pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 449
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
211
XVIII Sesja Pomorzoznawcza vol. II

ISBN/ISSN 9788360518601
Wyd.: Muzeum Zamkowe w Malborku
212
Polish Contributions in New World Archaeology. Fasc. 2 NewSeries
ed. Janusz K. Kozłowski, Jarosław ed. Źrałka
ISBN/ISSN 9788376760636
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
213
Maya Political Relations and Strategies
ed. Jarosław Źrałka, Wiesław ed. Koszkul, Beata ed. Golińska
ISBN/ISSN 20808216
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
214
Defensive Architecture and the Depopulation of the Mesa Verde Region, Utah-Colorado in the Thirteenth Century A.D.
Radosław Palonka
ISBN/ISSN 9788323331841
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
215
Water Management in Ancient Mesoamerica
ed. Jarosław Źrałka, Christophe ed. Helmke
ISBN/ISSN 20808216
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
216
Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne
red. Kalina Skóra, red. Tomasz Kurasińcki
Wyd.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
217
W poszukiwaniu wczesnych ssaków. Ssaki ery dinozaurów
Zofia Kielan-Jaworska
ISBN/ISSN 9788323509035
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
218
Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielości i różnorodności kultur
red. Jacek Banaszkiewicz, red. Michał Kar, red. Henryk Mamzer
ISBN/ISSN 9788363760151
Wyd.: Polska Akademia Nauk
219
Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami
Wojciech Blajer
ISBN/ISSN 9788362261680
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
220
Wschodnia prowincja magdalenienu
Marta Połtowicz-Bobak
ISBN/ISSN 9788373389199
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
221
Osadnictwo społecznosci kultury hamburskiej na pojezierzu lubuskim

ISBN/ISSN 9788363760076
Wyd.: Polska Akademia Nauk
222
Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
Marcin Szydłowski
ISBN/ISSN 9788393817207
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
223
Folia Praehistorica Posnanensia XVII
red. Maciej Kaczmarek
ISBN/ISSN 9788323225386
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
224
Child and Childhood in the Light of Archaeology

ISBN/ISSN 9788393576081
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
225
Recherches archeologiques. Nouvelle serie 3

ISBN/ISSN 01373285
Wyd.: Instytut Archeologii UJ
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
226
The Early Slavic Settlement of Central Europe in the light of new dating evidence
red. Marek Dulinicz, red. Sławomir Moździoch
ISBN/ISSN 9788363760106
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
227
Tak wiele, tak nieliczni. Młoda archeologia polska 1905-1928
Stefan Karol Kozłowski
ISBN/ISSN 9788393358649
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
228
Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim
Adrianna Szczerba
ISBN/ISSN 9788393358694
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
229
Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze
Jerzy Sikora
ISBN/ISSN 9788392888710
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
230
Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną
red. Sylwester Czopek
ISBN/ISSN 9788376671192
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
231
232
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Libieniu, pow. piotrkowski
Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
ISBN/ISSN 9788389499912
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
233
Kamieńczyk. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien
Teresa Dąbrowska
ISBN/ISSN 9788385463511
Wyd.: Secesja.Wydawnictwo i Drukarnia
234
Late Neolithic Landscape on the Polish Lowland. People, culture and economy in Kujawy - 4th and 3rd millennia BC
Marzena Szmyt
ISBN/ISSN 9788323225904
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
235
Pruszcz Gdański. Fundstelle 10. Ein Graberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern
Mirosław Pietrzak
ISBN/ISSN 9788385463597
Wyd.: Secesja.Wydawnictwo i Drukarnia
236
Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit
Krzysztof Cyrek
ISBN/ISSN 9788323131267
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
237
Artefacts as Sources of Knowledge
Krzysztof M. Kowalski
ISBN/ISSN 9788378650331
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
238
Śląskie prace prahistoryczne 7

ISBN/ISSN ŚPP_7
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
Cena w sklepie: 62,00
Cena wysyłkowa: 55,80
239
Śląskie prace prahistoryczne 6

ISBN/ISSN ŚPP_6
Wyd.: Muzeum Śląskie w Katowicach
240
Teoria archeologii. Wprowadzenie
Matthew Johnson
ISBN/ISSN 9788323335016
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 449
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka