pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 426
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]   7  [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
181
Studia Ceranea 3/2013
red. Georgi Minczew, red. Mirosław Leszka
ISBN/ISSN 2084140X
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
182
Archaeologia Polona vol. 49: 2011(2013) Geoarchaeology in Poland

ISBN/ISSN AP_49_2011
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
183
Archeologia 2010/61

ISBN/ISSN ARCH201061
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
184
185
Archeologia Gdańska tom 5

ISBN/ISSN 189667565
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
186
XVII Sesja Pomorzoznawcza vol. II

ISBN/ISSN 9788385824541
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
187
XVIII Sesja Pomorzoznawcza vol. I

ISBN/ISSN 9788360518595
Wyd.: Muzeum Zamkowe w Malborku
Cena w sklepie: 68,03
Cena wysyłkowa: 61,23
188
XVIII Sesja Pomorzoznawcza vol. II

ISBN/ISSN 9788360518601
Wyd.: Muzeum Zamkowe w Malborku
189
Polish Contributions in New World Archaeology. Fasc. 2 NewSeries
ed. Janusz K. Kozłowski, Jarosław ed. Źrałka
ISBN/ISSN 9788376760636
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
190
Water Management in Ancient Mesoamerica
ed. Jarosław Źrałka, Christophe ed. Helmke
ISBN/ISSN 20808216
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
191
Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne
red. Kalina Skóra, red. Tomasz Kurasińcki
Wyd.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
192
Maya Political Relations and Strategies
ed. Jarosław Źrałka, Wiesław ed. Koszkul, Beata ed. Golińska
ISBN/ISSN 20808216
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
193
Defensive Architecture and the Depopulation of the Mesa Verde Region, Utah-Colorado in the Thirteenth Century A.D.
Radosław Palonka
ISBN/ISSN 9788323331841
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
194
W poszukiwaniu wczesnych ssaków. Ssaki ery dinozaurów
Zofia Kielan-Jaworska
ISBN/ISSN 9788323509035
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
195
Wschodnia prowincja magdalenienu
Marta Połtowicz-Bobak
ISBN/ISSN 9788373389199
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
196
Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielości i różnorodności kultur
red. Jacek Banaszkiewicz, red. Michał Kar, red. Henryk Mamzer
ISBN/ISSN 9788363760151
Wyd.: Polska Akademia Nauk
197
Osadnictwo społecznosci kultury hamburskiej na pojezierzu lubuskim

ISBN/ISSN 9788363760076
Wyd.: Polska Akademia Nauk
198
Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami
Wojciech Blajer
ISBN/ISSN 9788362261680
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
199
Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Obry w neolicie i początkach epoki brązu
Marcin Szydłowski
ISBN/ISSN 9788393817207
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
200
Folia Praehistorica Posnanensia XVII
red. Maciej Kaczmarek
ISBN/ISSN 9788323225386
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
201
Child and Childhood in the Light of Archaeology

ISBN/ISSN 9788393576081
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
202
Recherches archeologiques. Nouvelle serie 3

ISBN/ISSN 01373285
Wyd.: Instytut Archeologii UJ
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
203
The Early Slavic Settlement of Central Europe in the light of new dating evidence
red. Marek Dulinicz, red. Sławomir Moździoch
ISBN/ISSN 9788363760106
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
204
Tak wiele, tak nieliczni. Młoda archeologia polska 1905-1928
Stefan Karol Kozłowski
ISBN/ISSN 9788393358649
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
205
Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze
Jerzy Sikora
ISBN/ISSN 9788392888710
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
206
Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim
Adrianna Szczerba
ISBN/ISSN 9788393358694
Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
207
Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną
red. Sylwester Czopek
ISBN/ISSN 9788376671192
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
208
209
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Libieniu, pow. piotrkowski
Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
ISBN/ISSN 9788389499912
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
210
Late Neolithic Landscape on the Polish Lowland. People, culture and economy in Kujawy - 4th and 3rd millennia BC
Marzena Szmyt
ISBN/ISSN 9788323225904
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Znaleziono pozycji: 426
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]   7  [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka