pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]   10  [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]
271
Filozofia polska XIX i XX wieku, t.I-II
Jacek Jadacki
ISBN/ISSN 9788375071924
Wyd.: Semper. Wydawnictwo Naukowe
272
273
Sofia 2014/14. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
Andrzej L. Zachariasz
ISBN/ISSN 16421248
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
274
Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty
Czesław Głombik
ISBN/ISSN 9788371648915
Wyd.: Śląsk
275
Tysiąc Plateau
Felix Guattari, Gilles Deleuze
ISBN/ISSN 9788362418565
Wyd.: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Cena w sklepie: 70,00
Cena wysyłkowa: 63,00
276
Geometria
Kartezjusz, red. Piotr Błaszczyk, red. Kazimierz Mrówka
ISBN/ISSN 9788324227594
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
277
Geometrie kultury według Rene Girarda
Maria Korusiewicz
ISBN/ISSN 9788371648564
Wyd.: Śląsk
278
Nietzsche. Filozofia interpretacji
Michał Paweł Markowski
ISBN/ISSN 9788324227983
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
279
Droga do sprawiedliwego społeczeństwa w ujęciu Johna Rawlsa i Alasdaira MacIntyre'a
Piotr Andryszczak
ISBN/ISSN 9788364028908
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
280
Kwartalnik filozoficzny 2015/4
red. Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN KW20154
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
281
Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej. Od czasów Nietzschego do początków XXI wieku
red. Cyprian Mielczarski
ISBN/ISSN 9788364003325
Wyd.: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Cena w sklepie: 20,01
Cena wysyłkowa: 18,01
282
Co to jest rzeczywistość?
Marcin Poręba
ISBN/ISSN 9788364547089
Wyd.: Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary S
283
Futura Contingentia
Marcin Tkaczyk
ISBN/ISSN 9788380611115
Wyd.: Wydawnictwo KUL
284
Stan Rzeczy 8

ISBN/ISSN 20833059
Wyd.: Wydawnictwo Campidoglio
285
Unde bonum? Unde malum? Eseje o metafizyce duchowości
Jadwiga Mizińska
ISBN/ISSN 9788377847466
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
286
Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności
Stanisław Łojek
ISBN/ISSN 9788323133452
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
287
Medytacje filozoficzne

ISBN/ISSN 9788364547133
Wyd.: Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary S
288
Pisma różne. Filozofia natury-metafizyka-alchemia
Isaac Newton
ISBN/ISSN 9788380180451
Wyd.: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgo
289
Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia
Marzenna Cyzman
ISBN/ISSN 9788323134305
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
290
Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss-Rawls-Habermas
Dorota Sepczyńska
ISBN/ISSN 9788324227372
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
291
Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania (Ćwiczenia z poszukiwania sensu)
Adam Regiewicz
ISBN/ISSN 9788324227341
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
292
Samodzielne myślenie
Harald Welzer
ISBN/ISSN 9788365223241
Wyd.: Wydawnictwo Dobra Literatura
293
Radbruch
Jerzy Zjadło
ISBN/ISSN 9788388445552
Wyd.: Arche
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
294
Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej
Emanuel Kulczycki
ISBN/ISSN 9788323229247
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
295
Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein
ISBN/ISSN 9788301142575
Wyd.: Dom Wydawniczy PWN
296
Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka
Jarosław Kostrubiec
ISBN/ISSN 9788377847596
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
297
Kryzysy, kreatywność i wartości
Leszek Kopciuch
ISBN/ISSN 9788377847671
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
298
Filozofia a praktyka
red. Leszek Kopciuch
ISBN/ISSN 9788377847688
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
299
Kronos 2015.3 Odbudowa nowoczesności
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
300
Znaleziono pozycji: 1989
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]   10  [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]

(c) Księgarnia Akademicka