pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
1
Etyka i czas. Wariacje aretologiczne
Jacek Jaśtal
ISBN/ISSN 9788376385426
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
2
Sztuka roztropności. Podręczna wyrocznia
Baltasar Gracian
ISBN/ISSN 9788324690923
Wyd.: Helion
3
Siła norm. Od Cunguilhema do Foucaulta
Pierre Macherey
ISBN/ISSN 9788362744640
Wyd.: Książka i Prasa
4
Charlesa Taylora wizja nowoczesności. Rekonstrukcje...
red. Christopher Garbowski, Jan P. Hudzik, red. Jan Kłos
ISBN/ISSN 9788362726196
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Łośgraf
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
5
Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa...
Anna Kamińska
ISBN/ISSN 9788361714361
Wyd.: Instytut Wydawniczy "Maximum"
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
6
Niedokończony spór o antropologię filozofizną
Jarosław ks.red. Jagiełło
ISBN/ISSN 9788376830353
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
7
Heraklit i Lao-Zi
Andrzej Korczak
ISBN/ISSN 9788376061092
Wyd.: Wydawnictwo Miniatura
8
Homo homini. Mały traktat etyczny
Antoni Domaniewski
ISBN/ISSN 9788374696982
Wyd.: Prószyński i S-ka
9
Kant i postkantowskie projekty nowożytności i współczesności
Hubert T. Mikołajczyk
ISBN/ISSN 9788374671910
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
10
Filona z Aleksandrii etyka upodabniania się do Boga
Marek Osmański
ISBN/ISSN 9788373635296
Wyd.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut
Cena w sklepie: 48,90
Cena wysyłkowa: 44,01
11
Wykłady z filozofii nowoczesności (tw)
Marek J. Siemek
ISBN/ISSN 9788301170325
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
12
Społeczeństwo otwarte (T.1) i jego wrogowie
Karl Popper
ISBN/ISSN 9788301148423
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
13
Palimpsest
Leszek Żuk
ISBN/ISSN 9788377224281
Wyd.: Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne
14
Ruch studiów krytycznych nad prawem
Roberto Mangabeira Unger
ISBN/ISSN 9788372848758
Wyd.: ABC. Dom Wydawniczy
15
Śniadanie z Sokratesem. Filozofia na talerzu
Robert Rowland Smith
ISBN/ISSN 9788377051382
Wyd.: Carta Blanca
16
Przewodnik po epistemologii
red. Renata Ziemińska
ISBN/ISSN 9788377678473
Wyd.: WAM
17
Język i rozumienie
Hans-Georg Gadamer
ISBN/ISSN 9788389372055
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
18
Koniec teorii
Terry Eagleton
ISBN/ISSN 9788362467464
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
19
Filozofia kultury. Wprowadzenie
Ralf Konersmann
ISBN/ISSN 9788374590709
Wyd.: Oficyna Naukowa
20
Filozofia a zwierciadło natury
Richard Rorty
ISBN/ISSN 9788393717804
Wyd.: KR. Wydawnictwo
21
Konserwatyzm po komunizmie
Rafał Matyja
ISBN/ISSN 9788360807415
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
22
O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna
Józef ks. Kożuchowski
ISBN/ISSN 9788373066069
Wyd.: TN KUL
23
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii person
Stanisław ks. Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788373633230
Wyd.: Wydawnictwo KUL
24
25
Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji
Jean-Luc Marion
ISBN/ISSN 9788373881341
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
26
Księga osiemdziesięciu trzech kwestii
z Hippony Augustyn
ISBN/ISSN 9788361199540
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
27
Szkice systematyczne z filozofii dziejów
Leszek Kopicuch
ISBN/ISSN 9788377845127
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
28
Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej
Jacek Lejman
ISBN/ISSN 9788322727836
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
29
Logos i Ethos 2(33)2012

Wyd.: Papieska Akademia Teologiczna Wydawnictw
30
Problem cierpienia
Clive Staples Lewis
ISBN/ISSN 9788361989103
Wyd.: Wydawnictwo Esprit
Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1  [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

(c) Księgarnia Akademicka