pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]   20  [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
571
Definicje i rozwój wiedzy. Od Arystotelesa do Putnama
Robert Kublikowski
ISBN/ISSN 9788373066304
Wyd.: TN KUL
572
Kronos 2014.4 Hegel/biopolityka/neokolonializm
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
573
Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu
Ewa Kowalska-Napora
ISBN/ISSN 9788364408892
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
574
575
Narracyjność języka i kultury
red. Renata Filar, red. Dorota Piekarczyk
ISBN/ISSN 9788377845721
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
576
Tractatus politico-philosophicus. Traktat polityczno-filozoficzny
Julian W. Korab-Karpowicz
ISBN/ISSN 9788364408984
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
577
Porządek czasu
Krzysztof Pomian
ISBN/ISSN 9788374532488
Wyd.: Słowo/Obraz Terytoria
578
Warszawska szkoła historii idei. Tożsamość, tradycja, obecność
Paweł Grad
ISBN/ISSN 9788376930930
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
579
Filozofia antysalonu. Wybór pism
Stanisław Chołoniewski
ISBN/ISSN 9788362609383
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
580
Foucault. Historiozofia zdarzenia
Tomasz Falkowski
ISBN/ISSN 9788323227793
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
581
Sokrates w Waszyngtonie. Etyczne dylematy politycznych nieprawości
Tomasz Kuniński
ISBN/ISSN 9788323338482
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
582
Mózg, umysł, dusza. Spór o adekwatną antropologię
red. Karol Jasiński, red. Zdzisław Kieliszek, red. Marian Machnik
ISBN/ISSN 9788364129056
Wyd.: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińs
583
Idee edukacyjne późnoantycznej sofistyki IV wieku
Michał Kosznicki
ISBN/ISSN 9788378652533
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
584
Wobec indyferencji. O możliwości konstytuowania poindyferencjalnej, t. I. Pirron i Holderlin na ścieżkach indyferenc
Piotr Orlik
ISBN/ISSN 9788370921354
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii
585
Tomizm polski 1946-1965. Słownik filozofów
opr. Bożena Listkowska, opr. Artur Andrzejuk
ISBN/ISSN 9788360748537
Wyd.: Von Borowiecky
586
Wykłady poranne albo rozważania o istnieniu Boga
Moses Mendelssohn
ISBN/ISSN 9788379770410
Wyd.: Atut
587
Oblicza współczesności
red. Ewa Starzyńska-Kościuszko, red. Andrzej Kucner, red. Piotr Wasyluk
ISBN/ISSN 9788360636367
Wyd.: Instytut Filozofii UWM
588
Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury
Maciej Musiał
ISBN/ISSN 9788324226962
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
589
O duchu. Heidegger i pytanie
Jacques Derrida
ISBN/ISSN 9788301181024
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
590
Dialog z tradycją - z dziejów polskiej myśli filozoficznej
Lucyna Wisniewska-Rutkowska
ISBN/ISSN 9788380190955
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
591
Etyka. Poglądy i problemy
Peter Vardy, Paul Grosch
ISBN/ISSN 9788375065602
Wyd.: Zysk i S-ka. Wydawnictwo
592
Arystoteles o celu ludzkiego życia. Ku nowej interpretacji Etyki nikomachejskiej
Leszek Skowroński
ISBN/ISSN 9788387479602
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
593
Moralność myślenia
Michał Heller
ISBN/ISSN 9788378861386
Wyd.: Copernicus Center Press
594
Kronos 2014.3 Technika i totalitaryzmy
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
595
Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne
Marcin Juś
ISBN/ISSN 9788323132424
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
596
Zagadnienie intuicji w filozofii Romana Ingardena
Danuta Mikeska-Kycia
ISBN/ISSN 9788364275968
Wyd.: Libron sc.
597
Mit indywidualny neurotyka
Jacques Lacan
ISBN/ISSN 9788301180737
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
598
Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki
red. Jan Woleński, red. Andrzej Dąbrowski
ISBN/ISSN 9788378861331
Wyd.: Copernicus Center Press
599
Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne
Włodzimierz Kaczocha
ISBN/ISSN 9788373837102
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
600
Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych
Frans de waal
ISBN/ISSN 9788378860860
Wyd.: Copernicus Center Press
Znaleziono pozycji: 2064
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]   20  [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

(c) Księgarnia Akademicka