pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 480
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   6  [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
151
Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczuw świetle archeologii
Sławomir Moździoch, red. Krystian Chrzan
ISBN/ISSN 9788363760441
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
152
Motyw głowy w dawnych kulturach (The head motif in past societies)
red. Leszek Gardeła, red. Kamil Kajkowski
ISBN/ISSN 9788393281831
Wyd.: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
153
Archeologia Polski LIX: 2014, z. 1-2

ISBN/ISSN AP_LVIII_2014
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
154
Dawna wytwórczość na ziemiach polskich. Katalog wystawy w Mu
red. Łukasz Kaczmarek
ISBN/ISSN 9788361391029
Wyd.: Muzeum Początków Państwa Polskiego
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
155
Gniezno mater ecclesiarum Poloniae. Gniezno, matka kościołów Polski. Katalog wystawy

ISBN/ISSN 9788390680071
Wyd.: Muzeum Początków Państwa Polskiego
156
Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
Andrzej Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788376542959
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
157
Analecta Archaeologica Ressoviensia t.8. Funerary archaeology

ISBN/ISSN 208444098
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
158
Struktury osadnicze we wczesnych fazach kultury łużyckiej na Górnym Śląsku
Łukasz Mrówka
ISBN/ISSN 9788376671895
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 86,50
Cena wysyłkowa: 77,85
159
Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł
Piotr N. Kotowicz
ISBN/ISSN 9788376671901
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
160
Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa
Maciej Munnich
ISBN/ISSN 9788363527594
Wyd.: Wydawnictwo Werset
161
162
Wczesnośredniowieczny "Skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej pol.-ang.
Dariusz Rozmus, Stanisław Suchodolski, Joanna Tokaj
ISBN/ISSN 9788360116401
Wyd.: Muzeum Miejskie Sztygarka W Dąbrowie Gór
163
The Baden Culture around the Western Carpathians
red. Marek Nowak, red. Albert Zastawny
ISBN/ISSN 9788393520732
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
164
Analecta Archaeologica Ressoviensia t.7. Archaeology in a Town, a Town in Archaeology

ISBN/ISSN 20844409
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
165
Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. historia, stan aktualny i potrzeby badań
red. Henryk Paner, red. Mirosław Fudziński, red. Witold Świętosławski
ISBN/ISSN 9788385824619
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
166
167
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-Wschodniej
Aleksandra Kuczyńska-Zonik
ISBN/ISSN 9788379950768
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
168
Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej
red. Kalina Skóra, red. Tomasz Kurasińcki
ISBN/ISSN 9780065098662
Wyd.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
169
Całowanie. A Final paleolithic and Early Mesolithic Site onan Island in the Ancient Vistula Channel
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760304
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
170
Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim
red. Mirosław Fudziński, red. Henryk Paner
ISBN/ISSN 9788385824596
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
171
Wilczyce. A late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760250
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
172
Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza
Tomasz Boroń
ISBN/ISSN 9788363760311
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
173
Roman and early byzantine glass from Romania and northern Bulgaria. Archaeological and technological study
Teresa Stawiarska
ISBN/ISSN 9788363760236
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
174
Archeologia 2011-2012/62-63

ISBN/ISSN ARCH20116263
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
175
Początki Łęczycy. The beginnings o Łęczyca, t. 1-3
Grygiel Ryszard red., Jurek Tomasz red.
ISBN/ISSN 9788361293163
Wyd.: Muzeum Archeolog. i Etnograf. w Łodzi
176
Sprawozdania archeologiczne 66

ISBN/ISSN SA66
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
177
Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński
Jan Dąbrowski, Małgorzata Mogielnicka-Urban
ISBN/ISSN 9788363760243
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
178
Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu
Grażyna Nawrolska
ISBN/ISSN 9788361487371
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
179
Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie
Szymon Sułecki
ISBN/ISSN 9788377301197
Wyd.: Avalon
180
Chmielów Piaskowy. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge
Kazimierz Godłowski, Tomasz Wichman
ISBN/ISSN 9788387345457
Wyd.: Instytut Pamięci Narodowej
Znaleziono pozycji: 480
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   6  [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

(c) Księgarnia Akademicka