pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 449
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   6  [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
151
Wilczyce. A late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760250
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
152
Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim
red. Mirosław Fudziński, red. Henryk Paner
ISBN/ISSN 9788385824596
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
153
Całowanie. A Final paleolithic and Early Mesolithic Site onan Island in the Ancient Vistula Channel
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760304
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
154
Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza
Tomasz Boroń
ISBN/ISSN 9788363760311
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
155
Archeologia 2011-2012/62-63

ISBN/ISSN ARCH20116263
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
156
Roman and early byzantine glass from Romania and northern Bulgaria. Archaeological and technological study
Teresa Stawiarska
ISBN/ISSN 9788363760236
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
157
Początki Łęczycy. The beginnings o Łęczyca, t. 1-3
Grygiel Ryszard red., Jurek Tomasz red.
ISBN/ISSN 9788361293163
Wyd.: Muzeum Archeolog. i Etnograf. w Łodzi
158
Sprawozdania archeologiczne 66

ISBN/ISSN SA66
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
159
Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński
Jan Dąbrowski, Małgorzata Mogielnicka-Urban
ISBN/ISSN 9788363760243
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
160
Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu
Grażyna Nawrolska
ISBN/ISSN 9788361487371
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
161
Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie
Szymon Sułecki
ISBN/ISSN 9788377301197
Wyd.: Avalon
162
Cecele. Ein Graberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen
Jan Jaskanis
ISBN/ISSN 9788386077380
Wyd.: Instytut Pamięci Narodowej
163
Chmielów Piaskowy. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge
Kazimierz Godłowski, Tomasz Wichman
ISBN/ISSN 9788387345457
Wyd.: Instytut Pamięci Narodowej
164
Przegląd Archeologiczny t.61
red. Bogusław Gediga
ISBN/ISSN PA_61
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
165
Archaeologia Historica. Pisma Wybrane
Leszek Kajzer
ISBN/ISSN 9788371818752
Wyd.: DiG Wydawnictwo
166
Przeszłość powiatu gliwickiego. Vademecum archeologiczne
Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz
ISBN/ISSN 9788389856647
Wyd.: Muzeum w Gliwicach
167
Slavia Antiqua t. 55, 2014

ISBN/ISSN 9788376542034
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
168
Przegląd archeologii do historii pierwotnej religii (reprint z 1902)
Michał Żmigrodzki
ISBN/ISSN 9788379503476
Wyd.: Armoryka
169
Gulin-Młyn. Stanowisko 1 - Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim
Małgorzata Cieślak-Kopyt, Ireneusz Miraś
ISBN/ISSN 9788393869831
Wyd.: Profil-Archeo
170
Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII w. Studium interdyscyplinarne
red. Joanna Kalaga
ISBN/ISSN 9788393869862
Wyd.: Profil-Archeo
171
Koszyce. Stanowisko 3 - Przemoc i rytuał u schyłku neolitu
red. Marcin Przybyła, red. Anita Szczepanek, red. Piotr Włodarczak
ISBN/ISSN 9788393869848
Wyd.: Profil-Archeo
172
Hrubieszów. Stanowisko 104 - osada z wczesnej epoki żelaza n
Karol Dzięgielewski
ISBN/ISSN 9788393869800
Wyd.: Profil-Archeo
173
Warzyn Pierwszy. Stanowisko 7. Osada z epoki brązu w północnej Małopolsce
Grzegorz Łaczek, Marcin M. Przybyła
ISBN/ISSN 9788393869817
Wyd.: Profil-Archeo
174
Retusz - jak i dlaczego? "Wielperspektywiczność elementu twardzowego
red. Marek Nowak, red. Damian Stefański, red. Mirosław Zając
ISBN/ISSN 9788393869879
Wyd.: Profil-Archeo
175
Zakrzewska osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim
Jolanta Szałkowska-Łoś
ISBN/ISSN 9788393134571
Wyd.: Profil-Archeo
Cena w sklepie: 48,00
Cena wysyłkowa: 43,20
176
Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie. Studia i materiały
red. Grzegorz Szczurek, red. Artur Różański
ISBN/ISSN 9788393869855
Wyd.: Profil-Archeo
177
Studies in Ancient Art and Civilization 2013, nr 17
red. Jarosław Bodzek
ISBN/ISSN SAAC_17
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 20,00
Cena wysyłkowa: 18,00

178
Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
red. Renata Madyda-Legutko, red. Judyta Rodzińska-Nowak
ISBN/ISSN 9788362261819
Wyd.: Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawn
179
Teoria ewolucji w archeologicznych badaniach nad dawnymi spo
Marcin S. Przybyła
ISBN/ISSN 9788393869893
Wyd.: Profil-Archeo
Cena w sklepie: 60,00
Cena wysyłkowa: 54,00
180
Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona

ISBN/ISSN 9788362622146
Wyd.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narod
Znaleziono pozycji: 449
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   6  [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka