Księgarnia Akademicka