pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 2036
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]   25  [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
721
Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. Tom II. Archidiecezja krakowska, dekanaty pozakrakowskie
współpr. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty
ISBN/ISSN 9788393276271
Wyd.: Instytut Historii Sztuki UJ
Cena w sklepie: 59,00
Cena wysyłkowa: 53,10
722
Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego
Dominik Ziarkowski
ISBN/ISSN 9788362737741
Wyd.: Wydawnictwo Tako
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
723
Opuszczone dziedzictwo. O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej
Agnieszka Gronek
ISBN/ISSN 9788376385136
Wyd.: Księgarnia Akademicka
724
Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku
Maria Nitka
ISBN/ISSN 9788362737406
Wyd.: Wydawnictwo Tako
725
Polskie art deco. Materiały czwartej sesji naukowej "Polskie art deco, 6-7 czerwca 2011 roku
oprac. Zbigniew Chlewiński
ISBN/ISSN 9788364676321
Wyd.: Muzeum Mazowieckie w Płocku
726
Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym
Aleksandra Paradowska
ISBN/ISSN 9788364864186
Wyd.: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Cena w sklepie: 48,00
Cena wysyłkowa: 43,20
727
Historia w kamieniu ukryta. Płyty nagrobne i epitafia z kościoła pw. Świętego Krzyża w Opolu
Marta Czyż
ISBN/ISSN 9788373424302
Wyd.: Wydawnictwo i drukarnia Świętego Krzyża
728
Sztuka klasyczna. Wstęp do włoskiego renesansu
Henryk Wolfflin
ISBN/ISSN 9788378892915
Wyd.: Wydawnictwo Napoleon V
729
Schulz/Forum 5. 2015

ISBN/ISSN 9788379080311
Wyd.: Fundacja Terytoria Książki
730
Chińskie tkaniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Katarzyna Zapolska
ISBN/ISSN 9788362737383
Wyd.: Wydawnictwo Tako
731
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Tom 1 A-G
Krystyna Gutowska-Dudek
ISBN/ISSN 9788370091613
Wyd.: Biblioteka Narodowa
732
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Tom 2 H-P
Krystyna Gutowska-Dudek
ISBN/ISSN 9788370092368
Wyd.: Biblioteka Narodowa
733
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Tom 3 Q-Ż
Krystyna Gutowska-Dudek
ISBN/ISSN 9788370093020
Wyd.: Biblioteka Narodowa
734
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Tom 4 Anonimy
Krystyna Gutowska-Dudek
ISBN/ISSN 9788370095130
Wyd.: Biblioteka Narodowa
735
Z dziejów sztuki polskiej X-XVIII wiek
Michał Rożek
ISBN/ISSN 9788377671207
Wyd.: WAM
736
Techniki zachodnioeuropejskiego malarstwa ściennego w XIX wieku
Tytus Sawicki
ISBN/ISSN 9788387321246
Wyd.: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Cena w sklepie: 12,00
Cena wysyłkowa: 10,80
737
Konserwacja malowideł ściennych. Problemy teoretyczne. Historia, teoria, praktyka

ISBN/ISSN 9788361558484
Wyd.: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
738
Odkrycie i konserwacja średniowiecznych malowideł w kościele pw.św.św. Sergiusza i Bachusa w Kaftun. Wybrane zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego w Libanie
Krzysztof Chmielewski
ISBN/ISSN 9788363594312
Wyd.: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Cena w sklepie: 53,99
Cena wysyłkowa: 48,59
739
Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych z uwzględnieniem obrazów
Wiesław Domasławski
ISBN/ISSN 9788323133704
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
740
Studia Wilanowskie XXI
Joanna Paprocka-Gajek
ISBN/ISSN 01377329
Wyd.: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
741
Ad Villam Novam. Tom V. Akcja Wilanów/Wilanów we wspomnieniach
Piotr Szpanowski, Krzysztof Głuchowski
ISBN/ISSN 20802900
Wyd.: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
742
Jak to było możliwe? O powstawaniu międzynarodowego biennale plakatu w Warszawie
Katarzyna Matul
ISBN/ISSN 9788324227082
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
743
Galeria Drezdeńska. Arcydzieła Malarstwa
Marco Bussagli
ISBN/ISSN 9788321349121
Wyd.: Arkady
744
Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960
Jacek Friedrich
ISBN/ISSN 9788374532495
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
745
Sacrum po polsku. Kościoły polskie 1945-1965. Studia formy w autorskim szkicu architektonicznym
Beata Malinowska-Petelenz
ISBN/ISSN 9788342728394
Wyd.: Politechnika Krakowska
746
Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europ ejskim obszarze poznawczym
Małgorzata Solska
ISBN/ISSN 9780860097471
Wyd.: Politechnika Krakowska
747
Kamienne biografie. Znane budowle świata i ich zadziwiające historie
Przemysław Słowiński
ISBN/ISSN 9788378353980
Wyd.: Videograf
748
Wapno dyspergowane. Spoiwo zapraw i farb
Wiesław Domosłowski
ISBN/ISSN 9788323133698
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
749
Badania i zastosowanie współczesnych materiałów z włókien jedwabnych w autorskich pracach konserwatorskich
Anna Dorota Potocka
ISBN/ISSN 9788363594565
Wyd.: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Cena w sklepie: 56,00
Cena wysyłkowa: 50,40
750
Konserwator wobec dzieła sztuki. Pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej
Wojciech Kurpik
ISBN/ISSN 9788363594701
Wyd.: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
Znaleziono pozycji: 2036
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]   25  [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]

(c) Księgarnia Akademicka