pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1972
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]   63  [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]
1861
Człowiek jako osoba
Mieczysław A. Krąpiec
ISBN/ISSN 9788391880098
Wyd.: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
1862
O słowie Być
Jacek Wojtysiak
ISBN/ISSN 9788373062214
Wyd.: TN KUL
1863
Filozofia kultury Bohdana Suchodolskiego
Bogumiła Truchlińska
ISBN/ISSN 9788322725726
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1864
Kolokwia platońskie. Fileb
red. Artur Pacewicz
ISBN/ISSN 9788322927328
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1865
August Cieszkowski Redivivus - Jako w niebie tak i na ziemi
Piotr Bartula
ISBN/ISSN 9788371889042
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1866
Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne
Adam Chmielewski
ISBN/ISSN 9788360186138
Wyd.: Branta. Oficyna Wydawnicza
1867
Wolność, równość, solidarność
Stanisław Górka
ISBN/ISSN 9788323321002
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1868
Filozofowie i ich filozofie
Damian Leszczyński
ISBN/ISSN 9788388555855
Wyd.: Alta 2 Agencja Wydawniczo Reklamowa
1869
Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm
Michael Walzer
ISBN/ISSN 9788373198258
Wyd.: Muza SA Warszawskie Wydawnictwo Literack
1870
Kant wobec problemów współczesnego świata
red. Justyna Miklaszewska, red. Przemysław Spryszak
ISBN/ISSN 9788323320654
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
1871
Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Rudolf Carnap
ISBN/ISSN 9788373880887
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1872
Polskij wopros w russkoj filosofsko-religioznoj mysli...
Larisa Leszczenko
ISBN/ISSN 9788322926925
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1873
Księga dao i de z komentarzami Wang Bi
Laozi
ISBN/ISSN 9788323320760
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 33,00
Cena wysyłkowa: 29,70
1874
Wykłady i seminarium lubelskie
Agnes Heller
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1875
Gramatyka dyskursu filozoficznego
Wojciech Krzysztofiak
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
1876
Filozofia wszechjedności Sergiusza Hessena
Zbigniew Wieczorek
ISBN/ISSN 9788323320821
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1877
Filozofia współczesna. Główne nurty
Andrzej Miś
ISBN/ISSN 9788373831827
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
1878
Rewolucja i kontrrewolucja
de Plinio Oliveira
ISBN/ISSN 8386245
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
1879
Historia filozofii muzułmańskiej
Henry Corbin, Katarzyna przeł. Pachniak
ISBN/ISSN 9788389899316
Wyd.: Dialog. Wydawnictwo Akademickie
1880
Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm
Jan Woleński
ISBN/ISSN 9788301144654
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1881
Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan
Dariusz Karłowicz
ISBN/ISSN 9788360335055
Wyd.: Ośrodek Myśli Politycznej
1882
Filozofia kultury
Stanisław ks. Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788373632974
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1883
Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu rel.-fil.
Andrzej Walicki
ISBN/ISSN 9788323319993
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1884
Rozprawy z filozofii historii
Immanuel Kant
ISBN/ISSN 9788389637239
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1885
W kręgu Platona i jego dialogów
Anna Głodowska, Tomasz Dreikopel
ISBN/ISSN 9788323117254
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1886
Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet,Japonia
Hajime Nakamura
ISBN/ISSN 9788323319481
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 56,00
Cena wysyłkowa: 50,40
1887
Ruch studiów krytycznych nad prawem
Roberto Mangabeira Unger
ISBN/ISSN 9788372848758
Wyd.: ABC. Dom Wydawniczy
1888
Eriugena
Agnieszka Kijewska
ISBN/ISSN 9788321413365
Wyd.: Wiedza Powszechna
1889
O filozofii badań systemowych
Witold Pogorzelski
ISBN/ISSN 9788388495755
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
1890
Filozofia. Dialog. Uniwersalizm
red. Józef Krakowiak, red. Włodzimierz Lorenc, red. Andrzej Miś
ISBN/ISSN 9788388495403
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 42,50
Cena wysyłkowa: 38,25
Znaleziono pozycji: 1972
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]   63  [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

(c) Księgarnia Akademicka