pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
1
Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku
Dawid Lipski
ISBN/ISSN 9788365224552
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
2
Moses Mendelssohn. Wybór pism filozoficznych
red. Radosław Kuliniak, red. Tomasz Małyszek
ISBN/ISSN 9788374329194
Wyd.: Atut
3
Co malować? Adami, Arakawa, Buren
Jean-Francois Lyotard
ISBN/ISSN 9788301182663
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
4
Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna
Rafał Czekaj
ISBN/ISSN 9788324222339
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
5
Oblicza wiary
Włodzimierz Pawluczuk
ISBN/ISSN 9788376881775
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
6
Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji
Michał Wendland
ISBN/ISSN 9788323228387
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
7
Teologia polityczna 7/2013/2014. Niech żyją fajne Niemcy!
Marek Cichocki, Dariusz Karłowicz
ISBN/ISSN TP_7/8/2012
Wyd.: Fundacja Świętego Mikołaja
8
Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była bogiem
Michał Heller
ISBN/ISSN 9788378861652
Wyd.: Copernicus Center Press
9
Studia z filozofii polskiej t.8 (2013)
red. Marek Rembierz, red. Krzysztof Śleziński
ISBN/ISSN SZFP_8
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
10
Bezdrożami - w kolizjach - ku wyższości. Nowa ontologia i twórczość
Edward Łazikowski
ISBN/ISSN 9788379424177
Wyd.: Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne
11
Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki
red. Jerzy Kosiewicz, red. Eligiusz Małolepszy, red. Teresa Drozdek-Małolepsza
ISBN/ISSN 9788374554831
Wyd.: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowi
Cena w sklepie: 52,00
Cena wysyłkowa: 46,80
12
Historia Różo-Krzyża
Jerzy Prokopiuk
ISBN/ISSN 9788390207773
Wyd.: Stowarzyszenie A.M.O.R.C.
13
Skromna obrona domów publicznych albo rozprawa o porubstwie
Bernard Mandeville
ISBN/ISSN 9788362609758
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
14
Kwantowy wszechświat
Brian Cox, Jeff Forshaw
ISBN/ISSN 9788378397441
Wyd.: Prószyński i S-ka
15
Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego
Jan Tokarski
ISBN/ISSN 9788324227686
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
16
Filozofia. Najpiękniejsza historia
Luc Ferry, Claude Capelier
ISBN/ISSN 9788380152526
Wyd.: Czarna Owca
17
Filozofia nowożytnej Europy
Zbigniew Kuderowicz
ISBN/ISSN 9788301178222
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
18
Intencjonalność - rozumienie - samowiedza. Filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych
Anita Pacholik-Żuromska
ISBN/ISSN 9788323137443
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
19
O praworządność i zdrowy ustrój państwowy
red. Jacek Majchrowski, Bogdan wprow. Szlachta, Maciej wprow., Zakrzewski
ISBN/ISSN 9788371888861
Wyd.: Księgarnia Akademicka
20
Autobiografia i filozofia
Izabela Szyroka
ISBN/ISSN 9788376884097
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
21
Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan
Dariusz Karłowicz
ISBN/ISSN 9788360335055
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
22
Neuronakowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce
Józef Bremer
ISBN/ISSN 9788327713100
Wyd.: WAM
23
Struktura człowieka cz.1
Stanisław Wroński
ISBN/ISSN 9788388519192
Wyd.: Stanisław Wroński
24
Prawość
Xiang Liu, Gang Xue
ISBN/ISSN 9788380195356
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 31,00
Cena wysyłkowa: 27,90
25
Poszukiwanie prawdy. Tom 1 i 2
Nicolas Malebranche
ISBN/ISSN 9788376830308
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
26
Wstęp do Bruna
Michele Ciliberto
ISBN/ISSN 9788387632397
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
27
Brewiarz zwyciężonych II
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788365680020
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
28
Dzieje europejskiej filozofii klasycznej
Stefan Swieżawski
ISBN/ISSN 9788301167349
Wyd.: PWN Wydawnictwo Szkolne
29
Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008
red. Edward I. Zieliński, red. Roman Majeran
ISBN/ISSN 9788377022009
Wyd.: Wydawnictwo KUL
30
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii person
Stanisław ks. Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788373633230
Wyd.: Wydawnictwo KUL
Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]

(c) Księgarnia Akademicka