pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 441
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
211
Wschodnia prowincja magdalenienu
Marta Połtowicz-Bobak
ISBN/ISSN 9788373389199
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
212
Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielości i różnorodności kultur
red. Jacek Banaszkiewicz, red. Michał Kar, red. Henryk Mamzer
ISBN/ISSN 9788363760151
Wyd.: Polska Akademia Nauk
213
Osadnictwo społecznosci kultury hamburskiej na pojezierzu lubuskim

ISBN/ISSN 9788363760076
Wyd.: Polska Akademia Nauk
214
Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami
Wojciech Blajer
ISBN/ISSN 9788362261680
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
215
Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
Marcin Szydłowski
ISBN/ISSN 9788393817207
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
216
Folia Praehistorica Posnanensia XVII
red. Maciej Kaczmarek
ISBN/ISSN 9788323225386
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
217
Child and Childhood in the Light of Archaeology

ISBN/ISSN 9788393576081
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
218
Recherches archeologiques. Nouvelle serie 3

ISBN/ISSN 01373285
Wyd.: Instytut Archeologii UJ
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
219
The Early Slavic Settlement of Central Europe in the light of new dating evidence
red. Marek Dulinicz, red. Sławomir Moździoch
ISBN/ISSN 9788363760106
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
220
Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim
Adrianna Szczerba
ISBN/ISSN 9788393358694
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
221
Tak wiele, tak nieliczni. Młoda archeologia polska 1905-1928
Stefan Karol Kozłowski
ISBN/ISSN 9788393358649
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
222
Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze
Jerzy Sikora
ISBN/ISSN 9788392888710
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
223
Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną
red. Sylwester Czopek
ISBN/ISSN 9788376671192
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
224
225
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Libieniu, pow. piotrkowski
Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
ISBN/ISSN 9788389499912
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
226
Late Neolithic Landscape on the Polish Lowland. People, culture and economy in Kujawy - 4th and 3rd millennia BC
Marzena Szmyt
ISBN/ISSN 9788323225904
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
227
Pruszcz Gdański. Fundstelle 10. Ein Graberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern
Mirosław Pietrzak
ISBN/ISSN 9788385463597
Wyd.: Secesja.Wydawnictwo i Drukarnia
228
Kamieńczyk. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien
Teresa Dąbrowska
ISBN/ISSN 9788385463511
Wyd.: Secesja.Wydawnictwo i Drukarnia
229
Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit
Krzysztof Cyrek
ISBN/ISSN 9788323131267
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
230
Artefacts as Sources of Knowledge
Krzysztof M. Kowalski
ISBN/ISSN 9788378650331
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
231
Śląskie prace prahistoryczne 5

ISBN/ISSN ŚPP_5
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
232
Śląskie prace prahistoryczne 7

ISBN/ISSN ŚPP_7
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
Cena w sklepie: 62,00
Cena wysyłkowa: 55,80
233
Śląskie prace prahistoryczne 6

ISBN/ISSN ŚPP_6
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
234
Teoria archeologii. Wprowadzenie
Matthew Johnson
ISBN/ISSN 9788323335016
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
235
Corpus Vasorum Antiquorum (fascicule 1)
red. Ewdoksia Papuci-Władyka
ISBN/ISSN 9788376761428
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 101,00
Cena wysyłkowa: 90,90
236
Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie
Agnieszka M. Noryśkiewicz
ISBN/ISSN 9788323130864
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
237
Historia badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy w XIX i na początku XX wieku
Katarzyna Ryszewska
ISBN/ISSN 9788371335501
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowsk
238
Pożegnanie z Afryką. Jak człowiek zaludnił świat

ISBN/ISSN 9788378395720
Wyd.: Prószyński i S-ka
239
Slavia Antiqua t. 53, 2012

ISBN/ISSN 9788376542768
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
240
Corpus antiquitatum americanensium. Polonia-Peru
Krzysztof Makowski, de la Castro, Glenda Escajadillo
ISBN/ISSN 9788376761329
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 102,00
Cena wysyłkowa: 91,80
Znaleziono pozycji: 441
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka