pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]   64  [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
1891
Wykłady i seminarium lubelskie
Agnes Heller
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1892
Gramatyka dyskursu filozoficznego
Wojciech Krzysztofiak
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
1893
Filozofia wszechjedności Sergiusza Hessena
Zbigniew Wieczorek
ISBN/ISSN 9788323320821
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1894
Filozofia współczesna. Główne nurty
Andrzej Miś
ISBN/ISSN 9788373831827
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1895
Rewolucja i kontrrewolucja
de Plinio Oliveira
ISBN/ISSN 8386245
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
1896
Historia filozofii muzułmańskiej
Henry Corbin, Katarzyna przeł. Pachniak
ISBN/ISSN 9788389899316
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
1897
Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm
Jan Woleński
ISBN/ISSN 9788301144654
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1898
Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan
Dariusz Karłowicz
ISBN/ISSN 9788360335055
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
1899
Filozofia kultury
Stanisław ks. Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788373632974
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1900
Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu rel.-fil.
Andrzej Walicki
ISBN/ISSN 9788323319993
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1901
Rozprawy z filozofii historii
Immanuel Kant
ISBN/ISSN 9788389637239
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1902
W kręgu Platona i jego dialogów
Anna Głodowska, Tomasz Dreikopel
ISBN/ISSN 9788323117254
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1903
Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet,Japonia
Hajime Nakamura
ISBN/ISSN 9788323319481
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 56,00
Cena wysyłkowa: 50,40
1904
Ruch studiów krytycznych nad prawem
Roberto Mangabeira Unger
ISBN/ISSN 9788372848758
Wyd.: ABC. Dom Wydawniczy
1905
Eriugena
Agnieszka Kijewska
ISBN/ISSN 9788321413365
Wyd.: Wiedza Powszechna
1906
O filozofii badań systemowych
Witold Pogorzelski
ISBN/ISSN 9788388495755
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
1907
Filozofia. Dialog. Uniwersalizm
red. Józef Krakowiak, red. Włodzimierz Lorenc, red. Andrzej Miś
ISBN/ISSN 9788388495403
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 42,50
Cena wysyłkowa: 38,25
1908
Człowiek - podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty...
Stefan Szary
ISBN/ISSN 9788389637277
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1909
Biurokracja
Ludwig von Mises
ISBN/ISSN 9788389812094
Wyd.: Instytut Liberalno-Konserwatywny
1910
Planowany chaos
Ludwig von Mises
ISBN/ISSN 9788389812100
Wyd.: Instytut Liberalno-Konserwatywny
1911
Historia piękna
red. Umberto Eco
ISBN/ISSN 9788373016910
Wyd.: REBIS
1912
Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta
Ewa Rewers
ISBN/ISSN 9788324203512
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
1913
Przyszłość konserwatyzmu
Russell Kirk
ISBN/ISSN 9788391922170
Wyd.: ARWIL Wydawnictwo
1914
Święty Tomasz teolog. Wybór studiów

ISBN/ISSN 9788389637222
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1915
Spór o Aelreda

ISBN/ISSN 9788389637253
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
Cena w sklepie: 29,00
Cena wysyłkowa: 26,10
1916
Utylitaryzm. O wolności
John Stuart Mill, przekł. Maria Ossowska, przekł. Amelia Kurlandzka
ISBN/ISSN 9788301143336
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1917
Historyjka o Jungu i Filemonie
Tomasz Małyszek
ISBN/ISSN 9788374320276
Wyd.: Atut
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
1918
Kolokwia platońskie. Timajos
red. Anna Olejarczyk
ISBN/ISSN 9788322925294
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1919
Idee świata
Kevin O'Donnell
ISBN/ISSN 9788373915749
Wyd.: Świat Książki
1920
Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu
Oliver Leaman
ISBN/ISSN 9788389372123
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]   64  [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]

(c) Księgarnia Akademicka