pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1956
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   4  [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]
91
Człowiek wobec cierpienia
red. Artur Fabiś, red. Leokadia Wiatrowska, red. Zygmunt Pucko
ISBN/ISSN 9788380852709
Wyd.: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Cena w sklepie: 55,00
Cena wysyłkowa: 49,50
92
Kronos 2016.3 Koniec uniwersytetu
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
ISBN/ISSN KRONOS2016_3
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
93
Od Witelona do Karola Wojtyły. Z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury
Bogumiła Truchlińska
ISBN/ISSN 9788377848517
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
94
Czy możemy Boga poznać naprawdę? Marsilio Ficino o duszy ludzkiej
Joanna Papiernik
ISBN/ISSN 9788380882164
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
95
Antropologia. Historia-kultura-filozofia
Christoph Wulf
ISBN/ISSN 9788376831206
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
96
Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar Przyczynków do filozofii
Łukasz Kołoczek
ISBN/ISSN 9788389500960
Wyd.: Dante
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
97
Nihilizm instynktowny. Figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach
Karolina Feć
ISBN/ISSN 9788323340829
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
98
Wolność
Yujun Wu
ISBN/ISSN 9788380195134
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
99
Brewiarz zwyciężonych
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788365680013
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
100
Brewiarz zwyciężonych II
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788365680020
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
101
Filozofia i wartości IV
Bogusław Wolniewicz
ISBN/ISSN 9788323522546
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
102
Z czego jutro... Dialog
Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco
ISBN/ISSN 9788373838406
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
103
Etyka protestancka a duch kapitalizmu
Max Weber
ISBN/ISSN 9788362858286
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
104
Krótka historia filozofii
Nigel Warburton
ISBN/ISSN 9788377735572
Wyd.: Wydawnictwo RM
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
105
Chrześcijaństwo jako filozofia. Studium historyczno-literack
Marta Kowalska
ISBN/ISSN 9788380901483
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
106
Myśli a sposoby życia. Eseje o filozofii współczesnej
Piotr Dehnel
ISBN/ISSN 9788324230457
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
107
Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu
Paweł Sznajder
ISBN/ISSN 9788376831244
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
108
Ontologia bezkształtu. Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzchego i Foucaulta
Katarzyna Dworakowska
ISBN/ISSN 9788323525141
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
109
Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha
Franz Brentano
ISBN/ISSN 9788376884011
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
110
Zaprzeczanie śmierci
Ernest Becker
ISBN/ISSN 9788376883809
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
111
Historia kobiet filozofek
Gilles Menage
ISBN/ISSN 9788374314701
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
112
Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii
Łukasz Kołoczek
ISBN/ISSN 9788324230211
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
113
Światła utopii

ISBN/ISSN 9788376831220
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
114
Cnoty. Eseje z filozofii kultury
red. Magdalena Żardecka-Nowak, red. Witold M. Nowak
ISBN/ISSN 9788379963119
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Cena w sklepie: 25,00
Cena wysyłkowa: 22,50
115
Kronos 2016.2 Ciemność istnienia
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
ISBN/ISSN KRONOS2016_2
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
116
Sens humanistyki. Dzisiaj
red. Jerzy Brzozowski, red. Agnieszka Hennel-Brzozowska, red. Mirosław Lenart
ISBN/ISSN 9788365432193
Wyd.: Uniwersytet Opolski
Cena w sklepie: 16,00
Cena wysyłkowa: 14,40
117
Być albo nie być. Szkice o podmiotowości
Tomasz Stefanek
ISBN/ISSN 9788362884094
Wyd.: Fundacja Świętego Mikołaja
Cena w sklepie: 34,00
Cena wysyłkowa: 30,60
118
Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa
Tomasz Leś
ISBN/ISSN 9788323341505
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
119
Filozofia. Najpiękniejsza historia
Luc Ferry, Claude Capelier
ISBN/ISSN 9788380152526
Wyd.: Czarna Owca
120
Siła mądrości
Zdzisław OFMC Kijas
ISBN/ISSN 9788327711854
Wyd.: WAM
Znaleziono pozycji: 1956
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   4  [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

(c) Księgarnia Akademicka