pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]   28  [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
811
Zarys historii filozofii polskiej
Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Ryszard Wójtowicz
ISBN/ISSN 9788373388680
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
812
Traktat o złu
Andrzej Niemczuk
ISBN/ISSN 9788377843420
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
813
Sztuka a prawda
Zbigniew Nerczuk
ISBN/ISSN 9788323128779
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
814
Szlakami Sorena Kirkegaarda w dwusetną rocznicę urodzin filozofa
Stefan Szary
ISBN/ISSN 9788377806821
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
815
Kronos 2013.1 Kabała
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
ISBN/ISSN 18971555
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
816
Logos, wartość miłość
Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN 9788324021086
Wyd.: Znak
817
Kontekstualizm i wyrażenia nieostre
Joanna Odrowąż-Sypniewska
ISBN/ISSN 9788375071801
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
818
Logika Metoda Obiektywizm
Jerzy Pluta
ISBN/ISSN 9788375072006
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
819
Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego
Ryszard Kleszcz
ISBN/ISSN 9788375071702
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
820
Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna
Rafał Czekaj
ISBN/ISSN 9788324222339
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
821
Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem
red. Aleksander Bobko, red. Maria Karolczak
ISBN/ISSN 9788360911105
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
822
Gramatyka wiary. Dziedzictwo Wittgensteinowskiego fideizmu
Jakub Gomułka
ISBN/ISSN 9788360911075
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
823
Człowiek poza istnieniem
Adam Hernas
ISBN/ISSN 9788360911068
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
824
Maski i twarze patriotyzmu
red. Maria Karolczak
ISBN/ISSN 9788360911099
Wyd.: Instytut Myśli Jozefa Tischnera
825
O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna
Józef ks. Kożuchowski
ISBN/ISSN 9788373066069
Wyd.: TN KUL
826
Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma
Tomasz Zarębski
ISBN/ISSN 9788324222230
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
827
Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej
Maciej Soin
ISBN/ISSN 9788376830643
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
828
Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt
Edyta Barańska
ISBN/ISSN 9788377806357
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
829
Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej
Alasdair MacIntyre
ISBN/ISSN 9788321119281
Wyd.: PAX. Instytut Wydawniczy
830
Mesjański logos Europy. Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu
Artur Żywiołek
ISBN/ISSN 9788374552707
Wyd.: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowi
831
Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego
Ryszard Legutko
ISBN/ISSN 9788377850220
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
832
Studia nad filozofią Nikolaia Hartmanna. Z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945
red. Leszek Kopciuch
ISBN/ISSN 9788377843222
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
833
Światopogląd Dostojewskiego
Mikołaj Bierdiajew
ISBN/ISSN 9788361199847
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
834
Mowy
Marek Tulliusz Cyceron
ISBN/ISSN 9788361199823
Wyd.: Marek Derewiecki (Antyk)
835
Dzieła wszystkie t.1 (Eckhart)
Mistrz Eckhart
ISBN/ISSN 9788370338527
Wyd.: W drodze
836
Poza dobrem i złem
Michael Schmidt-Salomon
ISBN/ISSN 9788393543793
Wyd.: Wydawnictwo Dobra Literatura
837
W świecie powinności
red. Bartosz Brożek, red. Mateusz Hohol, red. Łukasz Kurek
ISBN/ISSN 9788378860280
Wyd.: Copernicus Center Press
838
Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu
red. Czesław Piecuch
ISBN/ISSN 9788372718020
Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny
Cena w sklepie: 24,00
Cena wysyłkowa: 21,60
839
U źródeł pamięci. O "zapomnieniu" w historii, teologii i literaturze
red. Piotr Roszak
ISBN/ISSN 9788323130543
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
840
Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury
David Hume
ISBN/ISSN 9788323510352
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]   28  [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]

(c) Księgarnia Akademicka