pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]   50  [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
1471
Kultura, osoba, tożsamość. Z zagadnień filozofii...
Janusz A. Majcherek
ISBN/ISSN 9788372715777
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
1472
Wprowadzenie do etyki dramatycznej
Adam Kubiak
ISBN/ISSN 9788373385658
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1473
Człowiek i kultura. Prolegomena do Wojtyliańskiej myśli...
Ryszard Wójtowicz
ISBN/ISSN 9788373385801
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
1474
Krytyka cynicznego rozumu
Peter Sloterdijk
ISBN/ISSN 9788389518637
Wyd.: Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydawnictwo Na
1475
Zrozumieć Fenomenologię. Konkretna praktyka
Natalie Depraz
ISBN/ISSN 9788374591041
Wyd.: Oficyna Naukowa
1476
Poróżnienie
Jean-Francois Lyotard
ISBN/ISSN 9788323329404
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1477
Komentarz do "Księgi o przyczynach" (t)
z Akwinu Tomasz
ISBN/ISSN 9788301164300
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1478
Komentarz do "Księgi o przyczynach" (m)
z Akwinu Tomasz
ISBN/ISSN 9788301164331
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1479
Kwartalnik filozoficzny 2010/3
Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN 12304050
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 22,40
Cena wysyłkowa: 20,16
1480
Leon Battista Alberti. Człowiek jako dzieło sztuki
Zdzisław Kalita
ISBN/ISSN 9788374810845
Wyd.: Uniwersytet Zielonogórski
1481
Walczące słowa
Judith Butler
ISBN/ISSN 9788361006961
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
1482
Socjalizm. Utopia w działaniu

ISBN/ISSN 9788361006985
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
1483
Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż...
Paul M. Churchland
ISBN/ISSN 9788387045968
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1484
Tropy myślenia religijnego
Karol Tarnowski
ISBN/ISSN 9788360911020
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
1485
Logos wiary. Między boskością a racjonalnością
Krzysztof Mech
ISBN/ISSN 9788360911013
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
1486
Solidarność znaczy więź. W kręgu myśli J.Tischnera i JPII
Zbigniew Stawrowski
ISBN/ISSN 9788360911051
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
1487
Podmiotowość i utrata
Dobrosław Kot
ISBN/ISSN 9788360911044
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
1488
Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Tischner
Krzysztof Serafin
ISBN/ISSN 9788374935302
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocł.
1489
Inna boskość.Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki
Piotr Augustyniak
ISBN/ISSN 9788360911037
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
1490
Identyczność i różnica
Martin Heidegger
ISBN/ISSN 9788361182542
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1491
Weber
Dirk Kaesler
ISBN/ISSN 9788374591171
Wyd.: Oficyna Naukowa
1492
Metafizyka klasyczna w wersji egzystencjalnej
Edmund Morawiec, Paweł Mazanka
ISBN/ISSN 9788370724139
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
1493
Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej cz. 1-2

ISBN/ISSN 9788375431483
Wyd.: Neriton. Wydawnictwo
1494
Filozoficzne przesłanki holizmu historiozoficznego...
Andrzej Wawrzynowicz
ISBN/ISSN 9788332221904
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
1495
Modernity and what has been lost. Considerations...
red. Paweł Armada, red. Arkadiusz Górnisiewicz
ISBN/ISSN 9788323329657
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1496
Bezpieczeństwo, terytorium, populacja
Michel Foucault
ISBN/ISSN 9788301163457
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1497
Historia filozofii politycznej
W. Julian Korab-Karpowicz
ISBN/ISSN 9788361199304
Wyd.: Daimonion
1498
Dzieła zebrane t.I Pisma przedkrytyczne
Immanuel Kant
ISBN/ISSN 9788323124931
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1499
Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm G. Berkeleya
Adam Grzeliński
ISBN/ISSN 9788323125402
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1500
Kairos. Konferencja w Todtnaubergu Celan-Heidegger
Cezary Wodziński
ISBN/ISSN 9788374539937
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]   50  [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

(c) Księgarnia Akademicka