pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 2049
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]   34  [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
991
Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły "tożsamośćnarodowa
Jacek Grzybowski
ISBN/ISSN 9788361199571
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
992
Semantyka historyczna
Reinhart Koselleck
ISBN/ISSN 9788371779282
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
993
Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje
red. Bogumiła Truchlińska
ISBN/ISSN 9788377842317
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
994
Czym jest filozofia?
Dietrich von Hildebrand
ISBN/ISSN 9788377671771
Wyd.: WAM
995
Kwartalnik filozoficzny 2012/4
red. Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN KW2012_4
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
996
Hermeneutyka podmiotu
Michel Foucault
ISBN/ISSN 9788301172688
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
997
Internalizm i eksternalizm w metaetyce
Tomasz Żuradzki
ISBN/ISSN 9788323334613
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 37,80
Cena wysyłkowa: 34,02
998
Etyka zabijania
Jeff Macmahan
ISBN/ISSN 9788301172763
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
999
Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki
Joanna Bednarek
ISBN/ISSN 9788371779138
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
1000
Aksjomatyczne teorie prawdy
Volker Halbach
ISBN/ISSN 9788301172350
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1001
Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych
Konrad Waloszczyk
ISBN/ISSN 9788376830544
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1002
1003
Racje i osoby
Derek Parfit
ISBN/ISSN 9788301172800
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1004
Liberalizm, wspólnotowość, równość
Andrzej Szahaj
ISBN/ISSN 9788323128205
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1005
Podmiot poznania a nauka
Małgorzata Czarnocka
ISBN/ISSN 9788323128830
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1006
Świat matematyki i jej materialnych cieni
Józef Życiński
ISBN/ISSN 9788378860129
Wyd.: Copernicus Center Press
1007
Logika dobrego smaku - czyli sztuka prawdziwego sądzenia w Rozprawie o krytyce Stanisława Kostki Potockiego
Katarzyna Karaskiewicz
ISBN/ISSN 9788377805381
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
1008
Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności
Emmanuel Levinas
ISBN/ISSN 9788301169589
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1009
Potrójnie o sumieniu
Wiesław Szuta
ISBN/ISSN 9788377201145
Wyd.: Wydawnictwo "Petrus"
1010
Pitagoreizm. Jedno jako arche w metafizyce, antropologii i polityce
Anna Izdebska
ISBN/ISSN 9788323509585
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
1011
Portret oratorski Gillesa Deleuze
Claude Jaegle
ISBN/ISSN 9788377370520
Wyd.: Oficyna naukowa
1012
Prawda i władza. Myśl Michaela Foucaulta w latach 1956-1977
Michał Podniesiński
ISBN/ISSN 9788324217823
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
1013
Bycie, czyli Nic. Przyczynek do lektury Heideggera
Magdalena Hoły-Łuczaj
ISBN/ISSN 9788376382470
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
1014
Filozofia a rzeczywistość. Spór o poznawalność świata
Roman Rożdżeński
ISBN/ISSN 9788377671467
Wyd.: WAM
1015
Principia t.LVI 2012
Jan red.nacz. Hartman
ISBN/ISSN PRINCIPLVI
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1016
Droga prawdy
Jerzy Perzanowski
ISBN/ISSN 9788323333135
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 27,30
Cena wysyłkowa: 24,57
1017
Co z tą wolnością?

ISBN/ISSN 9788375070842
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
1018
Święta Ruś
Alain Besancon
ISBN/ISSN 9788362884162
Wyd.: Fundacja Świętego Mikołaja
1019
Tadeusz Garbowski - prekursor filozofii ewolucyjnej
Ignacy S. Fiut
ISBN/ISSN 9788360741405
Wyd.: Aureus
1020
Znaleziono pozycji: 2049
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]   34  [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

(c) Księgarnia Akademicka