pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]   39  [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
1141
Śniadanie z Sokratesem. Filozofia na talerzu
Robert Rowland Smith
ISBN/ISSN 9788377051382
Wyd.: Carta Blanca
1142
Podróże z Platonem. Filozofia na walizkach
Robert Rowland Smith
ISBN/ISSN 9788377051771
Wyd.: Carta Blanca
1143
Esej o duszy polskiej z posłowiem A.D. 2012
Ryszard Legutko
ISBN/ISSN 9788377850213
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
1144
Kilka wykładów o powołaniu uczonego
Johann Gottlieb Fichte
ISBN/ISSN 9788323127994
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1145
Myśl Sokratesa na tle wcześniejszych koncepcji uprawiania filozofii
Waldemar Pycka
ISBN/ISSN 9788377841433
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1146
Krytyka polityczna nr 30/2012: Nie lękajcie się

ISBN/ISSN KP_30_2012
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
1147
Nietzsche a tradycja antyczna
red. Bogdan Banasiak, red. Paweł Pieniążek
ISBN/ISSN 9788377802908
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
1148
Teologia polityczna 6/2012. Śmierć i polityka
Marek Cichocki, Dariusz Karłowicz
ISBN/ISSN TP_6/2012
Wyd.: Fundacja Świętego Mikołaja
1149
Dzieje zachodniej filozofii
Bertrand Russell
ISBN/ISSN 9788361182856
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
1150
Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jegodekonstrukcja
Patrycja Cembrzyńska
ISBN/ISSN 9788324216888
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
1151
Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły (m)
Marian Grabowski
ISBN/ISSN 9788323128090
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1152
Życie pod psem według Artura Schopenhauera
Anna Czerwińska-Rydel
ISBN/ISSN 9788389774538
Wyd.: Muchomor
1153
Pedagogika klasycznego liberalizmu. W dwugłosie John Locke i John Stuart Mill
Katarzyna Wrońska
ISBN/ISSN 9788323332992
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
1154
Drzwi percepcji. Niebo i piekło
Aldous Huxley
ISBN/ISSN 9788360685150
Wyd.: Wydawnictwo Cień Kształtu
1155
Res Philosophica. Szkice z filozofii współczesnej
red. Hubert T. Mikołajczyk
ISBN/ISSN 9788374671682
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
1156
Bóg i państwo
Michaił Bakunin
ISBN/ISSN 9788393308224
Wyd.: Oficyna Bractwa Trojka
1157
Uczta
Platon, przekł. Andrzej Serafin
ISBN/ISSN 9788361967279
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
1158
Vita beata. Interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w starożytności chrześcijańskiej
red. Dariusz Zagórski
ISBN/ISSN 9788323127581
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1159
Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu
Viktor E. Frankl
ISBN/ISSN 9788375543414
Wyd.: Czarna Owca
1160
Sam wśród filozofów
Piotr Dejneka
ISBN/ISSN 9788370727314
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
1161
Historia filozofii rosyjskiej
Wilhelm Goerdt
ISBN/ISSN 9788375059397
Wyd.: WAM
1162
Rozumienie wartości w kulturach wschodu. Estetyka i krytyka Nr 22 (3/2011)

ISBN/ISSN 9788323331384
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1163
Filozofia zen
Agnieszka Kozyra
ISBN/ISSN 9788301141288
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1164
Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera
Idzi Benedykt Radziszewski
ISBN/ISSN 9788377023969
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1165
Człowiek. Praca. Wartości
Jerzy W. Gałkowski
ISBN/ISSN 9788377023921
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1166
Spinoza o naturze ludzkiej
Przemysław Gut
ISBN/ISSN 9788377023556
Wyd.: Wydawnictwo KUL
1167
Refleksje na temat ponowoczesności
Marcin Lubecki
ISBN/ISSN 9788362196425
Wyd.: Libron sc.
1168
Tożsamość, wola, działania moralne
Joanna Górnicka-Kalinowska
ISBN/ISSN 9788375071238
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
1169
Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka
Arnold Berleant
ISBN/ISSN 9788324216635
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
1170
Giorgio Agamben. Wprowadzenie
Eva Geulen
ISBN/ISSN 9788361967255
Wyd.: Sic! Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]   39  [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

(c) Księgarnia Akademicka