pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1933
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]   64  [ 65 ]
1891
Przyroda-Człowiek-Polityka
Ryszard Panasiuk
ISBN/ISSN 9788388164422
Wyd.: Oficyna Naukowa
Cena w sklepie: 38,90
Cena wysyłkowa: 35,01
1892
Próba rehabilitacji animal rationale
Herbert Schnadelbach
ISBN/ISSN 9788388164415
Wyd.: Oficyna Naukowa
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
1893
Co nam po wartościach?
Czesław Porębski
ISBN/ISSN 9788371885303
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1894
Filozofia wschodu
red. Beata Szymańska
ISBN/ISSN 9788323314875
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 41,00
Cena wysyłkowa: 36,90
1895
Zasady i kompromisy. Wybór pism
Michał Bobrzyński, Włodzimierz wybór Bernacki
ISBN/ISSN 9788371884962
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1896
Fenomenologia percepcji
Maurice Merleau-Ponty
ISBN/ISSN 9788387045807
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1897
List do Voetiusa
Rene Descartes
ISBN/ISSN 9788301127282
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 18,50
Cena wysyłkowa: 16,65
1898
Bezkarność. Wybór pism
Stanisław Koźmian, Bogdan wybór Szlachta
ISBN/ISSN 9788371884979
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1899
Bóg, wolność, własność
Mirosław Dzielski
ISBN/ISSN 9788360125212
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1900
Epistemologia t.2
Jan Woleński
ISBN/ISSN 9788387887247
Wyd.: Aureus
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
1901
Ćwiczenia z logiki
Barbara Stanosz
ISBN/ISSN 9788301144289
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1902
Ethnos i Caritas. Idee - mity polityczne - literatura
Jan Prokop
ISBN/ISSN 9788386225248
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
1903
Idea wolności u myślicieli rosyjskich
Andrzej Walicki
ISBN/ISSN 9788323313991
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1904
Epistemologia t.1
Jan Woleński
ISBN/ISSN 9788387887131
Wyd.: Aureus
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
1905
O patrzeniu
John Berger
ISBN/ISSN 9788387045401
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1906
Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy
Jean-Francois Lyotard
ISBN/ISSN 9788387045067
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1907
Wstęp do Bruna
Michele Ciliberto
ISBN/ISSN 9788387632397
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1908
Władza i panowanie u Heideggera i Adorna
Hermann Morchen
ISBN/ISSN 9788385505877
Wyd.: Oficyna Naukowa
1909
Ksiądz na manowcach
Józef Tischner
ISBN/ISSN 9788370068844
Wyd.: Znak
1910
Historia filozofii t.1-3
Władysław Tatarkiewicz
ISBN/ISSN 9788301086503
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1911
Ciągłość teoretycznych wytworów nauki. Ujęcie strukturalne
Adam Jonkisz
ISBN/ISSN 9788322710975
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1912
Powinności w nauce t.1. Określenie i poznawalność powinności
Leon Koj
ISBN/ISSN 9788322711736
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 20,80
Cena wysyłkowa: 18,72
1913
Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej
Władysław ks. Zuziak
ISBN/ISSN 9788385245582
Wyd.: Papieska Akademia Teologiczna Wydawnictw
1914
Historia filozofii (t.2) starożytnej. Platon i Arystoteles
Giovanni Reale
ISBN/ISSN 9788322804841
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1915
Antropologiczno-etyczna teoria Reinholda Niebuhra
Leszek Pyra
ISBN/ISSN 9788323311836
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1916
Historia filozofii (t.1) starożytnej. Od początków...
Giovanni Reale
ISBN/ISSN 9788322803394
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1917
Ludzie i idee. Szkice historycznoliterackie
Jan Skoczyński
ISBN/ISSN 9788386575930
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Znaleziono pozycji: 1933
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]   64  [ 65 ]

(c) Księgarnia Akademicka