pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2079
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]   64  [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
1891
Dwie opinie. Wybór pism
Tadeusz Romanowicz
ISBN/ISSN 9788371888076
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
1892
Na szczytach rozpaczy
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788361182078
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1893
Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii
Rudiger Safranski
ISBN/ISSN 9788374696777
Wyd.: Prószyński i S-ka
1894
Ideologia i utopia
Karl Mannheim
ISBN/ISSN 9788361182092
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1895
Holizm znaczeniowy Kazimierza Ajdukiewicza
Jerzy Maciaszek
ISBN/ISSN 9788374052559
Wyd.: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
1896
Pochwała herezji
Konrad Lewandowski
ISBN/ISSN 9788392554042
Wyd.: Fantasmagoricon
1897
Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy,dobra i piękna
red. Jadwiga Gazda, red. Wojciech Morszczyński
ISBN/ISSN 9788371880315
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1898
Bergson
Leszek Kołakowski
ISBN/ISSN 9788324009091
Wyd.: Znak
1899
Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie
Adam Wielomski
ISBN/ISSN 9788389812438
Wyd.: Fijor Publishing
1900
Zarys filozofii polityki
Stanisław Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788373636439
Wyd.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut
1901
Michała Bakunina filozofia negacji
Jacek Uglik
ISBN/ISSN 9788361182085
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1902
Pisma semantyczne
Rudolf Carnap
ISBN/ISSN 9788389372314
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1903
O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Ricoeur
Maciej Bała
ISBN/ISSN 9788370724610
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
1904
Filozofia w czasach terroru.Rozm. z J.Habermasem i J.Derrid
Giovanna Borradori
ISBN/ISSN 9788360501627
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
1905
Filozofia kultury. Wybór esejów
Georg Simmel
ISBN/ISSN 9788323323983
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1906
Czyny miłości
Soren Kierkegaard
ISBN/ISSN 9788389637505
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
1907
Stanisław Ossowski
Mirosław Chałubiński
ISBN/ISSN 9788321413846
Wyd.: Wiedza Powszechna
1908
Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria J. Habermasa
Rafał Wonicki
ISBN/ISSN 9788360807156
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1909
Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią
red. Piotr Frncuz
ISBN/ISSN 9788373832466
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1910
Odczyty i rozprawy
Martin Heidegger
ISBN/ISSN 9788361182023
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1911
W drodze do języka
Martin Heidegger
ISBN/ISSN 9788361182030
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1912
Ethos w życiu publicznym
Ewa Nowak, Karolina M. Cern
ISBN/ISSN 9788301154028
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1913
Polityka i geometria. Fenomenologia E. Husserla a problem
Andrzej Gniazdowski
ISBN/ISSN 9788373881525
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1914
Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa
Ludwik Fleck
ISBN/ISSN 9788373881389
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1915
Rozumieć filozofię
Mirosław Kiwka
ISBN/ISSN 9788360732052
Wyd.: Atla 2
1916
Dziesięć możliwych przyczyn smutku myśli
George Steiner
ISBN/ISSN 9788374538411
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
1917
O fenomenologii
Michel Henry
ISBN/ISSN 9788373881440
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1918
O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę
Jean Amery
ISBN/ISSN 9788307031378
Wyd.: Czytelnik.Spółdzielnia Wydawnicza
1919
Lucjan Marian Freytag - filozof nieznany. Kabalistyczna...
Grzegorz Hetman
ISBN/ISSN 9788390356822
Wyd.: nakładem autora
1920
Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle'a do Tischnera
Tadeusz Gadacz
ISBN/ISSN 9788375050721
Wyd.: WAM
Znaleziono pozycji: 2079
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]   64  [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]

(c) Księgarnia Akademicka