pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1955
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]   32  [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]
931
Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji, czyli o modernistycznych strategii społecznej suwerenności
Michał Podstawski
ISBN/ISSN 9788377805336
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
932
Ostrogi. Style Nietzschego
Jacques Derrida
ISBN/ISSN 9788362409204
Wyd.: Wydawnictwo Oficyna
933
Wprowadzenie do fenomenologii
Robert Sokolowski
ISBN/ISSN 9788377670170
Wyd.: WAM
934
Arystoteles i jego światopogląd
Franz Brentano, opr. Sonia Kamińska
ISBN/ISSN 9788376381954
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
935
Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu
Mateusz Penczek
ISBN/ISSN 9788323333609
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
936
Konstelacje. Wybór tekstów
Walter Benjamin
ISBN/ISSN 9788323334118
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
937
Historie autorytetu wobec kultury i edukacji
Lech Witkowski
ISBN/ISSN 9788375878622
Wyd.: Impuls. Oficyna Wydawnicza
938
Ślady
Ernst Bloch
ISBN/ISSN 9788323334002
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 28,90
Cena wysyłkowa: 26,01
939
Erros. Mesjański witalizm i filozofia
Agata Bielik-Robson
ISBN/ISSN 9788324217922
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
940
Problem unaukowienia etyki. Teoretyczne i normatywne aspektytwórczości Marii Ossowskiej
Joanna Dudek
ISBN/ISSN 9788378420149
Wyd.: Uniwersytet Zielonogórski
941
Szkice o godności człowieka
red. Marek Piechowiak, red. Tomasz Turowski
ISBN/ISSN 9788374814812
Wyd.: Uniwersytet Zielonogórski
942
Fenomenologia 10/2012

ISBN/ISSN 9788323224402
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
943
Filozofia bizantyńska
Bazyli Tatakis
ISBN/ISSN 9788375055856
Wyd.: WAM
944
Filozofia pieniądza
Georg Simmel
ISBN/ISSN 9788361182665
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
945
Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J.F. Lonergana
Monika Walczak
ISBN/ISSN 9788377024782
Wyd.: Wydawnictwo KUL
946
Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku
Wilhelm Vossenkuhl
ISBN/ISSN 9788375057331
Wyd.: WAM
947
W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu w perspektywie rothbardowskiej koncepcji własności
Dariusz Juruś
ISBN/ISSN 9788376382111
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00
948
Filozofia krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Stanisław Jedynak
ISBN/ISSN 9788377842065
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
949
Wola powszechna w filozofii politycznej
Janusz Grygieńć
ISBN/ISSN 9788323128816
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
950
Wykłady z filozofii nowoczesności (m)
Marek J. Siemek
ISBN/ISSN 9788301170318
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
951
Identyczność znaku, czy znak identyczności?
red. Joanna Golińska-Pilarek, red. Anna Wójtowicz
ISBN/ISSN 9788323509905
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
952
Na krawędzi wolności. Szaleństwo jakowybór w filozofii Henryka Struvego
Mira Marcinów
ISBN/ISSN 9788323333845
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 27,30
Cena wysyłkowa: 24,57
953
Ostateczne wyjaśnienia wszechświata
Michał Heller
ISBN/ISSN 9788324222001
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
954
Wykłady z filozofii nowoczesności (tw)
Marek J. Siemek
ISBN/ISSN 9788301170325
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
955
Wielozmysłowość. Filozofia i dydaktyka
Aneta Grodecka, Anna Podemska-Kałuża
ISBN/ISSN 9788323224310
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
956
Oblicza hermeneutyki
Paweł Dybel
ISBN/ISSN 9788324217335
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
957
Suma logiczna
William Ockham
ISBN/ISSN 9788301162061
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
958
Poglądy filozoficzne Jana Łukasiewicza a logiki wielowartościowe
Piotr Surma
ISBN/ISSN 9788375070941
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
959
Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej
Marcin Karas
ISBN/ISSN 9788376382210
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
960
Dzieła zebrane t.VI Pisma po roku 1781
Immanuel Kant
ISBN/ISSN 9788323128298
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Znaleziono pozycji: 1955
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]   32  [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

(c) Księgarnia Akademicka