pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 2030
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]   29  [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
841
Mistrz i kontynuator. Rene Descartes i Louis De La Forge
Tomasz Śliwiński
ISBN/ISSN 9788375258899
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
842
Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki
Artur Banaszkiewicz
ISBN/ISSN 9788375258721
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
843
Piknik z filozofią włoską
red. G. Rogowska, red. M. Trepczyński
ISBN/ISSN 9788392747635
Wyd.: Wydawnictwo Campidoglio
844
Idee i myśliciele. Duchowość. Człowiek i wartości
red. Ignacy S. Fiut
ISBN/ISSN 9788360741450
Wyd.: Aureus
845
Jean-Luc Nancy. Dekonstrukcja wobec tradycji
Małgorzata Kwietniewska
ISBN/ISSN 9788375258738
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
846
847
Studia z filozofii polskiej t.7 (2012)
red. Marek Rembierz, red. Krzysztof Śleziński
ISBN/ISSN SZFP_7
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
848
Kierkegaard i filozofia egzystencjalna
Lew Szestow
ISBN/ISSN 9788361199717
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
849
Na tropach podmiotu. Między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotowości
Joanna Trzópek
ISBN/ISSN 9788323335108
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
850
Dyskursy wiedzy. Michaela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych
Paweł Bytniewski
ISBN/ISSN 9788377843543
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
851
Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywnego
Michał Wierzchoń
ISBN/ISSN 9788323335450
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
852
Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu
Tomasz Pawlikowski
ISBN/ISSN 9788377026939
Wyd.: Wydawnictwo KUL
853
Zarys historii filozofii polskiej
Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Ryszard Wójtowicz
ISBN/ISSN 9788373388680
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
854
O człowieku w czasach trudnych (t.)
Marek Szulakiewicz
ISBN/ISSN 9788323130468
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
855
Traktat o złu
Andrzej Niemczuk
ISBN/ISSN 9788377843420
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
856
Sztuka a prawda
Zbigniew Nerczuk
ISBN/ISSN 9788323128779
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
857
Szlakami Sorena Kirkegaarda w dwusetną rocznicę urodzin filozofa
Stefan Szary
ISBN/ISSN 9788377806821
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
858
Kronos 2013.1 Kabała
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
ISBN/ISSN 18971555
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
859
Logos, wartość miłość
Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN 9788324021086
Wyd.: Znak
860
Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego
Ryszard Kleszcz
ISBN/ISSN 9788375071702
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
861
Logika Metoda Obiektywizm
Jerzy Pluta
ISBN/ISSN 9788375072006
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
862
Kontekstualizm i wyrażenia nieostre
Joanna Odrowąż-Sypniewska
ISBN/ISSN 9788375071801
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
863
Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna
Rafał Czekaj
ISBN/ISSN 9788324222339
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
864
Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem
red. Aleksander Bobko, red. Maria Karolczak
ISBN/ISSN 9788360911105
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
865
Maski i twarze patriotyzmu
red. Maria Karolczak
ISBN/ISSN 9788360911099
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
866
Człowiek poza istnieniem
Adam Hernas
ISBN/ISSN 9788360911068
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
867
Gramatyka wiary. Dziedzictwo Wittgensteinowskiego fideizmu
Jakub Gomułka
ISBN/ISSN 9788360911075
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
868
Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma
Tomasz Zarębski
ISBN/ISSN 9788324222230
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
869
O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna
Józef ks. Kożuchowski
ISBN/ISSN 9788373066069
Wyd.: TN KUL
870
Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt
Edyta Barańska
ISBN/ISSN 9788377806357
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 2030
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]   29  [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]

(c) Księgarnia Akademicka