pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 426
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
211
Late Neolithic Landscape on the Polish Lowland. People, culture and economy in Kujawy - 4th and 3rd millennia BC
Marzena Szmyt
ISBN/ISSN 9788323225904
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
212
Kamieńczyk. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien
Teresa Dąbrowska
ISBN/ISSN 9788385463511
Wyd.: Secesja.Wydawnictwo i Drukarnia
213
Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit
Krzysztof Cyrek
ISBN/ISSN 9788323131267
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
214
Artefacts as Sources of Knowledge
Krzysztof M. Kowalski
ISBN/ISSN 9788378650331
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
215
Śląskie prace prahistoryczne 7

ISBN/ISSN ŚPP_7
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
Cena w sklepie: 62,00
Cena wysyłkowa: 55,80
216
Śląskie prace prahistoryczne 5

ISBN/ISSN ŚPP_5
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
217
Śląskie prace prahistoryczne 6

ISBN/ISSN ŚPP_6
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
218
Teoria archeologii. Wprowadzenie
Matthew Johnson
ISBN/ISSN 9788323335016
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
219
Corpus Vasorum Antiquorum (fascicule 1)
red. Ewdoksia Papuci-Władyka
ISBN/ISSN 9788376761428
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 101,00
Cena wysyłkowa: 90,90
220
Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie
Agnieszka M. Noryśkiewicz
ISBN/ISSN 9788323130864
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
221
Historia badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy w XIX i na początku XX wieku
Katarzyna Ryszewska
ISBN/ISSN 9788371335501
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowsk
222
Pożegnanie z Afryką. Jak człowiek zaludnił świat

ISBN/ISSN 9788378395720
Wyd.: Prószyński i S-ka
223
Slavia Antiqua t. 53, 2012

ISBN/ISSN 9788376542768
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
224
Corpus antiquitatum americanensium. Polonia-Peru
Krzysztof Makowski, de la Castro, Glenda Escajadillo
ISBN/ISSN 9788376761329
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 102,00
Cena wysyłkowa: 91,80
225
226
Gleby ochrowe. Pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce
Michał Jankowski
ISBN/ISSN 9788323130338
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
227
Region żelaza. Centra hutnicze kultury przeworskiej
Szymon Orzechowski
ISBN/ISSN 9788371335549
Wyd.: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy W
228
Studies in Ancient Art and Civilization 2012, nr 16
red. Ewdoksia Papuci-Władyka
ISBN/ISSN SAAC_16
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00

229
Studia Ceranea 2/2012
red. Georgi Minczew, red. Mirosław Leszka
ISBN/ISSN 2084140X
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
230
Leksykon pojęć i problemów archeologii polowej
Ryszard Olgierd Mazurowski
ISBN/ISSN 9788363795054
Wyd.: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
231
Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009-2010
red. Eugeniusz Tomczak
ISBN/ISSN 9788385871637
Wyd.: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
232
Epidemie, klęski, wojny. Funeralia Lednickie. Spotkanie 10

ISBN/ISSN 9788392621188
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
233
Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie. Spotkanie 10

ISBN/ISSN 9788392621157
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
234
Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie. Spotkanie 12

ISBN/ISSN 83921126
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
235
Migracje. Funeralia Lednickie. Spotkanie 15

ISBN/ISSN 9788393138838
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
236
Przegląd Archeologiczny t.60
red. Bogusław Gediga
ISBN/ISSN PA_60
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
237
Archeologia Polski LVII: 2012, z. 1-2

ISBN/ISSN AP_LVII_2012
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
238
Prehistory of Northeastern Africa. New Ideas and Discoveries
ed. Jacek Kabaciński, Marek ed. Chłodnicki, Michał ed. Kobusiewicz
ISBN/ISSN 9788360109274
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
239
Rome, Constantinopole and Newly-Converted Europe. V. 2 Archaeological and Historical Evidence
red. Maciej Salomon, red. Marcin Wołoszyn, red. Alexander Musin
ISBN/ISSN 9788393646708
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
240
Rome, Constantinopole and Newly-Converted Europe. V. 1 Archaeological and Historical Evidence
red. Maciej Salomon, red. Marcin Wołoszyn, red. Alexander Musin
ISBN/ISSN 9788389499851
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Znaleziono pozycji: 426
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka