pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
211
Konik Polny. Gry, życie i utopia
Bernard Suits
ISBN/ISSN 9788365680044
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
212
Życie w rozproszonym świetle. Eseje
Jacek Gutorow
ISBN/ISSN 9788365588081
Wyd.: Ossolineum. Z.N.im.Ossolińskich Wydawnic
Cena w sklepie: 37,00
Cena wysyłkowa: 33,30
213
Taoteking. Księga Sensu i Życia
Laozi
ISBN/ISSN 9788365680068
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
214
Schmitt
Jerzy Zajadło
ISBN/ISSN 9788388445576
Wyd.: Arche
215
Niepomyślane - nie do pomyślenia. Rozpadliny, uskoki i zatory w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego
red. Maciej Woźniczka, red. Marek Perek
ISBN/ISSN 9788374555128
Wyd.: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowi
216
Umysł wobec świata. Intencjalność w filozofii Johna Searl'a
Krzysztof Gajewski
ISBN/ISSN 9788365573209
Wyd.: Instytut Badań Literackich PAN
217
Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki
Zygmunt Hajduk
ISBN/ISSN 9788380612891
Wyd.: Wydawnictwo KUL
218
Metafizyka i dekonstrukcja. W poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu
red. Krzysztof Śnieżyński, red. Piotr Duchliński
ISBN/ISSN 9788327712745
Wyd.: WAM
219
Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa
Michał Milczarek
ISBN/ISSN 9788323341611
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
220
Dociekania. W stronę filozofii niesubstancjalnej
Stanisław Buda
ISBN/ISSN 9788360741955
Wyd.: Aureus
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
221
Filozofia indyjska
Sarvepalli Radhakrishnan
ISBN/ISSN 9788379980659
Wyd.: vis-a-vis Etiuda
222
Filozofia praktyczna. Studia i szkice
Andrzej Niemczuk
ISBN/ISSN 9788377848982
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
223
Kwartalnik filozoficzny 2016/3
red. Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN KW20163
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
224
Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce
red. Monika Jaworska-Witkowska, red. Lech Witkowski
ISBN/ISSN 9788364547119
Wyd.: Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary S
225
Kronos 2016.3 Koniec uniwersytetu
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
ISBN/ISSN KRONOS2016_3
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
226
Człowiek wobec cierpienia
red. Artur Fabiś, red. Leokadia Wiatrowska, red. Zygmunt Pucko
ISBN/ISSN 9788380852709
Wyd.: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
227
Od Witelona do Karola Wojtyły. Z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury
Bogumiła Truchlińska
ISBN/ISSN 9788377848517
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
228
Przyjaźń
Rong Li, Yun Feng
ISBN/ISSN 9788380195349
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
229
Czy możemy Boga poznać naprawdę? Marsilio Ficino o duszy ludzkiej
Joanna Papiernik
ISBN/ISSN 9788380882164
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
230
Antropologia. Historia-kultura-filozofia
Christoph Wulf
ISBN/ISSN 9788376831206
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
231
Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar Przyczynków do filozofii
Łukasz Kołoczek
ISBN/ISSN 9788389500960
Wyd.: Dante
232
Nihilizm instynktowny. Figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach
Karolina Feć
ISBN/ISSN 9788323340829
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
233
Sprawiedliwość
Lu Wang
ISBN/ISSN 9788380193475
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
234
Wolność
Yujun Wu
ISBN/ISSN 9788380195134
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
235
Brewiarz zwyciężonych II
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788365680020
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
236
Brewiarz zwyciężonych
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788365680013
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
237
Filozofia i wartości IV
Bogusław Wolniewicz
ISBN/ISSN 9788323522546
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
238
Z czego jutro... Dialog
Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco
ISBN/ISSN 9788373838406
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
239
Etyka protestancka a duch kapitalizmu
Max Weber
ISBN/ISSN 9788362858286
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
240
Krótka historia filozofii
Nigel Warburton
ISBN/ISSN 9788377735572
Wyd.: Wydawnictwo RM
Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

(c) Księgarnia Akademicka