pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2079
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]   25  [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
721
Logos i etos cywilizacji Zachodu
red. Rafał Kupczak, red. Mariusz Jabłoński
ISBN/ISSN 9788387237936
Wyd.: nakładem autora
Cena w sklepie: 13,00
Cena wysyłkowa: 11,70
722
Traktat o prawie
z Akwinu św. Tomasz
ISBN/ISSN 9788361199731
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
723
Dzieje własności prywatnej. Od starożytności do współczesności
Dariusz Juruś
ISBN/ISSN 9788364599019
Wyd.: Fijor Publishing
724
Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury
red. Maria Gołębiewska, red. Andrzej Leder
ISBN/ISSN 9788376820743
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
725
Aporie samowiedzy
Robert Piłat
ISBN/ISSN 9788376830773
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
726
Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera
Przemysław Parszutowicz
ISBN/ISSN 9788376830780
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
727
Dlaczego Marks miał rację
Terry Eagleton
ISBN/ISSN 9788364682056
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
728
Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu
red. Monika Proszak, red. Anna Szklarska, red. Anna Żymełka
ISBN/ISSN 9788323336907
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
729
Niepewność epoki demokracji
Leszek Kołakowski
ISBN/ISSN 9788324031245
Wyd.: Znak
730
Etyka. Reinterpretacja
Jacek Filek
ISBN/ISSN 9788373545250
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
731
Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo
Fryderyk Nietzsche
ISBN/ISSN 9788377850695
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
732
Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii
Dariusz Łukasiewicz
ISBN/ISSN 9788393691746
Wyd.: W drodze
733
Historia Różo-Krzyża
Jerzy Prokopiuk
ISBN/ISSN 9788390207773
Wyd.: Stowarzyszenie A.M.O.R.C.
734
Dream? Democracy? A Philosophy of Horror, Hope and Hospitality in Art and Action
Tomasz Kitliński
ISBN/ISSN 9788377844991
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
735
Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni
Stefan Chwin
ISBN/ISSN 9788389859129
Wyd.: Wydawnictwo Tytuł
736
Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje
Bohdan Dziemidok
ISBN/ISSN 9788363354510
Wyd.: Sedno. Wydawnictwo Akademickie
737
Kultura a śmierć Boga
Terry Eagleton
ISBN/ISSN 9788362858576
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
738
W poszukiwaniu wartości
Jan Fiedurek
ISBN/ISSN 9788377844724
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
739
Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1
opr. Tomasz Kupś
ISBN/ISSN 9788323131953
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
740
Musisz życie swe odmienić
Peter Sloterdijk
ISBN/ISSN 9788301177607
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
741
Filozofia kultury rosyjskiej - rosyjska filozofia kultury
red. Dorota Jewdomikow
ISBN/ISSN 9788323226703
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
742
Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne
Włodzimierz Pawliszyn, Aleksander Pawliszyn
ISBN/ISSN 9788378651864
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
743
Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła
Anna Pawełczyńska
ISBN/ISSN 9788375653311
Wyd.: LTW Wydawnictwo LTW
744
Martina Heideggera myślenie sztuki
Cezary Woźniak
ISBN/ISSN 9788323337201
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 38,00
Cena wysyłkowa: 34,20
745
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej
Janina Filek
ISBN/ISSN 9788376383712
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
746
O pewności
Ludwig Wittgenstein
ISBN/ISSN 9788362858538
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
747
Zbawić się na ziemi. O soteriologii immanentnej
Andrzej Sepkowski
ISBN/ISSN 9788379690862
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
748
Ironia a jednostka. Koncepcje ironii u Friedricha Schlegla i Sokratesa
Tomasz Ososiński
ISBN/ISSN 9788323515845
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
749
Demokracja, tolerancja, oświecenie
red. Bogdan Banasiak, red. Andrzej Kucner, red. Piotr Wasyluk
ISBN/ISSN 9788360636213
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazu
750
Filozofia niedojrzałości Witolda Gombrowicza
Tomasz Garncarek
ISBN/ISSN 9788393738069
Wyd.: Tak Sobie
Znaleziono pozycji: 2079
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]   25  [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]

(c) Księgarnia Akademicka