pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 2021
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]   21  [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
601
Przegląd fil.-lit. 2014.2 (39)

ISBN/ISSN PFL_39
Wyd.: Instytut Filozofii UW
602
Darwin, Bóg i sens życia
Steve Stewart-Wiliams
ISBN/ISSN 9788361710127
Wyd.: CIS
603
Wprowadzenie do epistemologii teologicznej
Jurgen Werbick
ISBN/ISSN 9788377678305
Wyd.: WAM
604
Uwagi o barwach
Ludwig Wittgenstein
ISBN/ISSN 9788362858620
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
605
Podstawy filozofii dla uczniów i studentów
red. Krzysztof Wieczorek
ISBN/ISSN 9788378350958
Wyd.: VideografII
606
Poza zasadą powszechności. Próby idiograficzne
Małgorzata Opoczyńska
ISBN/ISSN 9788323337140
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
607
Myśl muzyczna Jeana-Jacques'a Rousseau
Zbigniew Skowron
ISBN/ISSN 9788323507543
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
608
Przygodność, hegemonia, uniwersalność
Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Zizek
ISBN/ISSN 9788364682094
Wyd.: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
609
W kręgu Kierkegaarda
red. Antoni Szwed
ISBN/ISSN 9788361199953
Wyd.: Daimonion
610
Spinoza. Filozofia praktyczna
Gilles Deleuze
ISBN/ISSN 9788301178024
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
611
Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki
Andrzej Szczeklik
ISBN/ISSN 9788324002429
Wyd.: Znak
612
Dynamizm - dynamizm ludzki - dynamizm osoby. Studia i rozprawy
red. Piotr Mazur
ISBN/ISSN 9788327701411
Wyd.: WAM
613
Ewangelia Zaratustry
Jaromir Brejdak
ISBN/ISSN 9788301178567
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
614
Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci
Bernd Heinrich
ISBN/ISSN 9788375368314
Wyd.: Czarne. Wydawnictwo
615
Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna
Konrad Szocik
ISBN/ISSN 9788376881799
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
616
Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda. Cz. 1 Program metodologiczny
Krzysztof J. Kilian
ISBN/ISSN 9788378420262
Wyd.: Uniwersytet Zielonogórski
617
Religia bez Boga
Ronald Dworkin
ISBN/ISSN 9788362858606
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
618
Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933-1939)
Stanisław I. Witkiewicz
ISBN/ISSN 9788306033656
Wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy
619
Lwowska szkoła matematyczna
Roman Duda
ISBN/ISSN 9788322932117
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
620
Krytycy marksizmu
Marek Bankowicz
ISBN/ISSN 9788323337249
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
621
Zarys etyki fundamentalnej
Jakub Gorczyca
ISBN/ISSN 9788327700612
Wyd.: WAM
622
Obraz i Ślad
Andrzej Zawadzki
ISBN/ISSN 9788323337089
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
623
Hegel i pozór
Marcin Pańków
ISBN/ISSN 9788301178215
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
624
Studia z filozofii polskiej t.8 (2013)
red. Marek Rembierz, red. Krzysztof Śleziński
ISBN/ISSN SZFP_8
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
625
Każdemu własna śmierć. O przywracaniu podmiotowości ofiarom zagłady
Sonia Ruszkowska
ISBN/ISSN 9788361750420
Wyd.: Instytut Badań Literackich PAN
626
Szkice systematyczne z filozofii dziejów
Leszek Kopicuch
ISBN/ISSN 9788377845127
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
627
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii
red. Agnieszka Iskra-Paczkowska
ISBN/ISSN 9788379960088
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
628
Granice względności. Opis metafizyczny
Marcin Poręba
ISBN/ISSN 9788301177928
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
629
Nowa filozofia francuska
Ian James
ISBN/ISSN 97897801178205
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
630
Marksizm a socjologia. Wybór pism
Kazimierz Kelles-Krauz
ISBN/ISSN 9788323515302
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
Znaleziono pozycji: 2021
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]   21  [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]

(c) Księgarnia Akademicka