pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2079
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]   54  [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
1591
Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX w.
Jan Wasiewicz
ISBN/ISSN 9788322930663
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
1592
Różne strony zmysłowości w filozofii Kanta
Justyna Nowotniak
ISBN/ISSN 9788373784994
Wyd.: Szkoła Główna Handlowa
1593
Wolność a wartości
Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand
ISBN/ISSN 9788322731130
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1594
Uczucia w dobie kapitalizmu
Eva Illouz
ISBN/ISSN 9788374591058
Wyd.: Oficyna Naukowa
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
1595
Zagadnienie jedności i tożsamości istoty świadomej...
Marek Szymański
ISBN/ISSN 9788322731321
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1596
Filozofowanie i dyskurs intelektualny w perspektywie...
Andrzej Zalewski
ISBN/ISSN 9788360741238
Wyd.: Aureus
1597
Fotografia
Maria Anna Potocka
ISBN/ISSN 9788361182559
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1598
Maria Zambrano: anamneza i filozofia poetyckiego zbawienia
Mieczysław Jagłowski
ISBN/ISSN 9788376115436
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1599
Uchwycić przemijanie
ks.Michał Heller
ISBN/ISSN 9788324013388
Wyd.: Znak
1600
Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych
Fryderyk Nietzsche
ISBN/ISSN 9788361516422
Wyd.: vis-a-vis Etiuda
1601
Trzy studia o metafizyce, pamięci i demokracji
Jan P. Hudzik
ISBN/ISSN 9788389372383
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1602
O wrogu. Szkice filozoficzno-historyczne
Edward Karolczuk
ISBN/ISSN 9788388353536
Wyd.: Książka i Prasa
1603
Mój kraj rodzinny i inne pisma o Rosji i narodowości
Sergiusz Bułgakow
ISBN/ISSN 9788374813051
Wyd.: Uniwersytet Zielonogórski
1604
Współczesne metody myślenia
Józef Maria Bocheński
ISBN/ISSN 9788389920379
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1605
Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
red. Kazimierz Krajewski
ISBN/ISSN 9788373639034
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1606
Szkoła marburska i jej idealizm
Władysław Tatarkiewicz
ISBN/ISSN 9788361199267
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
1607
Krytycy demokracji
red. Cezary Kalita, red. Adam Wielomski
ISBN/ISSN 9788361938125
Wyd.: Wydawnictwo ARTE
1608
Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii...
Krzysztof Matuszek
ISBN/ISSN 9788375055627
Wyd.: WAM
1609
Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm
Daniel Bensaid
ISBN/ISSN 9788388353437
Wyd.: Książka i Prasa
1610
Kondycja ludzka
Hannah Arendt
ISBN/ISSN 9788361182405
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1611
Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestw.?
Peter Ward
ISBN/ISSN 9788376483788
Wyd.: Prószyński i S-ka
1612
Istota islamu
Nasr Sayyed Hossein
ISBN/ISSN 9788321118499
Wyd.: PAX. Instytut Wydawniczy
1613
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej

ISBN/ISSN 9788301160975
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1614
Idee i polityka. Działanie Boga, działanie człowieka
Dionizy Tanalski
ISBN/ISSN 9788361186342
Wyd.: Wydawnictwo Mado
1615
Wykłady z historii filozofii polityki
John Rawls
ISBN/ISSN 9788361408536
Wyd.: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Cena w sklepie: 45,00
Cena wysyłkowa: 40,50
1616
Bernard z Clairvaux i Tomasz z Akwinu
Inos Biffi
ISBN/ISSN 9788370337292
Wyd.: W drodze
1617
Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe
Michel Walzer
ISBN/ISSN 9788301161644
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1618
Ta niewiarygodna potrzeba wiary
Julia Kristeva
ISBN/ISSN 9788324212828
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
1619
Człowiek między filozofią a teologią
red. Marek Sikora
ISBN/ISSN 9788374934923
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocł.
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
1620
O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze)
Zbigniew Drozdowicz
ISBN/ISSN 9788323222149
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Znaleziono pozycji: 2079
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]   54  [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]

(c) Księgarnia Akademicka