pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 2031
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]   30  [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
871
Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma
Tomasz Zarębski
ISBN/ISSN 9788324222230
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
872
O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna
Józef ks. Kożuchowski
ISBN/ISSN 9788373066069
Wyd.: TN KUL
873
Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt
Edyta Barańska
ISBN/ISSN 9788377806357
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
874
Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej
Alasdair MacIntyre
ISBN/ISSN 9788321119281
Wyd.: PAX. Instytut Wydawniczy
875
Mesjański logos Europy. Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu
Artur Żywiołek
ISBN/ISSN 9788374552707
Wyd.: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowi
876
Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej
Maciej Soin
ISBN/ISSN 9788376830643
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
877
Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego
Ryszard Legutko
ISBN/ISSN 9788377850220
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
878
Mowy
Marek Tulliusz Cyceron
ISBN/ISSN 9788361199823
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
879
Światopogląd Dostojewskiego
Mikołaj Bierdiajew
ISBN/ISSN 9788361199847
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
880
Studia nad filozofią Nikolaia Hartmanna. Z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945
red. Leszek Kopciuch
ISBN/ISSN 9788377843222
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
881
W świecie powinności
red. Bartosz Brożek, red. Mateusz Hohol, red. Łukasz Kurek
ISBN/ISSN 9788378860280
Wyd.: Copernicus Center Press
882
Poza dobrem i złem
Michael Schmidt-Salomon
ISBN/ISSN 9788393543793
Wyd.: Wydawnictwo Dobra Literatura
883
Dzieła wszystkie t.1 (Eckhart)
Mistrz Eckhart
ISBN/ISSN 9788370338527
Wyd.: W drodze
884
Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu
red. Czesław Piecuch
ISBN/ISSN 9788372718020
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 24,00
Cena wysyłkowa: 21,60
885
Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury
David Hume
ISBN/ISSN 9788323510352
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
886
U źródeł pamięci. O "zapomnieniu" w historii, teologii i literaturze
red. Piotr Roszak
ISBN/ISSN 9788323130543
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
887
Osoba i społeczność
Henryk Kiereś
ISBN/ISSN 9788377026083
Wyd.: Wydawnictwo KUL
888
Przeciw oświeceniu. Saint-Martin w walce o sacrum
Marek Nowak
ISBN/ISSN 9788387963699
Wyd.: Instytut Filozofii UW
889
Syn słońca. Baśń metafizyczna
Bruno Druslewicz
ISBN/ISSN 9788387963675
Wyd.: Instytut Filozofii UW
890
Odczuwanie religii u Leconte de Lisle'a
Henryk Elzenberg
ISBN/ISSN 9788323128939
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
891
Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu
Tadeusz Kowalik
ISBN/ISSN 9788362744411
Wyd.: Książka i Prasa
892
Wojny kultur i inne wojny
Agnieszka Kołakowska
ISBN/ISSN 9788362884124
Wyd.: Fundacja Świętego Mikołaja
893
Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina
Jan Rutkowski
ISBN/ISSN 9788323509516
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
894
Parerga z logiki praktycznej
red. Wojciech Suchoń, red. Irena Trzciniecka-Schneider, red. Dominik Kowalski
ISBN/ISSN 9788323334606
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
895
Dzieła wszystkie 13. Notatki z lat 1887-1889
Friedrich Nietzsche
ISBN/ISSN 9788362409273
Wyd.: Officyna
896
Eseje o radykalnym empiryzmie
William James
ISBN/ISSN 9788323130420
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
897
Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu
Michał Heller
ISBN/ISSN 9788378861607
Wyd.: Copernicus Center Press
Cena w sklepie: 34,90
Cena wysyłkowa: 31,41
898
O Bogu i człowieku rozmowy
Zygmunt Bauman, Stanisław Obirek
ISBN/ISSN 9788308050897
Wyd.: Wydawnictwo Literackie
899
Czy wolna wola jest wolna?
Józef Bremer
ISBN/ISSN 9788377678121
Wyd.: WAM
900
Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem
Friedrich Nietzsche
ISBN/ISSN 9788323332930
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 50,00
Cena wysyłkowa: 45,00
Znaleziono pozycji: 2031
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]   30  [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]

(c) Księgarnia Akademicka